6. Kust leida õnne?

Mida te tegelikult elult tahate? Enamik inimesi ütleksid, et nad tahavad õnne. Aga kui küsida, kuidas nad selle õnne suudaksid saavutada, kirjeldavad nad sageli väliste tingimuste jada, mis nende arvates teeks nad õnnelikeks. “Kui mul oleks see ja see ja see, siis oleksin ma õnnelik.” Niisuguse järelduse või eksijärelduse probleemiks on asjaolu, et taoline arusaam muudab teie õnne sõltuvaks välistest olukordadest, nendest olukordadest, mida võib olla raske kontrollida.

Õnne pidamine väliste tingimuste produktiks toob kaasa olukorra, kus teil ei ole seda või teist ja te ei saa seepärast olla õnnelik. Niisugune suhtumine on teie meelde programmeeritud vale nende poolt, kes tahavad teile midagi müüa või teid kontrolli all hoida. “Kui te ainult meie kaupa ostate, siis saate te õnnelikeks.” “Kui te ainult minu religiooni või poliitilist süsteemi järgite, siis saate te õnnelikeks.” “Järgnege mulle ja ma viin teid paradiisi” (kas Maa peal või mujal).

Niisuguste lubaduste väljakäijatel võivad olla küll head kavatsused, aga nende katsed teid õnnelikuks teha põhinevad õnne põhjuse peamisel vääriti mõistmisel. Mis on õnn? See on aisting, mis leiab aset teie sees; see on meeleseisund. Kus on siin loogika, kui eeldatakse, et seesmine olukord, seesmine seisund on automaatne, väljaspool teie meelt toimuvate olukordade produkt?

Päike suudab valgust särada tänu oma seesmistele protsessidele, ta ei vaja midagi väljastpoolt selleks, et valgust luua. Teie meelel on potentsiaal muutuda päikeseks, mis kiirgab õnne, rahu ja armastust nii, nagu Päike kiirgab valgust.

Te olete programmeeritud mõtlema, et niisuguse eelduse taga puudub loogika, kus väidetakse, et õnn peab tulema seestpoolt. See programmeerimine on nii kaval ja veenev, et enamus inimesi ei vaevu kunagi niisugust loogikat lähemalt vaatlema. Järelikult elavad nad kogu oma elu ära, ajades taga võimatut unistust. Nende elud neelab ära lõputu otsing luua väliseid olukordi, mis oletatavasti looksid seesmise õnne seisundi.

Mõned arvavad, et teatud väliste tingimuste täitumise jada toob õnne nende õuele. Aga kui nad ikka ei leia end kõige selle juures õnnelikuna, siis nad arvavad, et vajavad juurde seda, mis neil juba olemas on - rohkem raha, varandust, rohkem seksi või mida iganes. Aga kas on loogiline eeldada, et kui miski ei tee teid õnnelikuks, siis äkki selle miski veel suuremas koguses omamine võiks selle õnne lõpuks luua?

Kui te selle eelduse lõksu langete, siis olete nagu eesel, kes tirib vankrit selleks, et jõuda porgandini, mis tema nina ees kõlgub. Aga porgand ripub vankri külge kinnitatud vitsa otsas nii, et kui eesel ettepoole liigub, siis liigub ka porgnd edasi.

Te võite veeta terve oma ülejäänud elu taga ajades õnne saavutamise võimatut unistust väliste olukordade kaudu. Kuid te võite ka otsustada hoopis teise lähenemise kasuks. Te võite otsustada, et otsite kõrgemat arusaamist õnnest ja sellest, kuidas seda saavutada.

Jälgige neid, kes on tõesti õnne leidnud. Need on inimesed, kes on jõudnud selleni, et keelduvad mängimast õnne otsimise mängu endast väljapool. Nad on jõudnud äratundmisele, et õnn on seesmine seisund ja õnne saab saavutada ainult seespidiselt. See muidugi toob meid jälle valikute juurde ja viib hämmastavale järeldusele: ÕNN ON VALIK!

Lapsepõlvest alates on teid programmeeritud seda ideed tagasi lükkama. Teid on programmeeritud uskuma, et iseenesest ei saa te õnnelik olla, te vajate midagi või kedagi väljastpoolt selleks, et õnnelik olla. Aga kas see on tõsi? Ja kas teil on julgust tõsiselt selle küsimuse üle mõelda? Kui nii, siis peate te hakkama aru saama oma suhtest universumiga, milles te elate.