Sõnumitooja (Messenger)


Inimene, kes on treenitud vastu võtma õpetusi ja diktaate ülestõusnud reaalsusest läbi Püha Vaimu.