Vaimne kaitse

praktilised aspektid

Minuni jõudis arusaamine vaimse kaitse vajalikkusest 2011. aasta suvel, kui minu rõõmsameelne ja päikesepaisteline siseelu oli pöördunud meeleseisundiks, mida võiks nimetada põrguks. Kuna mõistsin, et minu meeleseisund on minu enda teha, siis otsisin pingsalt uut arusaamist selle tekkepõhjustest ning väljapääsu. Kuna olukord oli iseloomustatav sõnaga väljakannatamatu, siis olin valmis viskama oma senised eelarvamused kõrvale ning uurima käsitlusi, mida ma oma tavalises meeleseisundis oleks kõrvale lükanud.

Uue arusaamise andis mulle alljärgnev lugemine ning peale väikesi kõhklusi ja eelarvamustega võitlust alustasin selles kirjeldatud harjutuse tegemist.

Link

Õige pea lisasin harjutuste nimestikku ka vaimse kaitse teise ja kolmanda sammu ning juba kuu möödudes tundsin olulist kergendust.

Alustasin 9 korda päevas kaitse kutsumise, 9 korda vanadest negatiivsetest energiatest lahtilõikamise ning 9 korda negatiivse energia (karma) transformeerimise rituaalidega. Kokku võttis see u 40—60 minutit päevas. Sedamööda, kuidas enesetunne paranes, kasvas ka usk antud rituaalide toimivusse. Aja jooksul lisasin harjutusi ning suurendasin vaimsele kaitsele ja kõrgsagedusliku energia väljakutsumisele kuluvat aega, mis mõnikord võis küündida kuni 5 tunnini päevas.

Sellise intensiivsusega tegutsemine ei ole tavatingimustes vajalik — tegemist oli minu isikliku sooviga oma teadvusseisundit kiiresti tõsta ning pääseda välja negatiivsete energiate küüsist. Tänase seisuga võin öelda, et asi oli seda väärt — ehkki „august” väljatulek kestis kaua, oli see püsiv ja sujuv ning aitas mul seetõttu vältida identiteedikriisi, mis võib tekkida kiire teadvusseisundi muudatuse puhul. Tagantjärele tark olles võin öelda, et oleksin võinud kohe algusest peale suurema kordade arvuga alustada.

Meie negatiivsed mõtted ja emotsioonid on pigem pärit meist väljastpoolt  või täpsemini öeldes — meie energiavälja salvestunud negatiivne energia (võime nimetada ka karmaks) on tagaukseks välistele negatiivsetele jõududele. Välised negatiivsed olendid ja massiteadvus võimendavad meie sisemist olekut, seega olukorrast väljatuleku esimeseks sammuks on isoleerida energeetilise kilbi abil välised „rünnakud”, samuti kaitsta ennast sisemise vaenlase (ehk ego komponentide) eest.

Korraliku kaitsekilbi meie energiakeha ümber suudab luua ainult vastava ala meister, kelleks on peaingel Miikael (või Shiva). Isetehtud (visualiseeritud) energeetilised kaitserajatised, mille loomisesse pole meistreid kaasatud, võivad olla oluliselt nõrgema mõjuga, tekitades meis vale kindlustunde. Vaimsetel ränduritel tasub teada, kui tõeotsija on ummikteel, siis mustad jõud jätavad ta rahule, sest ta ei ole neile ohuks ning see tekitab illusiooni kaitse toimivusest.

Niisiis, alustades invokatsiooni, võime lisada peaingel Miikaelile omapoolsed palved kaitseks sisemiste vaenlaste, näiteks uhkuse, kuulsusevajaduse või hirmu eest ning väliste vaenlaste, näiteks kättemaksuhimulise eksabikaasa või vägivaldse elukaaslase eest.

Kuna alustades on enamiku inimeste arusaam kogu protsessist kaunis pinnapealne, siis tuleks vältida teistele inimestele (v.a lapsed) kaitse kutsumist — meil ei ole õigust nende vaba tahet mõjutada. Siiski võib paluda kollektiivset kaitset näiteks oma perekonnale, kodule, ettevõttele, riigile või Maale tervikuna.

Väga oluliseks faktoriks on meie pöördumiste siirus ja usk, et see toimib. Mida kindlam on meie veendumus, seda suurema mõjuga on pöördumine.

Võimaluse korral tuleks pöördumisi teha sirge seljaga — sellisel juhul on mõju meie energiakehale maksimaalne. Oluline on siiski, et asend oleks mugav ega kisuks tähelepanu kõrvale. Tähelepanu peaks olema öeldavatel sõnadel (tekstil).

Alustamisel tasub arvestada, et kui teete esimesed päevad kaitseharjutusi, siis mustad jõud mobiliseerivad ennast korraks ning projekteerivad teile pähe kahtlusi ja negatiivseid mõtteid teie tegevuse kohta, samuti toimetavad nad korraks agaramalt teie emotsionaalkeha kallal. Kui suudate püsida kindlad, siis peagi see vaibub ja olukord peaks hakkama paranema.

Paralleelselt tasub paluda meistritelt arusaamist, miks te sellises olukorras olete, mida te olete keeldunud nägemast ja tervendamast oma psühholoogias, milleks te juba valmis olete...

Alustuseks piisab kui teha algust esimese sammuga ning saada üle eelarvamustest. Need, kellel esimese harjutuse tegemine on vastuvõetav ja kes soovivad edasi minna, saavad vajadusel lisainfot. Usun, et viidatud teksti lugemine on enamikule väljakutseks ning kui see seeditud, alles siis tasub järgmised sammud astuda.

Lisalugemist inglise keeles: 

An energetic worldview - energy hygiene

Why be concerned about your personal energy field?