Teadlik Mina (Conscious You)


Madalama mina kese või südamik. Just Teadlik Mina laskub vaimsest maailmast Vaimse Mina ehk Mina OLEN Kohaloleku pikendusena. Teadlikus Minas asub meie vaba tahe. Siiski, oma otsused me teeme, toetudes oma tajule. On võimalik, et Teadlik Mina omab puhast taju, mille tulemusena muutub ta avatud ukseks MINA OLEN Kohalolekule. Kui aga keegi langeb eraldatusse, siis Teadlik Mina samastab ennast välise minaga või rolliga ning sellest tulenevalt tajub ta kõike läbi eraldatud mina tajufiltri. Selle tulemusena teeb Teadlik Mina sageli otsuseid, nagu ta tõesti oleks eraldiseisev olend.

Oluline on siin see, et Teadlik Mina on ja jääb alati puhtaks teadlikkuseks. See tähendab, et kuigi Teadlik Mina võib ennast projekteerida mistahes vabalt valitud rolli, ei saa ta kunagi kaotada võimet ennast lahti haakida sellest rollist ning saavutada Kristus-teadvust, milles ta võib öelda koos Jeesusega: „Mina ja mu Isa (minu MINA OLEN Kohalolek) on üks”.