Sfäärid (Spheres)


Vormimaailm on loodud Looja poolt esmalt defineerides sfäärilise piiri ning seejärel tõmmates ennast singulaarseks punktiks tühjuse keskel. Seejärel lõi Looja sfääri tühjusesse, kasutades Ma-ter valgust. Looja defineeris struktuurid selles sfääris ja projekteeris sinna eneseteadlikud pikendused iseendast. Sedamööda, kuidas eneseteadlikud pikendused kasvasid teadlikkuses, tõstsid nad ka kogu sfääri võnkesagedust, kuni see tõusis vaimse sfääri osaks ning moodustas esimese sfääri vaimses reaalsuses. Seejärel lõi Looja teise sfääri ning ülestõusnud meistrid esimesest sfäärist defineerisid teise sfääri struktuurid ning saatsid sinna pikendused iseendist.

Selline protsess, kus üks sfäär tõuseb vaimse reaalsuse osaks ning luuakse uus sfäär, on jätkunud nii kaua, et meie oleme seitsmendas sfääris.

Esimeses kolmes sfääris tõusid kõik olendid vaimsesse reaalsusesse ilma duaalsuse ja eraldatuse teadvusesse langemata. Kuid alates neljandast sfäärist keeldusid mõned olendid ülestõusmast ning neist said esimesed langenud olendid. Kui neljas sfäär tõusis, siis langenud olendid ei saanud tõusta ning seetõttu nad „langesid” viiendasse sfääri. Kuna vastloodud sfääril oli üldiselt madalam vibratsioon, siis suutsid langenud olendid seal oma eksisteerimist jätkata. See asjaolu ongi kõige sügavam seletus kurjuse eksisteerimisele maailmas.