Sisukord

Miks ma peaksin seda raamatut lugema?

I. Taustsüsteem väljaspool inimlikku tajufiltrit

1. Teadus ja sisemine vägi
2. Kuidas ülestõusnud meistrid sind aitavad?
3. Ülestõusnud meistrite olemasolu
4. Vormimaailma loomislugu

II. Vaimse kasvamise praktiline külg

5. Enese Mina tundmaõppimine
6. Enese ankurdamine vaimsele teele

III. Mina komponendid

7. Reaktsioonidest jagusaamine
8. Vaimse maailma mina
9. Materiaalsesse sfääri laskumine
10. Materiaalses maailmas loodud mina
11. Egovanglast põgenemine
12. Olemuse teised aspektid

IV. Vaimse tee olemusest

13. Oma elukogemuse muutmine
14. Õpetused karmast
15. Vajadus ülestõusnud meistrite järele

V. Seitsme vaimse kiire tutvustus

16. Seitsme vaimse kiire tutvustus

Sissejuhatus

MIKS MA PEAKSIN SEDA RAAMATUT LUGEMA?

Kaasaegne tehnoloogia pakub meile piisavalt palju võimalusi ja lahendusi elatusvahendite teenimisele kuluva aja vähendamiseks. Sellest hoolimata tunneb enamik meie hulgast pidevat ajanappust. Miks peaksid sa oma niigi koormatud ajakavva mahutama veel selle raamatu lugemise? Sest sa oled selle raamatu lugemiseks valmis. Sa oled valmis oma vaimsel rännakul tõusma järgmisele astmele ja raamatu ülesanne on sind selles abistada. Aga kust sa tead, et sa valmis oled? Tuletan sulle meelde üht vana ütlust:

Kui õpilane on valmis, ilmub õpetaja.

Kui sa valmis ei oleks, poleks sa seda raamatut leidnud ega loeks praegu neid ridu. Sinu väline meel võib leida vastulauseid igale väitele, nagu ta võib leida ka vastuväiteid mõnele selles raamatus pakutavale mõttele. Aga oma seesmistel tasanditel sa tead, et oled valmis tõusma järgmisele mõistmise tasandile protsessis, mida me nimetame eluks. See raamat aitab sul tasapisi avada neid vaimseid ja loovaid jõude, mida sa kannad eneses kogu aeg.
    See raamat kuulub eneseabi, enese täiendamise  ja vaimsete käsiraamatute rubriiki. Nimetatud žanri alla on mahutatud tuhandeid kirjutisi ja tõenäoliselt oled sa juba niisuguste teemadega kokku puutunud. Aga vaatamata kõigele oled sa leidnud järjekordse raamatu. See viitab asjaolule, et tõenäoliselt pole sa veel saavutanud loodetud tulemust. Vastasel korral naudiksid sa uutmoodi elu. Miks sa peaksid lugema järjekordset raamatut teemal, kuidas kusagile jõuda, kui sa juba oledki kohale jõudnud?
    Mida annab sinu käes olev raamat sulle enamat kui teised? Kui lõpuni aus olla, siis ei tee ainuüksi see raamat sinu heaks midagi  - nõndasamuti ei tee ka ükski teine raamat. See raamat on vaid teejuhiks, kuidas leida enda seest üles ja õppida kasutama oma tõelist jumalikku väge.

ELU MÕISTATUS

Paljudel juhtudel näib sulle, et sinu elu on surutud teatud piiridesse või raamidesse. Sulle meeldiks need piirid ületada, kuid sa ei tunne, et see on jõukohane. Pealegi, kui sul enesel oleks niisugune vägi võtta, oleksid sa juba kõik piirid ületanud ja sul poleks mingit tarvidust käesolevasse raamatusse süveneda. Kui raamat ütleb sulle, et abivägi kõikide probleeme lahendamiseks on tegelikult sinu sees, siis tundub niisugune mõte alguses lausa naljana.

    Siiski - vaatame seda mõistatust pisut lähemalt: sa tunned, et välised olukorrad seavad sulle piiranguid ning sa tajud, et sinus puudub sisemine jõud, et neid olukordi lahendada. Kuidas oleks sul võimalik sellest vanglast end vabastada ja mõistatus lahendada? Kas ainus lahendus oleks välise päästja ilmumine, kes pühiks lahendamatuna näivad probleemid su elust? Niisuguse ootus paneb paljud inimesed otsima välist päästjat või salavalemit.  Kui sa oled vastuseid leidmata niisuguse otsingu juba läbinud, siis oled sa jõudnud oma vaimsel teel küpsusastmeni, mis võimaldab avada end sügavama tõe jaoks, et näivale elumõistatusele adekvaatset lahendust leida.

Tõsi on see, et sa tunned end elavat piirangute keskel. Tõsi on ka see, et sa ei suuda oma praeguses teadmises ja seisundis neid lahendada. AINUS põhjus, mis on sind niisuguse olukorrani viinud, on asjaolu, et sa näed elu läbi väga kindlakskujunenud mina-taju. Kuid see pole ainus võimalus elu kogemiseks.

ELUMUUTEV ÜMBERLÜLITUS

Esimene mõte oma maistest piiravatest olukordadest pääsemiseks on otsida välist muudatust. Järgmiseks, tõsisemaks sammuks on siiski oma tähelepanu ümbersuunamine ja keskendumine  hoopis iseenesele. Teadmine, et sinu mina-teadvus koosneb rohkem kui ühest osast, on abiks enesega seotud mõistatuste lahendamisel. Praegu nimetad sa oma minaks mingit konkreetset mina-tunnet, pead oma minaks konkreetset mina-olen taju või identsustunnet, mis sisaldab maailma tajumise filtrit. 

Lihtsam viis öeldu illustreerimiseks on värviliste prillide kandmise näide. Prillid toonivad maailma prilliklaasi värviga. Ometi sa tead, et tegelikult püsib maailm ikka samades värvitoonides ka sellest hetkest edasi, kui sa prillid ette paned. Muutub vaid sinu nägemus maailmast. Täpselt sama juhtub sinu maailma nägemisega siis, kui sa vaatad seda oma harjumuspärase mina “silmade” läbi. Kas sa tõepoolest elad piirangute keskel? Või on kitsendavad tingimused vaid maailma kogemise tulemus vaadatuna läbi iseenese tajufiltri?

TÕELINE OLEMUS ja PRAEGUNE MINA-TAJU   

Lihtne, kuid sealjuures ülimalt vabastav äratundmine on, et tõeline sina ja sinu praegune mina-taju POLE üks ja seesama. Sinu tõeline – vaimne, jumalikku päritolu Sina - on palju enam kui sinu praegune mina-tunne ja see raamat aitab sul avada selle väite sisu. Senikaua, kui sa näed ja tajud elu läbi sulle harjumuspärase tajufiltri, pole sa suuteline oma praeguseid maiseid piiranguid lahendama. Albert Einstein on öelnud: “Sa ei saa lahendada probleemi sellel teadvuse tasandil, millel sa selle probleemi lõid.” Sa ei suuda leida probleemile tõelist lahendust, tegeledes probleemiga samas teadvuses olles, milles probleem loodi ja piirav olukord hakkas tunduma tõene .

Mis sellises olukorras on lahenduse võti ? Mis saab olla lahenduseks juhul, kui sa ei suuda lahendada probleemi omal jõul ega ka väline päästja ei tee seda sinu eest? Võtmeks on oma mina-taju tahtlik ja teadlik muutmine. Käesoleva raamatu ülesanne on anda sulle teadmisi ja praktilisi abivahendeid oma mina-tunde avardamiseks. Raamat aitab sul ära tunda oma tõeline Mina, sest ilma tõelist Mina tundmata ei saa sa ka valla päästa tõelise Mina sisemist väge.

OLULINE ÄRATUNDMINE

Ma olen eneseületamise teed käinud pikka aega ja näinud, et tuhanded inimesed heitlevad samade probleemidega, millega minagi olen kokku puutunud. Minu arvates on vaimsel teel kaks erinevat staadiumi. Neist esimeses püüab inimene muuta midagi endast väljaspool asuvat. Teises staadiumis aga toimub nihe ja tähelepanu on fokuseeritud iseenda muutmisele. Esimene äratundmine, milleni see raamat jõuda aitab, on teadvustamine, et oma elu ja ümbritsevate olukordade muutmiseks on vaja muuta oma teadvust. Teiseks äratundmise hetkeks on mõistmine, et teadvuse muutmiseks vajab inimene taustsüsteemi, mis asub tema arusaamadest väljaspool ja võimaldab seetõttu võrdlust inimmeele sees. Miks on see nii oluline?

    Kas muinasjutt keisri uutest rõivastest on sulle tuttav? Keiser palkab rätsepad endale uusi sõnulseletamatult kauneid rõivaid õmblema. Kuid rätsepad ei koo imeilusat kangast ega õmble midagi, neil pole lõngagi lõimeks seotud. Nad vaid teesklevad usutavalt usinat töötegemist. Kuna keiser ja rahvahulk tajub kõike läbi rätsepate poolt kujundatud “filtri”, ei tunnista nad, et kuningas on tegelikult alasti, kuni üks väike poiss rahva seast lausub ajatud sõnad, et keisril pole midagi seljas!

Sinu praegune mina-taju moodustab tajumisfiltri, mis värvib kogu sinu poolt nähtu ja kogetu. Oma mina-tajust saad sa välja alles siis, kui sinuni jõuab impulss väljapoolt seda kujutlust ja sinus tärkab küsimus: “Kas minu maailmanägemus ikka on adekvaatne või on elu midagi enamat, kui ma siiani olen harjunud arvama?”

Senikaua, kui inimene kannab värvilisi prille, värvivad prilliklaasid kogu nähtu. See aga tähendab, et prillide läbi nähtu ei tekita kahtlust nähtu adekvaatsuses enne, kui ei teki võrdlevat kogemust. Niisiis, esimeseks sammuks oma tajumisfiltri muutmise suunas on mingi võrdlusmomendi kogemine, mis võimaldab läbi filtri nähtut küsitavaks muuta. Sinu mina-tunne hakkab muutuma, kui hakkad kahtluse alla seadma oma praegust elunägemist.

KÖIEVEDU VAIMSE KASVAMISE TÄHENDUSES

Vältimatuks väljakutseks enesemuutmise teel on pidev eneseületamine. Sügaval sinu sees põleb igatsus millegi enama, ilusama, parema ja helgema järele. Sul on aimdus, et sa suudad leida parema arusaamise elust ja iseendast, kuid selle seesmise igatsuse lahendamise võtmeks on kasvamine oma minatundes. Sinu praegune mina tühipaljalt sellest teadmisest või ainuüksi raamatu lugemisest veel ei muutu ega sure. Ma olen rääkinud kõrgemasse seisundisse jõudmisest, kus inimene ei pööra oma tähelepanu enesest väljapoole, vaid keskendub oma mina-taju arendamisele. Kuid fakt on see, et sinu praegune mina-taju osutab niisugusele muutusele vastupanu. Ta tahab sinu tähelepanu tõmmata kõigele muule sel põhjusel, et ta ei taha oma praegust positsiooni kaotada, sest omab tugevat ellujäämisinstinkti.   

Enesemuutmise protsess meenutab kahe võistkonna vahelist köievedu. Selles protsessis võib esineda küllaltki turbulentne faas, mil sa muudad küsitavaks oma harjumuspärase identsuse ja juba paikapandud tõdede adekvaatsuse. Sa pole enam päris kindel selles, mis on tõde või kes oled sa ise. Mingi hääl sinus võib kisendades teavitada tekkinud olukorra ohtlikkusest ning suunata sind tagasi vana turvalise mina-olen taju rööbastesse, et ennetada võimalus eelseisvast õnnetusest.

See raamat näitab sulle järkjärgulist teed niisuguste staadiumite läbimisel ja vana mina-tunde ületamise läbi uude  minatundesse jõudmisel. Kuid raamat sinu eest töid ära ei tee. Raamat aitab sul ainult mõista läbitavate astmete vajalikkust ning vajadust kahelda oma praeguse tajumise adekvaatsuses ja lemmiktõekspidamistes. Kogu vaimse rännaku protsess muutub sinu jaoks hoopis kergemaks siis, kui hoiad silma peal enese tavapärastel reaktsioonidel. Raamatu lugemise käigus võiksid jälgida oma reaktsioone väljapakutavate ideede suhtes. Kui sa täheldad, et mõne idee suhtes tunned sa tavapäratult tugevat reaktsiooni, siis oled sa paljastanud oma vaimset kasvamist blokeeriva läbitunnetamata uskumuse või veendumuse. Sinu praegune mina näitab sulle elu läbi omaloodud filtri, uskudes ise, et see ongi reaalsus. Sel juhul tuleb kahelda oma tajumisfiltri adekvaatsuses, kuni hakkad nägema selle filtri piiratust. Kui sa kord jõuad äratundmisele, kuidas mingi konkreetne uskumus seiskab sinu kõrgemast Minast lakkamatult läbi sinu voolava jumaliku väe, siis oled sa sellest uskumusest nõus silmapilkselt loobuma ja võtad omaks kõrgema, puhtama mina-tunde. Loodetavasti saab sul raamatu lugemise ja abivahendite kasutamise käigus olema mitmeid positiivseid kogemusi. See raamat pakub praktilist teed, mis aitab sul muuta oma minatunnet lühikese ajaga. Selle vaimse rännaku käigus, tuleb olla teadlik kahest erinevast häälest. Neist üks tahab lahti lasta, kuid teine kinni hoida praegusest mina-tundest. Ühel päeval oma vaimsele rännakule tagasi vaadates võid siis ise ka imestada, kui suures ulatuses on sinu maailmapilt muutunud ja kui palju vabam ja jõulisem sa oled.

