8. Elu võrrandi mõistmine

Õnn on seesmine seisund. See on teie meelesisene kogemine. Kui te teete ebateadlikke otsuseid, siis keeldute te võtmast valitsemist oma meele üle. Te jätate ukse lukustamata ja keegi agressiivse kavatsuse kandja saab otse “sisse kõndida” ja sekkuda teie meeleseisundisse, teie elukogemusse. Alternatiiviks on mõista, et teie ise olete vastutav oma meele lävevalvurina.

Teadlikke valikuid tehes saate te välja sõeluda selle, millel te oma meelde siseneda lasete. Te olete suutelised ka õppima valitsema oma meele sees toimuvat. Sel juhul avastate te otsese seose puudumise oma väliste ja seesmiste olukordade vahel. Ebameeldivad välised olukorrad ei pea teid automaatselt õnnetuks tegema. Vastupidi, on võimalik olla õnnelik välistele olukordadele vaatamata. Tegelikult ei suuda te kunagi olla tõeliselt õnnelik enne, kui teie õnn on kõikidest välistest olukordadest sõltumatu.

Niisuguse seisundini jõudmiseks peate te mõistma, et teie väliste olukordade ja teie meele vahel peaks olema kaitsekilp. Väravavalvur olete te juhul, kui te aktsepteerite oma vastutust teha teadlikke valikuid. Selle vastutuse omaksvõtmisel on oluline mõista, et see, mis teid õnnelikuks või õnnetuks teeb, ei ole mitte väline olukord, millega te silmitsi seisate, vaid teie enda lähenemine, kuidas te mingit olukorda võtate, kuidas te sellesse suhtute. Õnn on seesmine kogemus ja teie meele sees olevad olukorrad on need, mis määravad, kuidas te elu kogete. Igas kogetavas olukorras on alati kaks mõjutavat elementi :

  • reaalsed füüsilised olukorrad, millega te kokku puutute.
  • teie seesmised olukorrad ja nimelt see, mis toimub teie meeles, teie psüühikas.

On olemas väline elu, mis eksisteerib väljaspool teie meelt. Sisemine elu toimub teie meele sees. See, mis teeb olukorra meeldivaks või ebameeldivaks, on teie suhtumine. Kannatus on seisund, mis tekib teie meele sees. Õnn on seisund, mis tekib teie meele sees. Enamik inimesi on üles kasvanud niisuguses uskumuses, et mingi probleemse sündmuse korral on ainus valikuvõimalus tunda end halvasti. See on vale. Kõik tõelised vaimsed õpetajad selgitavad, et te saate õppida kontrollima oma reaktsioone elusituatsioonide suhtes.

Võti oma elu üle kontrolli võtmiseks seisneb oma elukogemuse üle kontrolli võtmises. Ainult siis, kui te hakkate universumile naeratama, hakkab universum teile vastu naeratama. Selleks, et seda teha, peate te hakkama mõistma elu võrrandit. Enamus inimesi on õpetatud mõtlema, et elu võrrand näeb välja nii:

Välised olukorrad + Teised inimesed = Teie elukogemus

Tegelikult näeb elu võrrand välja nii:

Välised olukorrad + Teised inimesed + Teie seesmised olukorrad = Teie elukogemus

Kui te seda mõistate, siis järeldub siit, kuidas alustada oma elu muutmist. See, mis teeb teie elu õnnelikuks rännakuks või võitluseks, on teie elukogemus, mis on võrdusmärgist paremal pool. Selle matemaatilise võrrandi tulemuse muutmiseks tuleb teil vaid asendada üks liidetav võrrandis, näiteks:

2 + 4 + 2 = 8

Võrduse summa muutub, kui me muudame üht liidetavat vasakul pool võrdust.

2 + 4 +10 = 16

Sõnum on lihtne. Te ei saa alati muuta – vähemalt mitte kiiresti – oma väliseid olukordi või teisi inimesi. Aga teil on alati võimalus muuta oma seesmisi olukordi. Ja kui te seda teete, siis hakkavad toimima kaks olulist muutust:

  • Teie elukogemus muutub. Kui te saate elust ja endast paremini aru, siis hakkate te nägema kõike erinevas valguses. Teie praegune arusaamine ja praegused uskumused moodustavad kasti – mentaalse kasti – teie ümber. Kui te vaatate elule selle kasti sees olles, siis näib elu väga piiratuna, mõnikord suisa võitlusena. Kui te astute oma mentaalsest kastist välja, siis saavutate sügavama perspektiivi ja teie elukogemus muutub positiivsemaks. Kui te seda ei usu, siis heitke pilk paljude teiste elule, kes on silmitsi seisnud uskumatute õnnetustega, aga on võtnud need vastu positiivse lähenemisega ja see on aidanud neil oma olukordadega tegeleda meelerahu seisundis.
  • Teie väline olukord muutub. Loodusseadus ütleb, et universum peegeldab teile tagasi selle, mida te välja saadate. Siit järeldub, et väljasaadetavat muutes peegeldab kosmiline peegel teile paratamatult tagasi ka varasemast erinevat reaalsust – kui selleks saabub aeg. Universumisse on sisse ehitatud viivitusfaktor. See kaitseb teid enese silmapilkse hävitamise eest, aga ta lükkab edasi ka universumi positiivse vastupeegelduse, nagu me hiljem selgitame. Nii et püsivus ja kannatlikkus on vajalikud. Kannatlikkusega saate te oma hinge valitseda. Teie meel on programmeeritud seda tõde tagasi lükkama, aga seda tõde on erinevatel viisidel väljendanud kõik tõelised vaimsed õpetajad. Me võime seda Elu Saladuseks nimetada.