4. Oma elu valikuvõimaluste mõistmine

Teil on kaks põhilist valikuvõimalust. Teie elu võib olla tõusev, ülesminev spiraal, mis pidevalt laiendab teie elukogemust, juhtides teid suurema rahulolu, õnne ja meelerahu juurde. Teie elu võib olla allakäiguspiraal, mis piirab teie elukogemust, viies teid puudusetunde, pettumuse, hirmu, viha ja võitlustunde juurde. Erinevus tuleneb teiepoolsetest valikutest. Te teete alati valikuid. Küsimus on selles, kas need on teadlikud või ebateadlikud, teadvustamata valikud.

Kui te teete puudulikul arusaamisel põhinevaid valikuid, siis kogete te piiravaid tagajärgi. Selleks, et nende tagajärgedega tegelda, peate te tõenäoliselt tegema järjekordseid ebateadlikke valikuid ja see viib vältimatult veelgi piiratumate tagajärgedeni. Kui niisugune lähenemine liiga kaua kestab, viib see meeleseisundini, kus näib, et kõik teile teadaolevad valikuvõimalused juhivad halbade tagajärgedeni. See on võhiklikkuse seisund, vaimse pimeduse seisund, mille süvenemine loob tunde valikute, valikuvõimaluste puudumisest teie elus. See on vaimse halvatuse seisund, vaimne surm.

Ignorantsusel, võhiklikkusel põhinevad valikud viivad veelgi suuremasse võhiklikkusesse ja seda allaminevat isetoimivat spiraali saab katki murda ainult otsusekindla tahtejõu abil. Te peate tagasi võitma oma teadlike valikute tegemise jõu. Te peate tahtma teha ise oma valikuid ja te peate olema valmis jõudma nende teadmisteni, mis toetavad teid teadlike valikute tegemisel. Ainult teadlikke valikuid tehes vabanete te võhiklikkusest ja vaimsest surmast.

Kui te juba olete allaviivasse spiraali sisenenud, siis sealt enese vabaksmurdmine nõuab pingutust. Te ei saa katki murda seda spiraali, rakendades samasugust ellusuhtumist, mis teid sellesse spiraali viis. Te ei saa lahendada probleemi samas teadvuse seisundis, mis probleemi lõi. Seega peate te olema valmis midagi muutma.

Selleks, et oma elu muuta, peate te kõigepealt tahtma muuta iseennast. Te peate muutma oma suhtumisi ja elule lähenemist. Te peate olema valmis sirutuma niisuguse arusaamise poole, mis teil praegusel hetkel puudub. Üle kõige taotlege arusaamist.

Oma elu muutmiseks peate te õppima teadlikke otsuseid tegema, niisuguseid, mis viivad vabastavatele tagajärgedele. Sellised valikud peavad baseeruma kõrgemal arusaamisel elust. Niisuguse arusaamise leidmiseks peate te olema valmis oma praegustest teadmistest ja uskumustest kaugemale vaatama, oma praegusest mentaalsest seisundist väljapoole nägema.

Kui inimesed ei suuda ennast allakäiguspiraalist vabastada, siis selle suutmatuse põhjus on üks. Nad on mentaalselt ja emotsionaalselt klammerdunud mingi kindla ususüsteemi või maailmavaate külge ja nad ei taha oma praegusest mentaalsest seisundist väljapoole kõrgema arusaamise leidmiseks vaadata. Käesolevate uskumuste külge klammerdumine, oma mentaalse vangla mahajätmisest keeldumine, on peamine faktor, mis hoiab nii paljusid inimesi võitluse ja kannatuste oravarattal.

Kogu inimajaloo jooksul nähtud progressi võtmeks on asjaolu, et igas generatsioonis on leidunud neid, kes on olnud valmis sirutuma kõrgema arusaamise poole elust – nad on olnud valmis tavamõtlemisest loobuma. Kuid igas generatsioonis on enamus siiski keeldunud oma mentaalsest vanglast lahkumast. Seega on teie esimene valik oma teel oluliselt mõjusama elukogemuse poole, leida endas tahtmine väljuda oma kivinenud mõtlemisviisist. Teis peab tekkima tahe otsida arusaamist, mis läheb teie praegustest uskumustest kaugemale. Te peate olema valmis sirutuma tõe poole, mis teeb teid vabaks.

Selleks, et oma valikud teadlikuks muuta, on vaja kõigepealt aru saada, et valikuid ei tehta vaakumis. Iga teie poolt tehtud valik on teie käesoleva teadvuse seisundi väljendus. Valik on selle väljendus, kuidas te näete ennast, kuidas te näete maailma ja kuidas te näete oma suhet maailmaga. Teie üldine maailmavaade, teie põhiline paradigma on üles ehitatud pika perioodi jooksul ja seda on mõjutanud paljud ideed, millest mõned on ebatäiuslikud ja väärad. Oma elu muutmise võtmeks on väärate ideede paljastamine ja nende asendamine kõrgema arusaamisega. Kui inimestel nurjub oma elu parandamine, siis juhtub see ALATI seepärast, et nad on klammerdunud mingi ebatäiusliku või väära idee külge, mida nad keelduvad küsitavaks muutmast.

Nad võivad olla programmeeritud kartma, et “halvad asjad” juhtuvad siis, kui nad kahtlevad “eksimatu” doktriini paikapidavuses. Neid võib pimestada ka suhtumine, et nende ususüsteem on kõrgeim võimalik, on absoluutne tõde ja seega pole vajadust seda ususüsteemi küsimärgi alla seada.

Võrrand on lihtne. Igale potentsiaalsele küsimusele on olemas vastus, mis avardab teie arusaamist küsimuse all oleva teema kohta. Mõnedele küsimustele ei ole otseseid vastuseid, sest nad on sõnastatud puuduliku teadmise baasil. Kuid vastused on ka niisugustele küsimustele, mis avardavad teie arusaamist ja seega võimaldavad teil edaspidi esitada edasiviivamaid küsimusi. Kui teil on küsimus ja te ei ole leidnud vastust, siis on sellele ainult üks seletus. Te ei ole otsinud vastust õigest kohast, te ei ole küsinud õige meelelaadiga.

Põhjus on selles, et te olete sulgenud oma meele sellisesse mentaalsusesse, mida sageli defineeritakse kui välist ususüsteemi. Senikaua kui te keeldute otsimast vastuseid väljastpoolt seda seisundit, olete te umbtänavas, vaimses lõksus. Te ei ole võimelised pääsema sellest halvatusest, kuni otsustate suunata oma mõtte omaenese seatud piirangutest väljapoole.