 

1. Teadus ja sisemine vägi

Arvatavasti ei suuda sa praegu veel väljendada eneses peidus olevat jumalikku väge. Vastasel korral naudiksid sa elu ilma selle raamatutagi. Sinu tõelise sisemise väe avaldumist ei blokeeri mitte välised jõud, vaid sinus eneses olevad tõkked. Sinu praegune mina-olen taju lihtsalt näitab neid piiranguid tõelistena, tegelikkuses on need piirangud vaid sinu praeguse taju tulemus.

Oma tõelise jumaliku väe lahtipäästmiseks on tarvis muuta oma mina-taju, esitades väljakutseid oma praegusele elutajumisele nii, et sa suudad läbi näha oma harjumuspärase tajumise illusoorsuse ning oma praegusest mina-tundest välja astuda. Oma olemasoleva mentaalsest kujutlusraamistikust väljasaamise võtmeks on kogeda sellest raamistikust väljapool asuvat võrdlusmomenti. Sul tuleb püüelda alternatiivse kogemuse poole nii, et sa näeksid oma praeguse tajumisfiltri läbi kogetud maailmanägemise küsitavust. Küsimus on selles, kui kaugele väljapoole sa oma harjumuspärasest mõttemullist minna söandad.

Enamik meie hulgast on omaks võtnud üsnagi jõuetu elukäsitluse, mis suleb peaaegu täielikult sinu tõelise väe kanalid. Väe täielikuks vabastamiseks peaksime me läbi tegema üsna dramaatilise muutuse nii oma elukäsitluses kui ka minatundes. Mitte keegi meist ei suudaks muutuda hetkega, vaid me kõik peame selleks läbima astmelise tee. 

See raamat pakub taustsüsteemi, aitamaks sind hoopis kõrgemale tasandile võrreldes tavapärase maailmakäsitlusega. Eneseabi alustõde on oma elu muutmine, muutes oma suhtumist või meeleseisundit. Kuid meie tavakogemus ja veendumused ütlevad tihti, et meelejõud ei saa omada võimu mateeria üle.  

Siinkohal on paslik anda põgus ülevaade sellest, kuidas mõningad teaduslikud avastused saavad meil aidata näha seost meele ja mateeria vahel. 

VARJATUD PÕHJUSED 

Kujutle ette, et sa istud laua taga ja laua peal on pall. Kuidas sul õnnestuks liigutada palli punktist A punkti B? Kas sa suudad meelejõudu kasutades palli veerema panna? Või pead sa kasutama kaudset jõudu, mille puhul impulss paneb meele kaudu liikuma käe ja käsi annab hoo pallile? Siit tulenevalt selgub, et probleemile lähenemine sõltub vastusest järgmisele küsimusele: “Kas pall on sinu meelest lahus asetsev üksus või on inimmeele ja palli vahel ühendus?” Kui sa usud, et pall ja meel on ilma ühegi seoseta teineteisest lahus, siis puudub igasugune võimalus laualolevat palli vahetult liigutada. Kui meel koosneb ühest ja pall põhimõtteliselt hoopis teistsugusest substantsist, siis meeleaine ei saa kuidagi mõju avaldada materiaalsele ainele.

Mida arvab sellest kaasaegne teadus? Me teame, et teadus sündis keskkajal, mil enamik inimesi pidas universumi keskpunktiks planeet Maad. Uurides taevaobjektide liikumist avastasid teadlased, et tegelikult liigub Maa ümber Päikese. Vaadakem mõnd teist teaduse avastust ja sealt selgub, mida teadusel on öelda meele ja mateeria seose kohta. Idee Maast kui universumi keskpunktist tundub üsnagi usutavana kui vaadata seda inimtaju seisukohalt. Meie silmad ju näevad taevas Päikest liikumas, sest meie meeled ei tuvasta kuidagi Maa telgede olemasolu ja Maa pöörlevat liikumist. Miks meie meeled ei taju seda? Kuna me oleme algusest peale liikunud koos Maaga, siis ei oma ega tunneta me Maast väljapool asuvat taustsüsteemi. Esimene teaduslik tees ütleb, et me ei saa usaldada oma meeli, mis tähendab, et me peame leidma midagi, mis asub väljapool meie füüsiliste meelte tajumisfiltrit. 

Teadus on juba tõestanud, et me elame kihilises, astmelises maailmas. Me suudame oma meeltega tajuda vaid pinnapealseid maailmakihte, mida teadlased nimetavad makroskoopiliseks maailmaks ehk makromaailmaks. Inimkehad, mäed ja muu nähtav koosneb väiksematest ehitusblokkidest – molekulidest. Molekule moodustavad veelgi väiksemad osakesed – aatomid, mis omakorda koosnevad veelgi pisematest elementaarosakestest.

Teadus on avastanud ka põhjuse ja tagajärje seaduse. Mõnel juhul tekib makrotasandil täiesti nähtav põhjuse ja tagajärje seos. Näiteks palli löömisel on ilmselge, miks pall liikuma hakkab. Kuid paljudel juhtudel mõistame nähtava sündmuse liikumapanevat jõudu vaid süvenedes maailma moodustavatesse kõrgematesse tasanditesse. Me näeme maailmas väga mitmekesist objektide hulka, aga oma seesmisel tasandil koosnevad need kõik aatomitest. Iga üksik vorm ja iga toimimisvõimalikkus on mingis mõttes kõik aatomitasandil ilmnevate nähtuste tagajärg. Nagu me aimata võime, eksisteerib maailmas veelgi sügavamaid tasandeid, kui on seda aatomitasand. 

Teadus on teinud olulise järelduse. Nimelt meie meelte kaudu tajutav hämmastama panev mitmekesisus on tegelikult vaid näivus. Makroskoopilisest tasandist kõrgemale minnes jääb mitmekesisus järjest väiksemaks. Maailmas on miljoneid erinevaid asju, kuid need kõik koosnevad vaid 108 aatomist ning vaid kolme tüüpi elementaarosakeste erinevad kombinatsioonid moodustavad aatomid. 

MEEL JA MATEERIA    

Kõik siiamaani loetletud järeldused on meile teada juba kooliajast. Need vaid rõhutavad vajadust näha kaugemale meeltepõhise makroskoopilise maailmavaate tajumisfiltrist. Teadus võib isegi aidata meil ületada omaloodud mentaalse kujutlusraamistiku piire. Esimese tugeva löögi meelepõhisele maailmavaatele andis 1905. aastal Albert Einstein relatiivsusteooriaga. Koolipoisina kuulsin füüsikaõpetajat rääkimas sellest, et maailm koosneb kahest elemendist: ainest ja energiast. Sel ajal, kui mina koolis käisin, õpetati kõike veel väga dualistlikus maailmakäsitluses. Näiteks öeldi, et Einsteini valem E=mc² selgitab, kuidas me saame muuta aatomit lõhustades aine energiaks. Ma eeldan, et ka teile räägiti midagi seesugust.

Täiskasvanuks saades mõistsin ma Einsteini valemi tõelist tähendust. Selle mõistmiseks aitab kaasa lahtimõtestamine, kuidas on mateeria muutmine energiaks üldse võimalik. Miks kaasneb aatomi lõhustumisega suure energiahulga eraldumine? Aatomi lõhustamine kui niisugune iseenesest ei produtseeri energiat, mida seal enne polnud, vaid lõhustumise käigus vabaneb juba eelnevalt aatomi sees olnud energia. Aga miks on aatomi sees energia? Seda seletab Einsteini teooria, mille järgi kõik ongi energia. Alates aastast 1905 teame me, et meie meeltepõhine maailmavaade pole reaalsusega kooskõlas. Kui meie meeled tajuvad materiaalset ainet tahkena, siis tegelikult pole see tahke. Mateeria koosneb energiast ja energia on vibratsioonivorm, pidevalt võnkuv laine. Tahke ja püsivana näeme me lihtsalt niisuguseid energialaineid, mis võnguvad püsivas maatriksis. Tuumajaamad tõestavad, et tahket ainet on võimalik muuta voolavaks energiaks.

Oluline on ka tõsiasi, et energia on pidevas muutumises. Igat energialainet on võimalik muuta teiseks energialaineks, muutes selle vibratsioonilisi omadusi. Sisuliselt lammutas Einstein meele ja mateeria vahelise barjääri. Nii mateeria aine kui ka mõtted koosnevad energialainetest. Tuginedes relatiivsusteooriale eksisteerib võimalikkus, et inimmeel suudab produtseerida energialaineid nii võimsalt, et need saavad mõjutada tahket ainet moodustavaid energialaineid.  

Mateeria koosneb energiast ja on
oma olemuselt vibratsioonivorm.

Kogu tahke ja püsiv aine on vaid energialainete kooslus,
mis võngub püsivas maatriksis.

Eneseabi mõttes oleks tarvilik teada, et oma füüsiliste olukordade muutmise potentsiaal on meelejõudude kasutamises, ja see teaduslik potentsiaal eksisteerib juba aastast 1905. Loomulikult on see võimalikkus eksisteerinud juba aegade algusest peale, aga teadus on alates aastast 1905 pakkunud meile teaduslikku alust oma harjumuspärasest mentaalsest mõttemullist väljaastumiseks.  

 MAAILM MATERIAALSE MAAILMA KOHAL

Pärast Einsteini relatiivsusteooria avalikustamist sattus grupp teadlasi suurde õhinasse, otsustades uurida aatomisisest maailma Einsteini avastuse valguses. Järgnevate kümnendite jooksul arenes välja uus teadusharu - kvantmehaanika ja selles vallas on teadlased teinud mõningaid olulisi uudseid avastusi. 

Esimene, millele me põgusa pilgu heidame, on laineosakese duaalsus. Vastavalt aistingupõhisele arusaamale saab iga nähtuse puhul tegemist olla kas lainega või osakesega. Aga teadlased on tõestanud, et aatomist väiksem “olem” käitub mõnikord kui osake ja mõnikord kui laine. Minu jaoks on see ilmne viide tõsiasjale, kui oluline on makroskoopilise tajumisfiltri vaba lähenemine.

Aatomist väikseim “olem” on fundamentaalsem, kui seda on laine või osake. Kuna füüsikud on püüdnud maailmale peale suruda oma filtreeritud nägemust laine ja aineosakese teemadel, saavad nad katsetulemuseks mõnikord laineomadused ja mõnikord aineomadused. See nägemus toimib samal põhimõttel, mida kirjeldati loos keisri uutest rõivastest, kus füüsikud on pimestatud omaenese nägemusest. Kui füüsikud uurivad aatomist väiksemate “olemite” maailma, siis tegutsevad nad tegelikult materiaalse maailma ja eel-materiaalse maailma piirimail. “Aine”, millest koosneb eel-materiaalne maailm, ei oma veel mingit vormi. Seal ei ole veel ei osakesi ega laineid,  vaid selles maailmas eksisteerib potentsiaal osakese või lainevormi tekkimiseks. Konkreetse vormi võtmist saab mõjutada inimtegevus. Kui me ootame osakeste ilmumist, siis “kvantaine” käitubki osakesele omaselt, aga kui me eeldame laine olemasolu, siis ilmnevadki nähtul laine omadused.

Järeldusena kõigest sellest võiks öelda, et me elame maailmas, mis tegelikult ei koosne tihedatest, tahketest ega püsivatest osakestest. Me elame maailmas, mis on oluliselt voolavam ja rohkem vormialdis, kui me siiani uskunud oleme. Maailm koosneks justkui kvantainest, mis pole vormi kinnistatud, vaid on suuteline võtma mistahes vormi kuju. Ja tundub, et meie meeled saavad mõjutada kvantainet võtma erinevaid  vorme.

KVANTMÕÕTMISE DILEMMA

Kui füüsikud hakkasid uurima aatomitest väiksemate “olemite” maailma, lootsid nad seda uurida samasuguste vahenditega, mida nad kasutasid makromaailmagi puhul. Nad pidasid endid iseseisva, eraldioleva objekti erapooletuiks vaatlejaiks. Varsti aga  mõistsid nad, et kvantmaailmas ei eksisteeri niisugust mõistet nagu objektiivne vaatleja, sest selles maailmas pole lahusolevaid objekte. Kui füüsik kasutab osakeste kiirendajat aatomitest väiksemate “olemite” uurimisel, siis selle katse tulemus pole teadlase kui vaatleja meelejõust sõltumatu. Tulemus sõltub siin kolmest faktorist, nimelt osakeste kiirendajast, aatomitest väiksematest “olemitest” JA teadlase meelejõust. Subatomaarses maailmas puudub objektiivse vaatleja mõiste. Subatomaarses maailmas on kõik seotud ja teadlase meelejõud on põhimõtteline ning vältimatu mõjur igas eksperimendis.

