Sanat Kumara


Kõrge vaimse tasemega ülestõusnud meister. Minevikus, kui enamik Maa elanikest olid langenud sügavale duaalsusteadvusesse, leidis Karma Nõukogu ja teised kosmilised nõukogud, et Maa ei ole enam sobiv platvorm vaimseks kasvuks ning otsustasid lubada Maal iseenesest hävineda. Lootust ei kaotanud Sanat Kumara, kes tuli Veenuselt 144 000 eluvooluga, hoidmaks Maal vaimset tasakaalu, kuni piisavalt suur hulk inimesi on oma teadvuse seisundit tõstnud tasemeni, mil nad suudavad ise planeedi tasakaalu hoida. Enamik nendest 144 000 eluvoolust, kes tulid koos Sanat Kumaraga, on senini kehastuses ning nad on sageli väga vaimsed inimesed, kellel on suur soov aidata teisi inimesi ja parandada maailma. Siiski, kui nad ei lase lahti soovist teisi aidata või neid muuta, siis võib saabuda hetk, kus see võib muutuda takistuseks nende endi ülestõusmisele.