Saatan (Satan)


Kitsamas tähenduses oli Saatan üks olenditest, kes langes koos Luciferiga eelnevas sfääris. Laiemalt tähendab Saatan teadvusseisundit, mis ergutab, sunnib või ahvatleb inimesi kohanduma olemasolevate tingimustega materiaalses maailmas.

Meid on loodud olema kaasloojad koos Jumalaga ning valitsema Maad. Jeesuse ütluse kohaselt „koos Jumalaga on kõik võimalik”. Saatan on aga teadvusseisund, mis soovib takistada meil oma kõrgeimat potentsiaali teostada, pannes meid vabatahtlikult piirama oma loovaid võimeid ning aktsepteerima, et olemasolevaid tingimusi ei saa või ei pea muutma.

Elava Kristuse ülesandeks on näidata inimestele, et meil on võimalik Saatana teadvust ületada. Just sellepärast sõitles Jeesus Peetrusega, kui viimane soovis, et Jeesus käituks vastavalt tema ootustele. Jeesus ütles: „Tagane minust, Saatan!”