Füüsikud on ka avastanud, et makromaailmale omased loodusseadused subatomaarses maailmas ei toimi. Te võite punktuaalse täpsusega välja arvutada raketi liikumisteekonna Marsile, aga te ei suuda prognoosida elektronide liikumist tuuma ümber. Kuidas seda selgitada? Ma pole ei teadlane ega materialist, aga ma näen siin päris lihtsat selgitust. Selgitamiseks võtkem uuesti ette Einsteini valem E=mc². Mateeria on energia, mis on pandud maatriksisse nii, et ta ei käitu kui mittepaikne laine, vaid lokaalne, mingi konkreetse paigaga seotud “osake”.  

Kui energia on läbinud teatud künnise, moodustab ta osakesed, mis võivad kombineeruda inimese meeleorganite ja enamiku teaduslike instrumentide abil tajutavateks “asjadeks.” Tegemist on makromaailmaga ja see maailm on niinimetatud loodusseaduste subjektiks. Makromaailmas leidub ka seda, mida pole loonud inimmeel ja seepärast on korrektne väita, et inimmeelel puudub otsene mõju sellele, mis pole loodud inimmeele abil, näiteks loodusseadustele.

Mis seos on sel kvantfüüsikaga? Teadlased on tõestanud, et meie maailm koosneb erinevatest kihtidest või tasanditest. Kvantumfüüsika avastamisele eelnenud perioodini olid teadlased teadlikud vaid ühe kihi olemasolust, nimelt makromaailma eksisteerimisest. Kvantmaailm pole mitte makromaailma teine osa, vaid see on algsem ja fundamentaalsem kiht, eeltasand makromaailma suhtes. Seepärast ei toimi loodusseadused kvantmaailmas. Ja seepärast on kvantmaailmas meie meelejõud ja subatomaarsed osakesed omavahel ühenduses. Klassikalise füüsika esindajad ütlevad, et maailm on kui hiiglaslik masin, kus kõik on prognoositav. Kvanttasandil nii ei ole. On ka kaugemale jõudnud füüsikuid, kes väidavad, et maailm sarnaneb pigem hiiglasliku meelejõu kogumiga kui masinaga. Kui me tõepoolest tunnistame seda, mida kvantfüüsikud on tõestanud, siis järeldub siit, et teadus ei saa enam meelejõu olemasolu eitada. Piirimaal ei valitse mitte tühjus, vaid teadvus. Seda on vaimsed eneseabiõpetajad algusest peale öelnud.

MISKI POLE ISOLATSIOONIS

Miks meie maailmavaade pole muutunud kooskõlas füüsikute avastustega, mida nad on teinud juba mitmeid kümneid aastaid tagasi? Mõelge, mida teadlased on tegelikult väitnud. Universum sai alguse Suurest Paugust 15 miljardi aasta eest. Esimestel millisekunditel pärast Suurt Pauku ei eksisteerinud meile praegu teadaolevaid loodusseadusi. Esimesena ilmusid subatomaarsed osakesed. 15 miljardit aastat hiljem ilmusid arenemisvõimelise teadvusega inimesed. See tähendab, et subatomaareste osakeste ja meie teadvuse vahele jäi 15 miljardi aasta pikkune vahemaa.

Kvantfüüsika on nüüdseks tõestanud, et meie teadvus on vastastikuses mõjus subatomaarsete osakestega.

Siit järeldub, et meie üsnagi noor teadvus suudab olla vastastikuses toimes “olemiga”, mis on 15 miljardit aastat vanem, kui oleme me ise. Järelikult maailm ei koosne ei mateeriast ega energiast, vaid maailma aluseks on teadvus. Aatomitest väiksemate “olemite” loomisel osales teadvus ja seepärast saavad meie meeled mõjutada neid “olemeid.” Kas me toimime koos eraldieksisteerivate osakestega või oleme me koostoimes meelejõuga, mis neid “olemeid” loob ja säilitab? 

Ma ei taha sugugi veenda kedagi uskuma juda-kristlikku meesjumalat ja maailma loomist seitsme päevaga. Kvantfüüsikute avastuste selgituseks võiks öelda, et Suur Pauk oli planeerinud ja selle “viis läbi” kõrgem teadvus, kui seda on meie oma. Tolle ja praeguse aja vahel on toimunud järkjärguline evolutsiooniprotsess, aga see pole juhuslik, ebateadlik protsess, nagu eeldab materialism. See on protsess, mille kulgu on juhtinud osalt kõrgem teadvus ja makroskoopilisel tasandil loodusseadused. Neile lisandub ka kolmas faktor. Mis müstiline faktor see siis on? Kui meie meel on suuteline mõjutama ja korraldama aatomitest väiksemaid osakesi, siis mida võiks see öelda meie potentsiaali kohta nii kujundada kui ka ümber kujundada makromaailma? Ehk viitab see põhjusele, miks me siin üldse oleme?

ETTEMÄÄRAMATUSE DILEMMA

Klassikaline füüsika väidab, et universum on hiigelsuure kellaga sarnanev masin, mis koosneb vastastikuses ühenduses olevatest hoobadest ja mida juhivad muutumatud seadused. See aga tähendab, et universumi funktsioneerimine on ette ennustatav. Kes on piisavalt kursis maailma mehaanikaga ja loodusseadustega, võib täies kindluses välja arvestada iga tulevase sündmuse kuni maailma lõpu saabumiseni.

Kui füüsikud hakkasid tegelema kvantmaailmaga, lootsid nad leida konkreetsed osakesed, mis käituvad vastavalt muutumatutele seadustele, pannes kõik piljardikuulikeste kombel piljardilaual liikuma. See tähendaks, et kõik on kõrvalekaldumatult  prognoositav. Selle asemel avastasid teadlased järjekordse mõistatuse, mis näib tavapärasele mõtteraamistikule üllatuslik.

Kvantmaailmas on osakeste, näiteks elektronide liikumine prognoosimatu. Prognoosimatus pole aga tingitud inimese ebapiisavatest teadmistest osakeste liikumise kohta, vaid sellest, et kvantmaailmas eksisteerib totaalne ettemääramatus. Elektroni asetust ei saa enne teada, kui see õnnestub katseliselt kindlaks määrata. Ka sel juhul pole vaatlusalune elektron eraldiseisev üksus. Mõõtmisprotsessi käigus “luuakse” elektron sellele positsioonile, kus ta katsetulemuste käigus avastatakse. Enne vaatlemist see lihtsalt polnud seal.

Kvantmaailmas eksisteerib teadvus.

See selgitab, miks meie meel saab toimida
kvantmaailmaga vastastikuses mõjus
ja olla vaadeldavate osakeste kaasloojaks .

Võtame veel ühe lihtsa näite. Teadus on tõestanud, et kvantmaailmas eksisteerib teadvuse vorm. See on ainus võimalus selgitada, miks meie meel saab toimida kvantmaailmaga vastastikuses mõjus ja olla vaadeldavate osakeste kaasloojaks. Mis on teadvuse iseloomustavaim tunnus vähemalt eneseteadlike olevuste puhul? Iseloomustavaimaks tunnuseks on allumatus mehaanilistele seadustele. Teadvusel on potentsiaal olla loov, võtta vorm, mida keegi eales näinudki pole. Kuid millel niisugune loovus põhineb? See põhineb vabal tahtel, võimel kujutleda midagi enneolematut ja viia see vormi. Nüüd, kus me oleme rääkinud vundamendist, saame selle peale visandada elukäsitluse, mis aitab leida oma tõelist jumalikku sisemist väge. 

SISEMIST VÄGE AVAV MAAILMAKÄSITLUS

nimesed, kes on üles kasvanud kaasaegses maailmas, on omaks võtnud elukäsitluse, mis sisaldab keskaegse religiooni, nüüdsete teaduslike vaatluste, materialismi ja isikliku meele aistingutel põhinevaid sugemeid. Kõik see kokku annab järgmise pildi:

 • Me elame maailmas, mis koosneb mateeriast.
 • Mateeria on „tihe“, koosneb ainest ja on püsiv.
 • Mateeriat on raske muuta.
 • Kõik makroskoopilises maailmas olev koosneb mateeriast ja kõik nähtav eksisteerib üksteisest lahusolevate üksustena. Ka meie planeet ise on niisugune üksus. Meie planeeti mõjutab Päike ja ümbritseb tühi ruum, milles ta teistest isoleerituna eksisteerib. Ka meie kehad on üksteisest eraldi.
 • Mateeria ja meelejõud eksisteerivad üksteisest sõltumata.
 • Meie meelel pole võimet mateeriale otsest mõju avaldada. Me saame mateeriale mõju avaldada vaid läbi oma füüsilise keha või materiaalse tehnoloogia.
 • Materiaalne maailm omab võimu meie meelejõu üle ja püstitab meie loovatele võimetele piirid.

Kõik need ideed teevad meid keskkonnast sõltuvaks, sest need panevad meid materiaalse maailma suhtes passiivse vaatleja või vastuvõtja rolli. Aga kvantfüüsika avastuste valguses võime me ideed kahtluse alla seada. Kõik mõtted on korrektsed, kehtides vaid makromaailmas. Aga makromaailm on teatavasti kõige pindmine kiht selles maailmas, kus me elame.

Võtame veelkord ette Einsteini valemi E=mc². Nagu varem väidetud, ütleb see valem, et kõik on suhteliselt püsivas maatriksis hoitav energia. Kui me tahame olla pisut provokatiivsemad, siis võime ka selle valemi põhjal väita, et mateeriat ei eksisteeri üldse. Mateeria on vaid meie kujutluse vili. Ma ei taha väita, et maailma, mida me läbi oma meelte tajume, pole üldsegi olemas. Ma ei taha öelda, et inimesed ise on oma meelejõu abil loonud universumi ja võivad seda oma meelejõu abil meelevaldselt muuta. Ma tahan öelda vaid seda, et mateeria ei ole tegelikult niisugune, nagu meie seda oma meeleorganite abil tajume. Seda on ka kvantfüüsika tõestanud. Vaadelgem uuesti igat ülalesitatud mõtet:

 • Me elame maailmas, mis koosneb mateeriast. Tegelikult elame me maailmas, mis koosneb energiast ja see energia on võtnud kindla vormi. Me oleme hakanud seda energiavormi nimetama “mateeriaks.”
   
 • Mateeria on „tahke“, koosnedes ainest ja olles selles aines püsiv. Tegelikult pole mateeria üldsegi tahke. See koosneb energialainetest, mis võnguvad teatud maatriksis. Kuid nad jäävad siiski laineteks ja neid laineid on kerge muuta.
   
 • Kogu makromaailm koosneb mateeriast ja kõik siinolev eksisteerib iseseisvate üksustena ehk üksteisest sõltumata. Tegelikult ei eksisteeri miski eraldiolevana, teistest isoleerituna. Eraldi on kõik vaid makroskoopilisest vaatevinklist vaadatuna. Sügavamal kvanttasandil on kõik kõigega seotud, sest iseseisvus ja sõltumatus on lahusolemise mõttes illusioon.
   
 • Mateeria eksisteerib meelejõust eraldi. Tegelikult on kvanttasandil meele ja mateeria vahel otsene seos. Kõik makromaailmas olev koosneb “kvantainest,” mis tähendab, et meie meel omab potentsiaali mõjutada makromaailma.
   
 • Meie meelel puudub võime otseselt mateeriat mõjutada. Tegelikult suudame me meelejõu abil muuta kvantainet ja kuna kõik koosneb kvantainest, siis omab meie meel võimet mateeriat muuta. Kui me suudame muuta kvantainet, millest mateeria koos seisab, siis suudame me muuta ka mateeriat. Me ei suuda seda võimet hetkel kasutada, kuid vaatamata sellele eksisteerib niisugune võimalus meie kõrgema potentsiaalina.
   
 • Meie meelt valitseb materiaalne maailm. Tegelikult ei oma materiaalne maailm meie üle rohkem võimu, kui meie ise läbi oma teadmatuse anname. Kui me näeme elu läbi makromaailma mentaalse filtri, siis omab mateeria võimu meie meele üle. Kuid me saame välja astuda niisugusest mentaalsest filtrist ja näha maailma nii, nagu see tõeliselt on.

VASTASTIKUSES SEOSES TOIMIV TERVIK

Ma visandaksin uue maailmavaate, mis selgitaks, kes oleme meie, miks me oleme siin ja missugune on meie tõeline potentsiaal. Alustagem tunnistamisega, et me ei ela eraldiolevas, isoleeritud maailmas. Me elame maailmas, mis on Üks, vastastikuses toimes funktsioneeriv tervik. Makromaailm ei koosne mateeriast, vaid energia teatud vibratsioonivormist ja energial on palju erinevaid vibratsioonitasandeid. Kõigile meile on koolipäevist tuttav teadmine, et inimsilm tuvastab vaid teatud võnkesagedusega valguslaineid.

