Traditsiooniliselt osa hindu kolmainsusest (trinity). Sügavam tähendus on aga see, et Shiva on kosmiline olend, kes on eriti abivalmis lõikamaks meid vabaks mustadest jõududest ja astraalsfäärist.

Me võime teha Shiva poole väga tõhusaid kutseid lihtsalt korrates ta nime 9, 33 või 144 korda.