7. Universumi põhiomaduse mõistmine

Mõelge veel kord Albert Einsteini väite üle: “Hullumeelsus on jätkata sama asja tegemist ja oodata varasemast erinevat tulemust.” Teadlasena mõistis Einstein põhilist loodusseadust, seda seadust, mida Jeesus väljendas järgnevalt: “Kõike seda, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.” (Mt 7:12) Jeesus ütles ka: “Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile.” (Mt 7:2) Mida Jeesus tegelikult ütles? Ta ütles sedasama mis Einstein, ainult erinevaid sõnu kasutades.

Kõik vaimsed õpetajad on öelnud sama: UNIVERSUM ON PEEGEL. Ükskõik, mida te välja saadate, selle peegeldab paratamatult kosmiline peegel teile tagasi. Kui te jätkate sama mõttemustri väljasaatmist – lähenedes elule vanaviisi – mida siis kosmiline peegel teile tagasi peegeldab? Kujutage ette, et te näete üht inimest tavalise peegli ees istumas, õnnetu ilme näol. Te räägite temaga ja leiate, et ta ootab päevade viisi, et ta peegelpilt talle naerataks. Te ütlete: “Aga kui sa tahad, et su peegelpilt sulle naerataks, siis pead sa ise esimesena peeglile naeratama!” Ta vastab: “Ma ei saa peeglile naeratada enne, kui mul on naeratamiseks põhjust, kuid mul ei ole seda enne, kui peegel mulle naeratab – sa rumal!”

Ilmselt peaksite te seda inimest hulluks. Kas pole siin tegemist hullumeelsusega, kui nii paljud inimesed jätkavad samalaadse ellusuhtumisega? Nad tahavad olla õnnelikud, aga nad arvavad, et nad vajavad midagi välist selleks, et õnnelikud olla. Nad toimivad igapäevaelus jätkuvalt oma mõttelaadi ja eluviise muutmata, oodates samal ajal, et elu annab neile selle olukorra, mis teeb nad õnnelikuks. Aga kuidas saaks kosmiline peegel tagasi peegeldada külluslikku elu enne, kui teie saadate välja küllusliku teadvuse?

Enamus inimesi on kuulnud kuldsest reeglist ja nad ütlevad, et nad on sellega nõus. Aga nad ei suuda kuidagi seda tegevusse rakendada. Nad ootavad ikka, et teised inimesed kohtleksid neid kenasti enne, kui nemad neid hakkavad kenasti kohtlema. Nad ootavad ikka, et elu kohtleks neid kenasti enne, kui nemad õnne vibratsiooni välja saadavad.

Võrrand on lihtne. Kui te jätkate sama asja tegemist – kui te jätkate samal viisil elule lähenemist – siis teie elu ei muutu. Selleks, et teie elu muutuks, PEATE TE ALUSTAMA ENDA MUUTMISEST. Ainult siis, kui te saadate välja varasemast teistsuguse sõnumi, peegeldab kosmiline peegel teile tagasi teistsuguse peegelpildi.

Kui te heidate ausa pilgu maailmale, siis te näete, et enamus inimesi on selles hullumeelsuse vormis lõksus ja nad ootavad, et nende maailm muutuks, ilma et nad teeksid midagi enese muutmiseks. Kõikide tõeliste vaimsete õpetuste ja enamike eneseabi ja psühholoogia-alasteõpetuste sõnum on alternatiivse lähenemise võimalikkus.

Ükskõik kui raskena võib teie olukord näida, ikka leidub võimalusi oma olukorra talutavamaks muutmiseks. Võib näida, nagu oleksite teie kontrolli alt väljas olevad olukorrad teid kasti surunud ja paljudel juhtudel ei olegi teil vahetut kontrolli väliste olukordade üle. Aga te ei ole KUNAGI sellises olukorras, kus puudub selle olukorra mõne aspekti muutmise võimalikkus.

Nüüd jõuame teise suure vale juurde, mida teid on programmeeritud uskuma. See käib käsikäes valega, et õnn on väliste olukordade produkt. See vale ütleb, et teie meeleseisund – teie seesmine seisund – on teie väliste olukordade produkt: teie meel on nagu maja, mille uksel puudub lukk. Mis iganes teie välistes olukordades juhtub, teeb see teid automaatselt kas õnnelikuks või õnnetuks.

Need, kes tahavad teid kontrolli all hoida, on huvitatud sellest, et te seda valet usuksite. Nad ei taha, et te avastaksite kandva tõe, et teie meel on kaitsmata ainult senikaua, kui te teete ebateadlikke, teadvustamata valikuid – lastes teistel enda eest valikuid teha. Nad ei taha, et te teaksite, et teil on alternatiiv senisele lähenemisele. Sest kui te tõesti teaksite, et universum on peegel, siis mõistaksite te ka seda, et te tõepoolest suudate muuta oma väliseid olukordi oma teadvust muutes. Väliste olukordade orjaks olemise asemel suudate te valitseda oma seesmisi olukordi ja oma meeli. Et seda efektiivselt teha, peate te lahti mõtestama Elu Võrrandi.