Eksisteerib niisuguse vibratsiooniga valguslaineid, mida maine silm ei tuvasta. Need on näiteks infrapunane ja ultravioletne kiirgus, mida iseloomustab juuresolev pilt.

Mis vahe on nähtaval violetsel valgusel ja nähtamatul ultravioletsel valgusel? Ultravioletsel valgusel on nähtavast valgusest pisut kõrgem vibratsioon. Violetse ja ultravioletse valguse vahel aga puudub läbimatu barjäär. Tegelikult ütleb relatiivsusteooria, et ultravioletse valguse vibratsiooni on võimalik vähendada ja sellest saab violetne valgus. Einsteini valemist võib välja lugeda ka seda, et materiaalne maailm just sel moel loodigi.

Meile kõigile on koolipäevist tuttav matemaatikareegel, et võrrand jääb kehtima, kui selle pooled jagada läbi ühe ja sama arvuga. Seda teadmist Einsteini valemile rakendades saame järgmise tulemuse:

E∕c²=mc²⁄c²

Nüüd taandame võrrandi:

M=E⁄c²

Valemist selgub, et mateeria koosneb substantsist, mis pole aine, vaid see on puhas energiavorm. Energia E vibratsioonitasand on palju kõrgem, kui meile tuttava energia (päikesevalgus, elekter) vibreerimise tasand. Energia koosneb lainetest, aga nende lainete võnkesagedus on palju kõrgem kui miski muu materiaalsel tasandil olev. Materiaalse maailma loomiseks on tarvis kvantenergia võnkesagedust vähendada. Einstein pakkus energia vibratsiooni kahandamise teguriks valguse kiiruse ruutu. 

Kindlasti on kõigile teada, et valgus liigub väga kiiresti ja kui see kiirus veel ruutu tõsta, siis tulemuseks on kujuteldamatu suurusega arv. See tähendab, et algset energiat E on vähendatud astronoomiliselt suure numbri võrra eesmärgiga saada tulemuseks materiaalse energia võnkesagedus. Kui niisugune vibratsioonisageduse vähendamine on toimunud, siis jääb energia võnkuma teatud maatriksis ja meie näeme seda tahke ja inertse mateeria osakestena.

1420972753060.png

Neid mateeria osakesi saabki kastuda materiaalsete objektide ülesehitamiseks, nagu on seda aatomid, molekulid, planeedid, galaktikad, inimkehad ja kõik materiaalsed asjad.

Kui algse energia vibratsioonisagedust vähendada, siis muutub see materiaalseks ning inimsilmale nähtavateks, tihedateks ja püsivateks osakesteks.

Me näeme nüüd, et elame vibratsioonide pidevas koosluses. Teoreetiliselt on võimalik liikuda järjest kõrgsageduslikumate vibratsioonide poole lõputus ajas. Eksisteerib niisuguseid vibratsioone, mille võnkesagedus on hiigelsuur võrreldes meile hoomatavate võnkesagedustega, mida me oleme Maa peal harjunud tunnetama. See selgitabki, miks me ei suuda tabada oma meelte ega teaduslike abivahendite abil materiaalsest maailmast kõrgemalolevat. Kui me asume materiaalse võnkespektri sees, siis eksisteerib meie jaoks piir, millest me nii kergesti üle ei näe. Aga tundub, et kvantfüüsikud on lõpuks väljendanud valmisolekut näha materiaalsest spektrist kõrgemale. Ehk on meelgi selleks suuteline, kui arendada temas vastavat võimet.

PUHTAST AINEST SAAB MATEERIA

Suurt Pauku on tavaliselt kujutatud hiigelplahvatusena, mille tulemusena kogu universumi moodustav energia ja mateeria paiskub kaootiliselt laiali. Oma praegustele teadmistele tuginedes saame me tõdeda, et Suur Pauk oli suuresti ajendatud tõsiasjast, et hiigelkoguse kvantaine vibratsioonisagedus vähenes ühekorraga maise tasandi spektrisse. Energiavibratsiooni vähendamine pani alguse Suure Paugu toimumisele ja paisutab siiamaani universumi laienemise suunas. Kvantaine vibratsiooni vähendati, kuni mateeriatasandile madaldatud energialained hakkasid nüüd võnkuma teatud maatriksis ja võtsid aatomitest väiksemate osakeste vormi. Osakestest said aatomid, mis ühinesid molekulideks ja molekulid hakkasid omakorda moodustama nähtavaid “asju.” Mis paneb kvantainet struktuure moodustama? Miks eksisteerib struktureeritud universum ja miks omab see meile tuttavat vormi?

Selguse saamiseks mõelgem selle peale, et Suurt Pauku kujutatakse hiigelplahvatusena. Kindlasti oled sa televiisori vahendusel näinud hoone plahvatamist. Sa oled seda ehk näinud ka aegluubis ja tähele pannud, kui kaootiline on plahvatusjõud ning plahvatuse tagajärjel jäävad hoonest järele vaid suvaliselt laialipillatud tükid. Võib-olla oled sa juhtunud nägema plahvatusest ka kaadrijärjestust, mis on tagurpidi käima pandud nii, et laialipillatud tükid hakkavad kokku kogunema, kuni hoone on taas terve. Muidugi on tagurpidi käimapandud filmi sisu reaalsusega vastuolus. Pole võimalik korraldada majas plahvatus ja siis panna tükid iseenesest jälle organiseeruma kenaks villaks. Nii ei saa tavaliselt juhtuda, sest plahvatus toob alati kaasa korratuse ega mitte kunagi organiseeritud struktuure. Mõned inimesed aga on tänaseni seisukohal, et Suureks Pauguks nimetatava plahvatuse kui isetekkinud ebateadliku ja juhusliku protsessi tagajärjel on tekkinud uskumatult keerukas korrapärane struktuur, mida me nimetame universumiks. Kes korrastas universumi niisuguseks, nagu meie seda tunneme?

SUUREST PAUGUST UNIVERSUMIKS

Vastus küsimusele avab teadmise, et meie, inimolevused, ei ole mitte ainsad eneseteadlikud olevused. Materiaalsest spektrist kõrgemal elavad samuti eneseteadlikud olevused. Neil olevustel on loovad võimed, tänu millele suudavad nad vajadusel vähendada kvantaine vibratsiooni. Seega grupp eneseteadlikke olevusi vähendas kvantaine vibratsiooni materiaalse spektri sageduseni ja see kutsus esile Suure Paugu. 

Pärast Suurt Pauku ei jätnud need loovad olevused universumi lihtsalt “juhuslikult kulgema.” Nad kasutasid oma eneseteadvust ja jõudu universumi loomise suunamisel, mis tähendab, et nemad suunasid energia teatud vormidesse ja moodustasid siis väga keerukad struktuurid. Kui nad olid juhtinud piisava koguse energiat materiaalsesse spektrisse, määratlesid nad teatud seaduspärasused, mis hakkasid juhtima materiaalse maailma moodustamist. Materiaalse maailma loomisprotsessis on olnud mitmeid kriitilisi aegu, kus meist palju kõrgema eneseteadvuse tasemega loovad olevused on sekkunud ja viinud evolutsiooniprotsessi uuele tasandile.

Üks neist perioodidest oli ajal, mil evolutsioonilise protsessi käigus loodi väga keeruka aju ja närvisüsteemiga füüsilised kehad. Sel hetkel saatsid need loovad olendid osa omaenese olemusest (teadvusest ja energiast) äsjaloodud  füüsilistesse kehadesse. Meie olemegi nende kõrgemate olendite pikendused – nende jõu, teadvuse ja energia-algete kandjad, mistõttu omame me sarnaseid loovaid võimeid nagu meie “kvantvanemad.” Meie aga, erinevalt oma loojatest, pole praegu veel suutnud neid võimeid endas täies potentsiaalis avastada, arendada ega kasutada.

Meid on loodud teenima kaasloojatena koos kõrgema sfääri olevustega. Need ülestõusnud olevused on loonud materiaalse maailma väljastpoolt, aga meie peaksime osalema kaasloome protsessis seestpoolt -  olema loojad samal ajal, kui viibime ise selle maailma sees. Meie ülesandeks on jätkata loomist nendel alustel, mille meie vaimsed vanemad on meile vundamendiks pärandanud.

KÕRGEM JA MADALAM POTENTSIAAL

Sissejuhatuses väitsin ma, et me oleme siiani oma mõtete poolt loodud kujutluspildi lõksus ning see omaloodud kujutlusraamistik, oma mõttemull toimib filtrina ja takistab nägemast tervikpilti maailmast niisugusena nagu see tõeliselt on. Hiljem vaatame me lähemalt neid mõtteraame ja seda, kuidas me selle lõksu sattusime. Omaloodud mentaalne raamistik ütleb meile, et me oleme isoleeritud, eraldiolevad olevused. Me tajume end lahusolevana oma allikast – Jumalast ja näeme ka üksteist läbi lahusoleku teadvuse. Maailma tajumine läbi lahusoleku teadvuse selgitab ka inimkonfliktide tekkepõhjused ja keskkonnaprobleemide olemasolu.

Meie isiklik mõttemull muudab meid meie kõrgema potentsiaali suhtes pimedaks. See asjaolu on probleemidest tõsiseim. Me asume ikka veel väga madalal teadvusetasandil ja siin olles tundub meile, et me oleme makromaailma lõksus. Oma praeguses teadvuse seisundis oleme me subjektiks makromaailmas toimivatele loodusseadustele. Meil on vaba tahe, mis tähendab, et me saame ise määrata, kes me olla tahame. Ja me peamegi ennast piiratud inimolevusteks. Aga tegelikult on meie meelel võime tõusta makromaailmast kõrgemale. Meie meel suudab ulatuda kvantmaailma ja kvantmaailma tasandil mõjutada või toimida koosmõjus selle kõrgema ainega, millest on materiaalne maailm tehtud. Kui me õpime oma loovaid võimeid kasutama nii, et me suudame muuta midagi kvanttasandil, siis suudame me liikuma panna makromaailma muutvad impulsid. Füüsikud on mõistnud, et kvantmaailma seadused on loodusseaduste suhtes ülemlikumad. Näiteks kui visata tennispall vastu seina, siis kvantseaduste järgi on täiesti võimalik, et see läheb läbi seina. Kas pole meie kõrgem potentsiaal selles, et me tahtlikult loome niisuguseid sündmusi, mis väljuvad makromaailma seaduspärasustest?

KUIDAS MAAILM LOODI

Maailm koosneb kvantainest, mis on energia kõrgem vorm, võnkudes väga kõrges vibratsioonis. Oma kõrgemas vibratsioonis ei saa kvantaine vormi võtta, kuid võnkesageduse vähenedes muutub see “aine” savitaoliseks, mida saab eri vormidesse vormida. Materiaalse maailma loomiseks võeti suur hulk kvantainet ja vähendati selle vibratsiooni nii, et see hakkas vibreerima energiana. Osa energiast on vormitud aatomitest väiksemateks osakesteks ja neist osakestest on moodustatud keerukamad struktuurid alates aatomist ja lõpetades galaktikatega.

Põhiaine, millest koosneb maailm, on vormitu substants, millel on omadus võtta mistahes vorm. Kuid see substants pole suuteline iseseisvalt vormi võtma. Vormi võtmiseks peab kvantainele mõju avaldama eneseteadlik olevus. Miks on see nii? Sellepärast, et eneseteadlikkusega kaasneb kujutlusvõime ja vaba tahe. Kujutlusvõime toetab looma niisuguseid kujundeid, mida varem pole eksisteerinud. Vaba tahe võimaldab projitseerida mistahes kujutluse kvantaine peale.

Materiaalsest võnkesagedusest kõrgemal oleval tasandil eksisteerib suur hulk loovaid olevusi. Neil on võime vähendada kvantaine vibratsiooni, mis tähendab, et nad suudavad tuua materiaalsesse spektrisse energiat juurde ja luua makromaailmale omaseid vorme. Need olendid, kes makromaailma lõid, aitavad siiani luua ja alalhoida materiaalset maailma.

Kui makromaailm on jõudnud teatud keerukuse astmeni, saadavad loojad omaenese olemusest pikendused sellesse maailma. Need pikendused oleme meie ja meil on samasugused loovad võimed, kuid veel mitte nii väljaarenenud kujul. Enamasti pole me isegi teadlikud oma jumalike kaasloojavõimete olemasolust. Vaatamata sellele peitub meis  potentsiaal saada mitte ainult täies ulatuses teadlikuks oma päritolust, vaid saada ka meistriks mateeria üle ning kasutada oma võimeid makromaailma kaasloomisel.

Materiaalsest võnkesagedusest kõrgemal oleval
tasandil eksisteerib suur hulk loovaid olevusi.

Nad suudavad vähendada kvantaine vibratsiooni,
mis tähendab, et nad suudavad tuua
materiaalsesse spektrisse energiat juurde.

