Ülestõusmine (Ascension)


Protsess, mille käigus olend areneb täieliku Kristus-teadvuse eneseteadlikkuseni. Selle teadvusseisundi saavutanu näeb läbi kõikidest valedest ning duaalsusteadvuse illusioonidest. Seega näeb ta ka kogu nähtumuse all olevat sügavamat reaalsust — mitte miski ei saa olla eraldatud Loojast ja kõik eneseteadlikud olevused on Looja pikendused. Selline olend püüab tõsta kogu elu, selle asemel, et tõsta ennast kui eraldiseisvat olendit. Kui olend on ülestõusnud, jääb ta püsivalt vaimsesse realsusesse ning ta ei pea enam uuesti kehastuma.