Vaimne õpilane (Chela)


Sanskriti sõna, mida on sageli tõlgitud kui „ori”. See viitab India vaimsele traditsioonile, kus inimene teeb ennast praktiliselt täiesti vaimse õpetaja või guru orjaks, kes seeläbi toob õpilase ego nähtavale. Ülestõusnud meistrid kasutavad seda siira õpilase tähistusena, kes on valmis alluma vaimse tee õpingutele, mille eesmärgiks on ego nähtavaks muutmine.