See tähendab, et meil on kaks valikut. Me võime edasi eksisteerida nii, et jäämegi loodusseaduste ja materiaalsete piirangute subjektiks. Praegusele teadvuse tasandile jäädes on ainus variant meie elu parandamiseks oma füüsiline keha rohkem tööle rakendada või luua tehnoloogia, mis suudab muuta meie elu kergemaks. Teine võimalus on olulises ulatuses tõsta oma teadvuse tasandit nii, et me saaksime teadlikuks sellest, kes me tõeliselt oleme ja avastada oma loov potentsiaal. Siis suudame me oma meelt kasutades tuua kvantainet materiaalsesse maailma. Niisugused loovad omadused ületavad inimkeha ja inimmõistuse poolt loodud tehnoloogia võimalused. Me saame oma meelejõuga otse kvanttasandit mõjutades muuta makrotasandi elu. Meie praeguses teadvuse tasandil tundub see utoopiana.

 

2. Kuidas ülestõusnud meistrid sind aitavad?

Esitagem nüüd loogiline küsimus: kui väljapool materiaalset universumi asuvad vaimsed loojad on loonud universumi ja saatnud meid siia maailma kaasloomiseks, kas on siis tõenäoline, et nad jätaksid meid siia omapäi tegutsema? Ja kui nad ei ole meid üksi jätnud, kas on siis võimalik, et nad jagavad meile õpetusi, mis sisaldavad midagi niisugust, mida meie oma piiratud maailmanägemises ise näha ei suuda? Kas need õpetused võiksid avada meis peituva tõelise jumaliku väe ja tõsta meid omaloodud mõttemaailma mullist ja ka materiaalsest universumist kõrgemale? Teiste sõnadega: sinu isiklikul vaimsel teekonnal saabub hetk, kus sul on tarvis mõelda selle peale, missugust õpetajat sa vajad: kas niisugust, kes on veel ise inimkujutluste küüsis või neist köidikutest välja kasvanud? 


MISSUGUST ÕPETAJAT SOOVID SINA?

Igaüks meist näeb elu läbi oma mina-taju. Seesama taju loob mentaalse raamistiku, mis piirab adekvaatset maailmanägemist, värvides kogu sinu poolt nähtu, sealhulgas ka viisi, kuidas sa näed ennast ja hindad oma käitumist. Väga oluline oma elunägemise ja elukogemise muutmiseks on sellest omaloodud mõtte- ja arvamusraamistikust välja saada. See on raske, sest sa ei saa oma mõttemullist välja ühegi oma senise omaksvõetud idee, tõekspidamise, kogemuse ega tajumistulemuse kaudu. Miks mitte? Sest kõik, mida sa oma arusaamade raamistikus olles näed, näib kinnitavat sinu raamistiku paikapidavust. Sellest lummusest väljamurdmiseks on tarvis kogeda midagi niisugust, mis esitab sinu mõttemaailma mullile väljakutse, mis annab võrdluseks teistsuguse taustsüsteemi ja asub sisseharjunud arusaamadest väljaspool. Mis aitaks sul niisugust kogemust saada? Kõige lihtsam viis selleks on leida õpetaja, kes näeb elu ja maailma teistmoodi, sinu mõtteraamistikust erinevalt. Luba mul illustreerida seda näitega.

Sa oled lapsena tõenäoliselt kokku puutunud mänguga, kus tuleb labürinti läbides leida selle keskele paigutatud aare. Võib-olla oled sa näinud ka tõelist keerdkäikudega labürinti, mille seinu moodustavad keeruka mustri järgi istutatud pikad hekipõõsad. Niisuguses labürindis viibides on nägemisulatus üsna piiratud. Sa näed vaid rohelisi seinu, mis moodustavad kitsaid koridore. Mööda kitsast koridori minnes jõuad sa lõpuks tupikusse, aga näed siiski kusagil avaust. Sinna pöörates märkad, et üks koridor viib teise sisse. Mingi aja pärast jõuad sa kohta, kus on kaks või rohkem avaust. Sa valid neist ühe, kuid seegi viib tupikusse. Nüüd oled sa sunnitud sama rada pidi tagasi minema ja valima teise avause lootuses, et see soovitud kohta välja viiks. 

Kas pole see sobiv metafoor meie elu keerdkäikude iseloomustamiseks? Meil on üsna piiratud arusaam elust. Me suudame näha vaid oma vahetut keskkonda. Meil pole aimugi, kuidas me sellesse segadusse sattusime ja kuhu see meid välja viib. Labürindis viibides puudub meil kaart ja me ei tea, kus me täpselt asume ning kuidas jõuame väljapääsuni.

Kujutle nüüd, et selles umbmäärasuses teed leides kohtad sa kedagi, kes on leidnud labürindis asuva suurepärase platsi, kus on värskendava veega purskkaev. Ta võib sind juhendada ja pärast teatud keerdude ja käänakute läbimist leiad sa juhatatud koha. Koht on tõesti tore ja vesi suurepärane, kuid mingi aja pärast mõistad sa, et oled endiselt keerdkäikude keskel ja sul puudub kõigele vaatamata teadmine sellest, kus asub väljapääs või kas sellest labürindist üldse välja saabki. 

Inimene, keda sa kohtasid, on nende teekaaslaste sümboliks, kes on leidnud midagi niisugust, mida sina leidnud pole ja nad võivad anda sulle toredaid soovitusi. Kuid nad on labürindi lõksus täpselt samamoodi kui sa isegi. Sa jõuad arusaamisele, et sul on juba küllalt pimesi ringikõndimisest. Nüüd tahad sa kuidagi teisiti tegutseda. Sa tahaksid nõuannet kelleltki, kes on koodi lahti murdnud ja leidnud raja labürindirägastikust välja ning saab aidata sind õige kursi leidmisel. 

Sa istud ja puhkad jalga, suunates oma pilgu üles ... ja sa näed kõrget torni keerdkäikude vahel kõrgumas. Selle tipus on ümmargune platvorm ja sellel platvormil hulk tegelasi, kes annavad juhtnööre labürindis viibijatele. Sa taipad, et need juhendajad näevad labürinti pealtpoolt ja seepärast oskavad nad täpselt öelda, kus asub väljapääs. Sa hüppad püsti ning hakkad nende tähelepanu äratamiseks kätega vehkima. Varsti märkab sind keegi tornisviibijatest ja küsib, mida sa soovid. Sa vastad, et tahad labürindist välja ja tema ütleb: “Hakka astuma!”      

Kui sa oma kõrgemaloleva juhendaja juhiseid järgid, siis mõistad sa, et tal on täiesti unikaalne viis õpetamiseks. Kuigi tema ei tee sinu eest valikuid, annab ta sulle piisavalt näpunäiteid selleks, et sa oled suuteline ise valikuid tegema. Mõne aja pärast juhatab ta su väljapääsu poole, kuid mitte kõige otsemat teed pidi, sest sinu juhendaja mõistab, et sa pead omandama teatud kogemused enne, kui sa oled valmis labürindi selja taha jätma. Ta juhatab sind oskuslikult sinna, kuhu on sul tarvis jõuda selleks, et leida järgmine väljapääs ehk jõuda järgmisele teadvuseastmele.

MEIE UNIVERSAALSED ÕPETAJAD

See raamat visandab tee, mis aitab sul luua isikliku ühenduse oma vaimsete ehk ülestõusnud õpetajatega ja sinu enda kõrgema Minaga. Väljamõeldud labürindi tornis olevad kõrgemad juhendajad sümboliseerivad niisuguseid õpetajaid. Ka nemad on olnud kehastuses nagu meiegi praegu ja seetõttu tunnevad nad meie teekonda. Nad on lahendanud inimeksistentsi mõistatuse ja leidnud tee labürindist välja. Seega saavad nad anda meile perspektiivi, mida meie labürindis viibides ise ei näe. 

Meil kõigil on niisugused õpetajad ja nad on juhendanud meid meie isiklikul teel läbi maise maailma sel määra, mil määral me oleme olnud suutelised neid kuulama ja tahtnud nende juhenduse järgi käia. Selle raamatu eesmärk on pakkuda sulle võimalus teadvustada oma vaimsete õpetajate olemasolu nii, et sa oleksid suuteline järgnema nende juhatusele teadlikumalt ja sinus kasvaks tahe end nende lainele häälestada. See kiirendab oluliselt vaimse teekonna läbimist.  

Kasutades raamatus olevaid õpetusi ja praktilisi abivahendeid, ei tunne sa end enam ekslemas vaenuliku keskkonna suletud ringis. Selle asemel hakkad sa tundma, et käid – ja oled alati käinud – just sedasama teed, mida just sina pead läbima, et leida väljapääs omaenese labürindist ja jõuda oma eesmärgile. Väljapääs aga on uks palju avaramasse reaalsusse. 

SA OLED VALMIS KÕRGEMAKS ÕPETUSEKS

Nagu juba öeldud, leiab õpilane õpetaja siis, kui ta on valmis. Sa leidsid selle raamatu ja see näitab, et oma sisemistel tasanditel oled sa valmis õpetusteks ja abivahendite kasutamiseks, mida ülestõusnud õpetajad pakuvad. Tegelikult kanname me kõik endas oma sisemist labürinti, milles me peame oskuslikult liikuma, et leida tee Tõelise Eluni.

 Oma tõelise Mina leidmise eelduseks
on enese teadlik jälgimine.

Sinu isiklik labürint koosneb sulle omastest tõekspidamistest ja uskumustest ning läbitud kogemustest oma terve rännakutee jooksul materiaalses universumis. Enne, kui sa oled sisemistel tasanditel täielikult valmis raamatus kirjeldatava omandamiseks, peaksid sa ületama mõned seesmised tõkked. Ehk oled sa omaks võtnud mõned uskumused või eelarvamused, mis blokeerivad selle raamatu poolt pakutavate ideede omaksvõtmist. Samuti võivad omaksvõetud tõekspidamised takistada vaimsete abivahendite kasutamist.

Väga oluline võti oma jumaliku väe lukust lahtikeeramiseks on saada teadlikumaks oma minast. Teadlikkuse avardamise võtmeks on valmisolek jälgida iseennast teadlikult ja pidevalt. Teisisõnu on sinus eneses peituva jumaliku väe lahtipäästmine kui tee sillutamine oma elu keskpunkti – oma isikliku labürindi aaretekambrisse. Ent labürint on kavalate keerdkäikudega ja selles puudub niisugune tee, mis otsejoones keskossa viiks. Heitkem pilk labürindi joonisele.

Labürindi seinad koosnevad sinu piiratud uskumustest ja eelarvamustest, mis on kui kõrge tihe hekk. Tõkestamata jalgrada, mis otse soovitud kohta viiks, on seal võimatu leida, sest seda lihtsalt pole. Kõiki teid blokeerivad sinu lemmiktõekspidamised ja -veendumused.

Kuidas sa mõistatuse lahendad? Kuidas sa jõuad oma elu keskpunkti ehk aardekambrisse? Tupikusse jõudes mõistad, et tuleb valida mingi teine lähenemistee. Tupik on blokeeritud nende uskumuste või arvamustega, mida sa ei ole kunagi lähemalt vaadanud, sest sa oled neid alati võtnud enesestmõistetavatena. Nendega silmitsi olles peaksid vaatama oma uskumusi kriitilise pilguga ja mõtlema, miks sa oled alati arvanud just niimoodi ja sul on tarvis näha, kui piiravalt mõjutab mingi konkreetne uskumus sinu edasijõudmist. Seejärel otsustad sa, kas sa tahad välja astuda oma vanadest veendumustest ja leida omaenese tõeline tee, mis on peidus siiani läbitunnetamata uskumuse taga. 

Tupikkäik sinu vaimse kasvamise teel on
veendumus või uskumus, millele sa pole kunagi
tähelepanu pööranud, sest sa oled seda alati võtnud
enesestmõistetavana.

Kujutle, et oled tõelises labürindis ja pärast pikka jalutamist mööda käike mõistad sa, et väljapääsu, mis labürindi keskossa viiks, polegi olemas. Kuid olukorra üle kriitiliselt järele mõeldes leiad sa, et hekki moodustavate põõsaste vahel on siiski kitsukesed avaused. Labürindis ringijalutamise asemel saad sa võtta radikaalselt teistsuguse lähenemise ja minna kahe põõsa vahelt läbi heki. See viib sind isiklikule aaretekambrile lähemale.

KES ON ÜLESTÕUSNUD MEISTRID?

Me teame eelnevast, et materiaalne maailm koosneb samast ainest nagu vaimnegi maailm. Materiaalses maailmas on energia vaid muundatud väiksemale võnkesagedusele, kui seda on vaimse maailma vibratsioonisagedus. See tähendab, et vaimne maailm ei ole meie maailmast mingi konkreetse “seinaga” eraldatud. Materiaalne maailm eksisteerib vaimse maailma osana vaimse maailma energiavälja sees. Vaimne maailm on meie ümber. Sellel on vaid kõrgem vibratsioon ja seepärast me ei näe seda.

