Sõna (Word)


Johannese evangeeliumist: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumalaga ja Sõna oli Jumal”. See on tegelikult kreekakeelse sõna logos väärtõlge, mis viitab jagamatule tervikule. See on Kristus-teadvuse sümbol, mis on loodud kogu elu ühtsena hoidma. Seega, Sõna on see, mis aitab meil näha läbi duaalsuse illusioonidest.