Aga me võime seda tunnetada oma intuitiivsete võimete kaudu. Me teame ka seda, et meie teadvus on suuteline toimima ühenduses kvantmaailmaga, sest ka kvantmaailmas valitseb teadvus. Selle teadvuse moodustavad materiaalse sfääri loonud eneseteadlikud olevused. Neid võib nimetada loovateks olevusteks, kvantolevusteks või ülestõusnud ehk vaimseteks õpetajateks. Mulle meeldib mõiste “ülestõusnud meistrid.” Paljud ülestõusnud meistrid on elanud kunagi tihedas materiaalses sfääris, justnagu meie praegu elame. Nad suutsid tõusta tihedast mateeriast vaimsesse sfääri seepärast, et saavutasid meisterlikkuse oma meele üle, suutes leida ja endas avada oma loova jumaliku potentsiaali ning seeläbi saada oma meele ja olukordade valitsejaks.

Niisugune meisterlikkus tagas neile ülestõusmise ja neist said ülestõusnud meistrid. Mitte kõik ülestõusnud meistrid pole tõusnud vaimsesse sfääri planeedilt Maa, aga nad läbisid sarnase protsessi, nagu ka meile on ette nähtud läbida. Sisuliselt oleme me kõik end ülestõusmiseks ettevalmistavad meistrid. See tähendab, et ülestõusnud meistrid omavad kogemust selles protsessis, mida meie praegu läbimas oleme. Ka nemad alustasid piiratud teadvuse tasandilt nagu meiegi. Siis liikusid nad suurema meisterlikkuse suunas, kuni saavutasid täie meisterlikkuse, mis on ka meie reaalne potentsiaal. Seetõttu on ülestõusnud meistrid meile head õpetajad. Nad pole kujuteldava kõikvõimsa jumala sarnased, kes istuvad üleval roosa pilve serval ega taha oma käsi määrida. Nad teavad suurepäraselt, mida tähendab olla makrotasandi lõksus, kuid nad teavad ka seda, kuidas liikuda meele meisterlikkust harjutades vabanemise suunas. 

Ülestõusnud meistritel puudub füüsiline keha ja nad ei taju maailma läbi füüsilise keha piiratud tajumisvõime. Nad näevad kõike teises valguses kui meie. Neil on tunduvalt täiuslikum ja avaram maailmanägemus. See on teine põhjus, miks on neil palju parem võimekus kui maistel gurudel meid kõrgema tasandi suunas juhatada. 

MIKS ME POLE ÜLESTÕUSNUD MEISTRITEST MIDAGI KUULNUD?   

Miks pole sulle varem räägitud ülestõusnud õpetajatest? Osaliselt seepärast, et see termin on kasutuses olnud vaid veidi rohkem kui sajand, kuid me oleme universaalsete vaimsete õpetajate mõjust kuulnud läbi ajaloo. 

Meie vaimsetel õpetajatel on vaid üks eesmärk, nimelt aidata meil tõusta oma teadvuses. Nad EI püüa täita oma eesmärki mingi religioosse liikumise või mõne muu omaette mõttesüsteemi loomise kaudu. Nad töötavad inimestega vaatamata sellele, mis tasandil keegi parasjagu viibib, püüdes aidata ta järgmisele tasandile. Ülestõusnud meistrid töötavad tsivilisatsiooniga ja aitavad inimesi seeläbi, et edastavad neile ideid inimeste vastuvõtuvõime piires, aidates neid seeläbi välja kasvada sellest teadvuse tasandist, millel nad parasjagu on. Nagu te juba mõistate, töötavad ülestõusnud meistrid inimestega tihti nii, et inimene ise pole oma välise meelega isegi teadlik, kellega meistritest täpselt tegemist on. Meistrid aitavad inspireerida kõiki kehastuses olevaid inimesi, kel selleks olemas sisemine soov ja nii juhtub tihti, et inimesed ei tea, kust pärinevad neile päheturgatanud head ideed.  

Universaalsed vaimsed õpetajad jagavad oma juhendamist neile, kes nende juhendamisele on avatud. Aegade jooksul on nad töötanud läbi paljude erinevate inimeste, tutvustades uusi ideid, mis abistavad inimestel nende kultuuri ja teadvuse tasandit arvestades elu edasi viia. Ülestõusnud meistrid on inspiratsiooni pakkunud enamuse maailma tuntuimate religioonide ja paljude vähemtuntud religioonide alal. Nad on inspireerinud paljusid filosoofilisi ideid, pakkunud inspiratsiooni kirjanduse, muusika alal ja muudel kultuurilistel teemadel. Nad on inspiratsiooni pakkunud teaduse ja tehnoloogia arendamise alal, sest teaduse ja tehnoloogia areng soodustab ka inimeste isiklikku vaimset kasvamist rohkem kui palehigis töötamine. 

Meistrid püüavad anda avatumaile inimestele universaalseid ideid ja nende poolt edastatud mõtted on kirja pandud ka selles raamatus. Iga inimene võib ise hinnata, kas need ideed saavad teda aidata elu puudutavate küsimuste lahendamisel.

MIKS POLE TÕENDEID MEISTRITE EKSISTEERIMISEST?

Kui ülestõusnud meistrid on koos meiega olnud terve inimajaloo jooksul, siis miks pole inimkond nende olemasolu iseenesestmõistetavana omaks võtnud?  Kõige olulisem põhjus on siin asjaolu, et planeet Maal valitseb vaba tahte seadus. See tähendab, et ülestõusnud meistrite olemasolu on inimkond aktiivselt eitanud ja, austades vaba tahte seadusest tulenevalt seda eitamist, ei anna meistrid ümberlükkamatuid tõendeid oma olemasolu kohta. 

Ülestõusnud meistrid on öelnud, et universumis on arvukalt planeete, mida asustavad meietaolised eneseteadlikud olevused. Planeet on nagu suur koolitusruum oma elanikele.Planeedi taset saab hinnata selle järgi, kui kõrgele selle elanikud on oma loovates võimetes arenenud – kas planeedi kollektiivteadvus on lasteaia tasandil või on jõutud kõrgkooli tasemele.

Planeet Maa on üsnagi madalal arengutasandil, mis tähendab, et enamus maiseid elanikke on kõvasti allpool oma loovate võimete potensiaali. See on tasand, kus inimesed soovivad tunda end isoleeritud olevustena, kes elavad isoleeritud maailmas. Ainuke võimalus niisuguse olukorra kogemiseks on asjaolu, et maine mateeria on nii tihe, et  selle “tihedus” tundub tõeline. Kuidfakt, et see koosneb tegelikult hoopis kergemast substantsist, jääb varjatuks. Meie meeled registreerivad mateeriat tahke ja tihedana ning see näib eksisteerivat täiesti omaette üksusena. Mateeria ei paista olevat vaimsest energiast ja seepärast me arvame, et materiaalne maailm on kas Jumalast lahus või omaette eraldiseisev üksus. 

Maa on jätkuvalt üleminekufaasis ehk tõusuteel kollektiivse teadlikkuse kõrgemale tasandile. Kuid vaba tahte seadus ütleb, et inimestele peab ühe valikuna jääma võimalus eitada Jumala, vaimse maailma või ülestõusnud meistrite olemasolu. Inimesed peavad soovi korral saama võimaluse säilitada illusiooni isoleeritud maailmas olemisest. Ja nii ei saagi olla lähitulevikus ümberlükkamatut tõestust Jumala või ülestõusnud meistrite olemasolu kohta. See tähendab, et igaüks võib ja saab ise endale individuaalsel tasandil tõestada Jumala ja jumalike olevuste eksisteerimist. Räägime sellest järgmises peatükis. 

Nüüd selgubki, kuidas selles raamatus olevad teadmised on vastu võetud. Inimeste eitamisvajaduse tõttu ei saa meistrite õpetused “taevast alla langeda.” Meistrid edastavad oma õpetusi läbi nende inimeste, kes on tõstnud oma teadvuse selle tasemeni, et nad saavad otseühenduse meistritega ja vahetult vastu võtta meistrite ideid ning sõnumeid. Vaba tahte seaduse kohaselt peab aga teistele inimestele alles jääma võimalus meistrite õpetust üldse mitte vastu võtta, moonutada või kohandada seda oma uskumuste süsteemiga. 

See ongi teine põhjus, miks inimesed ei ole varem kuulnud ülestõusnud meistritest. Kui õpilane on valmis, siis ilmub talle ülestõusnud meistrist õpetaja. Enne, kui inimene ei ole suuteline meistrite eksisteerimist tõsiselt omaks võtma, pole ta on nende õpetusteks valmis. Kui sa seda raamatut loed, oled sa tõenäoliselt valmis heitma lähemat pilku ülestõusnud meistrite õpetusele. 

MIKS ON MEISTRID OLULISED?    

Miks on oluline olla avatud ülestõusnud meistrite olemasolule? Sellepärast, et meie jaoks on lahendamata mitmeid niisuguseid küsimusi, millele me ei saa vastust materiaalse keskkonna vahendite abil ega teatud teadvuse tasandi piires. Kui inimene vajab vastuseid oma teadvuse tasandilt kõrgemal olevalt tasemelt, siis peab ta otsima allikat, mis asub tema tasemest kõrgemal. Nende vastuste abil saab inimene tasapisi tõsta oma teadvust, kuni ta jõuab sellise teadvuse tasemeni, mis võimaldab saada ideid, inspiratsiooni ja vastuseid otse oma kõrgemalt Minalt. Kaasaegne tsivilisatsioon on täiesti mööda vaadanud faktist, et ka inimmeelest võib saada suletud süsteem. Keskajal kehtestas kirik doktriini, milles oli öeldud, et Maa on universumi keskpunkt. Kõigele tipuks lisas doktriin, et kui keegi julgeb selles kahelda või suhtub sellesse väitesse üleolevalt, see põleb igavesti põrgus. Senikaua, kui usuti kiriku väiteid, polnud ka võimalik kahtluse alla seada keskaegset maailmavaadet. Me oleme üles kasvanud teadmises, et teadus purustas inimmeele kiriku kägistava mõju alt, kuid kas see on kogu tõde? Võib-olla mõned esimestest teadlastest, kes olid vaimse loomuga, olid suutelised häälestama oma meele ülestõusnud meistritele? Läbi selle häälestumise olid need varased teadlased suutelised saama inspiratsiooni kõrgemast allikast, mille abil aitasid viia inimkonda järgmisele evolutsioonilisele astmele.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et inimkonna teadmiste kasvu ei tingi inimmõistuse võime koguda teadmisi üksnes horisontaaltasandilt. Selles on osa ka inimese teadvuse võimel ammutada inspiratsiooni ning uusi teadmisi vertikaalselt, häälestades end kõrgemale allikale. Kõrgemaks allikaks ongi ülestõusnud meistrid. 

Paljud ülestõusnud meistrid on olnud ise kehastuses planeedil Maa ja seepärast omavad nad isiklikku kogemust ja mõistavad meie väljakutseid, kui vaatame elu läbi maise mina-olen taju filtri. Armastusest meid aidata on nad võtnud endale ülesandeks juhendada meid meie piiratud tajumisvõime ületamisel nii, et me saaksime ühenduse oma kõrgema Minaga ja suudaksime taasavastada eneses kaasasündinud kõrgema jumaliku väe.

MIKS ÜLESTÕUSNUD MEISTRID MEIE EEST HOOLITSEVAD?

Kui ülestõusnud meistrid eksisteerivad materiaalse maailma piirangutega võrreldes kõrgemas sfääris, miks peaksid nad siis meist hoolima? Kui vaimne maailm on nii palju parem kui maine, miks nad siis ei naudi oma tubli tulemuse vilju ega jäta meid siia ise hakkama saama?

Meistrid ütlevad, et teadvus, läbi mille enamus meie hulgast maailma näeb, on kõigest elavast: Jumalast, oma kõrgemast Minast lahusoleku teadvus, sest me oleme oma tähelepanu koondanud materiaalse maailma pinnapealsetele erinevustele ja erisustele. Selle tulemusena me tajume iseennast teistest inimestest, keskkonnast ja ka planeedist lahusolevana. Meid pimestab illusioonideloor, nimelt lahusoleku illusioon.

Enamik meie hulgast näeb maailma läbi lahusoleku
teadvuse, sest me oleme oma tähelepanu koondanud

pinnapealsetele erinevustele.

Ülestõusnud meistreid ei pimesta niisugune illusioonide loor. Nad näevad maailma nii, nagu peaksime nägema meie, kui me vaatame seda relatiivsusteooria ja kvantfüüsika seisukohast. Meistrid mõistavad, et eraldusjoon ei tähenda veel läbimatu barjääri olemasolu.

Kõik koosneb samast substantsist, mis võtab vaid erinevaid vorme. Meistrid on ka öelnud, et nii vaimne kui ka maine sfäär koosneb ühest ja samast substantsist, mida nad nimetavad Ma-ter Valguseks või Ema Valguseks. See substants ei oma iseenesest vormi ja seepäraste ei saa seda ka ühegi teadusliku instrumendiga tuvastada. Aga Ma-ter Valgusel on potentsiaal võtta mistahes vorm ja hiljem me vaatame, kuidas Ma-ter Valgus vormi võtab.  

Ülestõusnud meistrid teavad, et tervikust lahusolemine on illusioon, mis paistab usutavana vaid siis, kui vaadata maailma läbi teadvuse teatud tasandi filtri. Dualistliku teadvuse filter ei võimalda näha, et kõik koosneb ühest ja samast substantsist ja pärineb samast allikast. Aga ülestõusnud meistrid ei näe ennast meist lahusolevana. Meistrid näevad endid neist kõrgemal asuvate olevuste pikendusena ja nad teavad, et see “olemisahel” ulatub Loojani välja. Meistrid näevad meid olemisahela lõpus olevate olevustena ja suhtuvad meisse kui oma vendadesse ja õdedesse. Nad teavad, et me oleme lihtsalt duaalsuse loori ehk energialoori taga lõksus. Duaalsuseloori ja energialoori on ka lühidalt kuradiks nimetatud. Meistrite nägemuses on tervikust lahusoleku illusioon kõigi sellel planeedil leiduvate konfliktide ja kannatuste põhjustaja. Neil pole mingit muud soovi ega kavatsust, kui pakkuda meile abivahendeid oma teadvuse tõstmiseks nii, et me hakkame loori taha nägema ja jõuame äratundmisele oma tõelisest päritolust.  

VORMIMAAILMA EESMÄRK

Meistrid ütlevad, et vormimaailma eesmärgiks on teenida klassitoana, kus eneseteadlikud olevused alustavad õpinguid teatud eneseteadlikkuse astmelt. Meistrite õpetustest selgub, et Jumal on Olevus, kes pole meist põhimõtteliselt erinev. Loojat eristab meist ülim eneseteadlikkuse tase. Kuna me oleme loodud Looja enda olemusest, siis on meis kõigis potentsiaal avardada oma eneseteadlikkust samale tasemele meie Loojaga. Ülestõusnud meistrid ei võta meid enesest erinevate või madalamatena. Nad näevad meid olevustena, kes pole veel saavutanud vajalikku eneseteadlikkuse astet ja nad on vabatahtlikult pakkunud end teenima meie juhendajate ja õpetajatena. Nende üldeesmärgiks on meie aitamine oma eneseteadlikkuse tõstmisel, kuni meie eneseteadlikkus tõuseb niisuguse astmeni, kus me oleme täielikult vabad lahusoleku teadvuse illusioonist.

Vabanedes lahusoleku illusioonist näeme me, et kõik elav on üks - seotud tervik. Kui me jõuame niisuguse äratundmiseni, siis oleme me edukalt läbinud koolitusprogrammi ning sooritanud lõpueksami “koolis nimega Terra.” See tähendab, et me suudame nüüd kestvalt liikuda kõrgemate sfääride poole. Seda nimetavadki ülestõusnud meistrid ülestõusmiseks. Ka kristlus räägib Jeesuse ülestõusmisest, kuid see on pisut erinev mõiste. Kristlus ütleb, et Jeesus oli ainuke, kes tõusis üles ja tema ema võeti taevasse vaid sellepärast, et tal oli Jeesuse ema roll.Kristlus kujutab ülestõusmist füüsilise keha tõusmisena taevasse.

Ülestõusnud meistrite õpetuse järgi on meil kõigil potentsiaal vaimsesse sfääri üles tõusta. Aga see pole füüsiline protsess. See on protsess, mille käigus me tõstame oma teadvuse taset, kuni me jätame maha nii maise eneseteadlikkuse kui ka füüsilise keha ja liigume eneseteadlikkuse kõrgemale tasandile, kus meil enam füüsilist keha tarvis pole. Siis oleme me vaimses kehas. See keha koosneb kõrgema sagedusega energiatest nii nagu vaimne sfäär tervikuna. Ülestõusnud meistrid oskavad oma kogemuste põhjal meile selles protsessis pakkuda asjakohast abi.

ÜLESTÕUSNUD MEISTRID JA MINA-VÄGI

Nagu paljud eneseabi ja vaimsed õpetused ütlevad, on enesemuutmise kaudu võimalik muuta oma väliseid olukordi. Mida see väide sisuliselt tähendab? Kõik makrotasandil olev koosneb energiast. Kuidas saad sa muuta füüsilisi olukordi, nagu näiteks oma keha haiguslikku seisundit? Parim viis on teha seda energeetilisel tasandil - põhjuse, mitte tagajärje tasandil. Miks on inimese keha haige? Sellepärast, et inimkeha rakkude võnkesagedus on võrreldes tavapärase võnkesagedusega vähenenud. Missugune on tõhus võimalus keha tervendamiseks? See on keha rakkude koormast vabastamine nii, et nad hakkaksid jälle normaalselt funktsioneerima. 

Teadlased on tõestanud, et kahe eri sagedusega energialaine kohtumisel tekib interferents. Kõrgsageduslik energialaine suudab tõsta madalsagedusliku laine võnkesagedust. Kindlasti mäletate Piiblist loetu põhjal, kuidas Jeesus tegi näiliselt imetegusid. Kuid sisuliselt polnud need imeteod.  Jeesus oskas kasutada täiuslikult oma jumalikke loovaid võimeid. Ta tegi seda eesmärgiga näidata potentsiaali, mida me tegelikult kõik omame.

Kuna mateeria on energia, siis saab ka kõiki materiaalseid olukordi muuta, tõstes nende energialaine vibratsiooni. See on teadusest tulenev järeldus, mida saab väga tõhusalt rakendada eneseabi valdkonnas. 

Kvantfüüsika on tõestanud, et materiaalse maailma kohal on kõrgema sagedusega sfäär ja meie meel suudab sellele sfäärile mõju avaldada. Meie olema algselt loodud kaas-loojateks koos materiaalse maailma loonud intelligentsete olevustega. Mida tähendab kaasloomine? Meie meelel on võime olla avatud ukseks kõrgele vaimsele energiale, mille võnkesagedust on vähendatud nii, et seda saab tuua materiaalsesse valdkonda. Aga meie meel on muutunud suletud ukseks, sest miski blokeerib loova energia loomulikku voolu läbi meie. Meie tõelise väe vallapäästmise tingimuseks on taastada loov, kõrgemast sfäärist tulev energiavool.

Me osaleme kaasloomises,
olles avatud ukseks kõrgemale vaimsele energiale,
mille võnkesagedust on vähendatud nii,
et seda saab tuua materiaalsesse sfääri
ja seeläbi tõsta materiaalse sfääri vibratsiooni.

Kuid pangem tähele, kust pärineb loovate energiate vool? Ülestõusnud meistrid õpetavad, et loovad energiad pärinevad Loojalt. Looja väga kõrge sagedusega energia voolab võnkesageduse mõttes aste-astmelt allapoole läbi paljude vaimsete tasandite. Kes juhib energiat allapoole? Seda teevad ülestõusnud meistrid läbi kosmilise hierarhia, alates Loojast kuni meie tasandini välja. Kui me õpime valdama selle Loojalt pärineva energia voolamist läbi enese teadvuse, siis suudame ka meie täita edukalt oma osa olemisahelas. Sel viisil leiame me oma koha loovate jumalike energiate katkematus voolus, mida meistrid nimetavad Elu Jõeks. 

Kui me oma koha leiame, kust me siis võtame loova energia? Me võtame selle vastu kosmiliste olevuste hierarhia sellelt tasemelt, mis on vahetult meist järgmine tase kosmilises hierarhias. Selleks ühenduseks on ülestõusnud meistrid, kes töötavad Maale kõige lähemal ja meie ülesanne on õppida töötama koos ülestõusnud meistritega.

KAKS ELUMUUTVAT VÕIMALUST

Oma elu ja olukordade muutmiseks materiaalses maailmas on meil kaks võimalust. Esimene neist on püüda kasutada seda energiat, mis on juba materiaalses spektris olemas. Paljud eneseabi, ka religiooni ja vaimsed filosoofid keskenudvad just sellele võimalusele. Siiski ilmneb siin kolm probleemi: 

 • Materiaalses spektris on nimetatud energiat vaid piiratud kogus. See paneb piirid meie loovale jõule.
   
 • See energia on juba sageduses vähendatud teatud tasemeni, mis tähendab, et selle loov jõud on kahanenud. Materiaalse tasandi energia ei saa “ravida” materiaalse tasandi energiat ega probleemi ei saa lahendada selle tasandi energiaga, milles see tekkis. Olukordade muutmiseks materiaalsel tasandil on tarvis kõrgemat energiat.
   
 • Maailmas on veel seitse miljardit inimest, kellele peaks olemasolevat energiat jaguma. Kui me tahame muuta oma elu, kasutades materiaalsel tasandil juba olevat energiat, peaks seda võtma kelleltki teiselt. See aga tekitab võitlust inimeste vahel. 

Teiseks valikuks oleks jõuda äratundmisele, et meie meel on loodud vastu võtma loovat energiat kõrgemast sfäärist. Õppides seda võimet kasutama, muutuvad meie loovad võimed kordades suuremaks, kui see on saavutatav läbi maise energia. Kuid kõrgema sagedusega energia saamiseks tuleb teha koostööd kõrgema sfääri olevustega, nimelt ülestõusnud meistritega. Veel enne, kui me vaatame koostöö võimalusi meistritega, mõelgem selle üle, kust me teame, et meistrid üldse eksisteerivad. 

 

3. Kuidas "mõõta" ülestõusnud meistrite olemasolu?

Kuidas sa võiksid kindel olla, et ülestõusnud meistrid üldse eksisteerivad? Kui vaadata ajalugu, siis on inimkonnal kaks võimalust leida vastus küsimusele, mis on reaalselt eksisteeriv ja mis mitte. Ühe neist lähenemistest on omaks võtnud religioon, kus alati seatakse üles üks vaieldamatu autoriteet, kelle ülemuslikkuses ei tohi keegi kahelda. Teise lähenemise on võtnud materialistlik teadus, öeldes, et vaid teaduslike instrumentidega mõõdetav omab reaalset eksistentsi.

Ülestõusnud meistrite olemasolu “mõõtmisel” ei tööta kumbki neist võimalustest. Meie maailmakorraldusele põhinedes ei ole meistrid end autoriteediks seadnud. Nad ei ole huvitatud enese piiramisest mistahes autoriteedi või organisatsiooni raamesse. Nende eksistents pole määratav ka teaduslike meetodite abil, vähemalt mitte praegusel ajal. Kuid mis võimalused meile siis jäävad – kas saab kuulutada reaalseks kellegi/millegi eksisteerimise väljaspool nimetatud kaht võimalust? Loomulikult saab. Sinus eneses on võime olla intuitiivselt avatud teadmistele ja äratundmisele oma kõrgema Mina kaudu.

Seda võimalust nimetatakse traditsioonipäraselt müstiliseks ehk intuitiivseks lähenemiseks. Ajaloolisest vaatevinklist on müstiline lähenemine olnud alternatiiviks tavareligioonis levinud autoritaarsusele ja materialistliku teaduse tõestatusele. Tegelikult olid religioonile alusepanijad valdavalt müstikud.

Sa võid imestada, miks pole müstitsismist palju räägitud. Kõigepealt ei tunne ei tavapärane religioon ega ka materialistlik teadus müstitsismi ära. Teisest küljest ei reklaami müstitsism ennast, sest inimesed peavad jõudma teatud teadvuse tasandile enne, kui nad on valmis müstiliseks lähenemiseks. Müstikud teavad seda.

Võtmeks tõelisele objektiivsusele on meele olemuse mõistmine.

Missugune lähenemine on müstiline? Müstilise lähenemise sisuks on elava tõe vahetu kogemine, mis asub kõrgemal mistahes maisest autoriteedist ja materialistlikust tõestatavusest. See on sisemine tee intuitiivsele, müstilisele kogemusele. Sel puhul ei võta inimene religiooni, teaduse või poliitikavaldkonna autoriteedi ütlusi pimesi tõe pähe. Inimene võtab müstilise lähenemise puhul omaks kogemusepõhise äratundmise, mille ta on seesmise otsese kogemusena saanud.

Loomulikult väidavad autoriteedid, et see on täiesti subjektiivne kogemus. Aga nii ütlevad nad sellepärast, et nad ei tunne müstilise kogemuse olemust. Neile pole sellist kogemust kunagi osaks saanud. Loomulikult on ka paljud inimlikud uskumused vägagi subjektiivsed, kuid siiski mitte kõik. Teadus ise on sellele piisavalt tõestust pakkunud. Kvantfüüsika on seisukohal, et tõeline objektiivsus on tagatud meele mõjude kõrvaldamisega. See-eest on kvantfüüsika tõestanud, et võti tõelisele objektiivsusele on mõista meele loomust. Ja nii me jõuamegi sinna, kuhu poole müstikud on juba aastatuhandeid jõuda püüdnud.

MÜSTILINE LÄHENEMINE OBJEKTIIVSUSELE

Mida on ülestõusnud meistritel ja müstikutel öelda objektiivsuse kohta? Tuhandeid aastaid on müstikud rääkinud, et inimmeelel on võime olla kahes oluliselt erinevas teadvuse seisundis. Ühes neist seisundeist värvib mina-taju filter kogu nähtava ja see tähendab, et kogu nähtav ja tajutav on subjektiivne. Teises seisundis oleme me saavutanud selge ja neutraalse visiooni ning näeme kõike nii, nagu see tõeliselt on. Sel juhul on meil tõeliselt objektiivne maailmavaade.

Muidugi on olemas ka vahevöönd, kus me oleme hakanud saama hetkelisi objektiivse seisundi kaemusi, kuid meie nägemus on siiski veel suuremal või vähemal määral subjektiivsuse poolt moonutatud. See tähendab, et kui kaks inimest saavad tõepäraseid müstilisi kogemusi, võivad nad neid siiski erinevalt tõlgendada. Näiteks võivad kristlane ja moslem mõlemad olla veendunud, et müstiline kogemus kinnitab just nende religiooni õigsust.

Ülestõusnud meistrite õpetustes mõeldakse vaimse tee all protsessi, kus me saame algul põgusaid äratundmisi kõrgemast teadvuse seisundist. Tasapisi puhastame me oma meele kõigist subjektiivsuse elementidest, kuni saavutame puhta nägemuse ehk visiooni. Kõrgemat seisundit võib nimetada paljude erinevate nimedega – valgustatuseks, puhtaks teadlikkuseks, avarusteadvuseks, ühstusteadvuseks või Kristus-teadvuseks. Ülestõusnud meistrite õpetused abistavad meid jõudma sellesse vabastavasse kõrgema teadvuse seisundisse.

Sa ei suuda täielikult mõista ülestõusnud meistrite olemasolu,
kuni sul puudub müstiline kogemus ühtsusteadvusest.

Praegusel ajal on meistrite õpetused raamatutes ja veebilehtedel vabalt saada. Võimalik, et inimesed leiavad üles õpetuse, ilma et neile oleks osaks saanud intuitiivset kogemust. Sel juhul võivad nad arvata, et tegu on intellektuaalse teooriaga, sest meistrite õpetused võivad vastuseid anda väga paljudele küsimustele. Kuid vastuse küsimusele, kas ülestõusnud meistrid ikka on olemas, saab lahendada igaüks oma sisemise kogemuse kaudu. See kogemus ei anna küll meistrite olemasolule niisugust tõestust, mida me tavapäraselt tõestuseks peame, vaid see annab seesmise äratundmise millestki tõelisest.

Muidugi tuleb vahet teha oma erinevate isiklike kogemuste – tõeliste müstiliste kogemuste ning egoteadvusest väljakasvavate soovide vahel. Paljud inimesed, ka vaimsed otsijad usuvad kõiksugu uskumatut. Näiteks on paljusid Jeruusalemma külastajaid tabanud seal Kristuse radu käies uskumus, et tema on taastulnud Kristus, kelle ülesandeks on päästa maailm.

MEELE KALEIDOSKOOP

Ülestõusnud meistritel on põhjalikud õpetused intuitsiooni alal. Nad võrdlevad inimmeelt kaleidoskoobiga. Kaleidoskoop on toru, mille sees on mõned peegliribad ja nende vahel liiguvad klaasitükid. Kui kaleidoskoobi toru pöörata, siis klaasitükid muudavad oma asendit ja moodustavad erinevaid värvilisi mustreid.  

Klaasitükke võib võrrelda inimese teadlikus ja alateadlikus meeles olevate paljude  ideede ja uskumustega. Kui me seisame silmitsi mingi eluolukorraga, siis pöörleb meie meelekaleidoskoop ja moodustab mustri. Meie elukogemuse määratlevad meie meele sees olevad ideed ja nende ideede “asetus.”

Meistrid ütlevad, et enamus inimesi elab oma elu teadvustamatuse seisundis. Elu situatsioonid päästavad valla mingi konkreetse reaktsioonilise mustri ning inimese valikuid hakkavad mõjutama meelekaleidoskoobi teadvustamata mustrid. Nad reageerivad oma reageeringute motiive teadvustamata, arvates tihtipeale, et see on antud situatsioonis ainus viis käituda. Inimesed ei oma kontrolli oma reaktsioonide üle, sest nad pole heitnud pilku oma teadliku ja alateadliku meele sisule. Nad ei soovi näha palki oma silmas.

Meistrid pakuvad vastukaaluks enesemeisterlikkuse teed, mille abil me saavutame kontrolli oma reaktsioonide üle kõigis oma maise maailma olukordades. Me õpime tegema vabu ja objektiivseid valikuid selle asemel, et laseme alateadliku meele vanadel harjumuspärastel mustritel oma reaktsioone määrata.

Meistrid pakuvad meile enesemeisterlikkuse teed,
mille abil saavutame kontrolli oma reaktsioonide üle
kõigis ettetulevates olukordades.

Kaleidoskoobis olevad värvilised mustrid tunduvad tähelepanu köitvalt ilusad. Samal põhimõttel töötab inimmeele kaleidoskoop. Me keskendume oma meelt täitvatele mõtetele. Enamus inimesi lihtsalt ei näe midagi muud peale oma isiklikus meeles peituva. Esitagem endale küsimus: “Mis võimaldab meil näha kaleidoskoobis tekkivaid värvilisi mustreid?” Selgituseks võiks öelda, et toru ühest otsast siseneb kaleidoskoopi valgus. Värvilised klaasitükid asuvad kaleidoskoobis, aga valgus, mis sellesse siseneb, tuleb väljapoolt kaleidoskoopi. Kandes selle näite üle inimmeele toimimisele, näeme tabavat illustratsiooni meele tööpõhimõttest.

Fakt, et inimene omab teadvust ja on eneseteadlik, tõestab vaimse energia ja teadvuse voo olemasolu, mis siseneb inimmeelde kõrgemast allikast. Seda on ka müstikud öelnud. Nagu näeme, on see mõte kvantfüüsikaga väga hästi kooskõlas. Eeldades, et inimmeel suudab koostoimida subatomaarse tasandiga, on ilmne, et meie meel on kui vahend, karikas kõrgemale vaimsele energiavoole.

Enamus inimesi pole teadlikud niisuguse energia olemasolust, sest nad keskenduvad pigem oma teadvuses leiduvale, teadvuses sisalduvale, mitte teadvusele endale. Nad näevad kaleidoskoobis tekkinud värvilisi mustreid, aga mitte valgust, mis annab võimaluse mustritel tekkida. Müstilise kogemuse puhul kogete te tegelikult valgust ennast, mitte valguse kaasabil tekkinud mustreid ehk te kogete teadlikkust tavapärasest puhtamal moel.

See on oluline tähelepanek. Kõik inimesed on suutelised müstilisest kogemusest osa saama ja paljud on seda ka kogenud. Aga pangem tähele, et kõrgemast allikast tuleva valguse kaasabil tekkinud värviliste mustrite  ja puhta valguse kogemine on kaks erinevat nähtust.

Väga oluline on mõista, et igapäevamõtete värvilistest mustrite virrvarrist kõrgemal asub teadlikkuse vorm. Selle mõistmine on vaid esimene samm astmelisel teel. Senikaua, kuni inimene näeb valgust läbi oma olemasolevate uskumuste ja mõtete, on valgus ikkagi inimmeeles eksisteerivate komponentide värvi. See tähendab, et inimene ei näe reaalsust niisugusena, nagu see tõeliselt on.

MÜSTITSISMI OLEMUS

Müstiku tee on protsess, mille abil me tasapisi puhastame meele kõigist piiratud ideedest, uskumustest, enesestmõistetavustest, mis tulevad maisest allikast. Puhastudes me justkui lükkaksime klaasitükikesi ükshaaval meelekaleidoskoobist välja ja ühel hetkel me märkame, et meie meelde sisenev valgus jääb värvituks. Nüüd suudame me kogeda puhast teadlikkust. Kuid siiski võivad meisse jäänud olla veel mõned piiravad uskumused ning tõeline müstik jätkab oma meele puhastamisprotsessi, kuni see saab vabaks kõigist valgust tõkestavatest mõtetest ja veendumustest.

Miks on see nii oluline? Ülestõusnud meistrid ütlevad, et inimene ei tunne tõeliselt ära meistrite olemasolu enne, kui talle saab osaks müstiline kogemus. Enne seda läheneb ta meistrite olemasolule intellektuaalselt ja võtab õpetust samuti vaid intellekti kaudu. Ainult siis, kui me omame otsest sisemist kogemust, suudame me jõuda tõelisele äratundmisele meistrite olemasolust ja ainult siis oskame me hinnata seda, mida nende õpetus meile ja maailmale pakkuda saab.

Oluline on teada, et esimese müstilise kogemuse korral sisaldab meie meelekaleidoskoop hästi palju värvilisi klaasikilde. Seetõttu on meie uskumused värvinud meie kogemuse. Niisugusel juhul tekib oht, et inimene hakkab pidama oma müstilist kogemust hoopis oma mingite tõekspidamiste kinnituseks.

Tõeline müstik tunneb ära müstilise kogemuse, kuid ta mõistab, et see pole tõestuseks mingile omaloodud uskumuse paikapidamisele. Müstiline kogemus tõestab niisuguse teadvuse tasandi olemasolu, mis asub kõrgemal kõigist maistest tõekspidamistest. See tõestab valgusallika olemasolu väljapool kitsast kaleidoskoobitoru. Müstiku jaoks pole eesmärk oma uskumuste kinnitamine läbi müstilise kogemuse, vaid tema esimeseks prioriteediks saab valguse kogemine ilma ühegi filtrita.

MÜSTILISE LÄHENEMISE TÄHTSUS

Läbi aegade on ülestõusnud meistrid olnud tõelised müstikud. Enne vaimsesse sfääri ületõusmist seadsid nad järjest kahtluse alla kõigi oma uskumuste paikapidavuse, kuni hakkasid kogema järjest sügavamaid müstilisi kogemusi. Selle asemel, et kasutada neid kogemusi maise uskumussüsteemi paikapidavuse tõestamiseks, võtsid nad oma kogemusi kui tõestust, et olulisim on alati vaadata välise vormi taha, otsides pidevalt puhast, värvimata vaimse valguse kogemist. Nad nägid valguses oma tõelist päästerõngast oma vaimselt allikalt. Nad jätkasid kursi hoidmist selles päästvas liinis, kuni said ülestõusmisrituaali läbi üheks oma tõelise allikaga.

Meistrite põhisõnum on: “Mida üks on teinud, selleks on suutelised ka kõik teised.” Nemad on tõestanud, et kõigist inimlikest piirangutest on võimalik välja astuda ning nad soovivad, et me teaksime niisuguse võimalikkuse eksisteerimisest kõigi jaoks. Kuid selleni jõudmiseks peame me läbima pideva eneseületamise protsessi ja lahtiütlemist piiravatest uskumustest, kuni me saavutame puhta teadlikkuse seisundi, mis võimaldab meil kogeda reaalsust filtrivabalt ja tervikust lahusolemise tundeta.

Miks on see oluline? Sest vaimne valgus tahab voolata sellesse maailma. Ülestõusnud meistrid teavad, et meie planeedi vaimsesse vibratsiooni tõstmiseks peab siia maailma rohkem valgust voolama. Siis tekib ka inimestel selgem nägemus ja nad hakkavad tegema paremaid ja kõigile kasutoovamaid valikuid.

Meistrid on alati valmis valgust siia maailma valama. Miks nad siis ei vala siia valgust nii, et kogu pimedus kaoks? Põhjus on vaba tahte seaduses, mis ütleb, et maakera inimkond peab saama niisuguse kogemuse, mida ta saada tahab. Praegusel ajal on enamus maakera inimkonnast valinud olla teadvuses, milles nähakse end jumalikust tervikust lahus. Niisuguse kogemuse saamine on võimalik vaid siis, kui maises sfääris pole eriti palju vaimset valgust. Kuidas saaks maisesse sagedusse rohkem valgust tuua? Valgus saab tulla vaid läbi kehastuses olevate inimeste meele, läbi sinu ja minu. Iga inimene saab valida, kas ta tahab olla avatud ukseks vaimsele valgusele või tahab ta iseendas vaimse ja maise vahel ukse sulgeda ning elada pimeduses.

Oma mina-väe avamiseks ei pea sa leidma salavalemit,
mis sunnib valgust voolama sinu meeletakistuste vahel,
vaid tühjendama oma meele kõikidest takistustest,
mis blokeerivad valguse vaba voolamist.

Kuidas saab meie meel valgusele avatud ukseks? Valgus tuleb ülestõusnud meistritelt. Ainsaks võimaluseks vaimse valguse saamiseks on meie oma meele häälestamine meistritele. Üldiselt tähendabki see müstiku teed, püüeldes üksolemisse vibratsiooniastmelt meie kohal asuva reaalsuse tasandiga. Meil kõigil on potentsiaal häälestada oma meel ülestõusnud meistri meele sagedusele ja saavutada üksolemine meistriga. Seda teed on käinud kõik need meistrid, kes on üles tõusnud enne meid ja meie oleme suutelised läbima sama protsessi.

Niisugune häälestumisprotsess peab toimuma iseenda meele sees. Miks on see oluline? Eneseabi ja vaimsed raamatud räägivad mõnikord, et sa vajad mingit salavalemit oma elu muutmiseks. Kuid tegelikult on mina-vägi meelesisene vaimse valguse voog. See on loomulik protsess. Valgusel on omadus voolata ja ta voolab läbi igast illusioonideloori avausest, mis “eraldab” vaimset maailma maisest maailmast.

Maagilise valemi otsimine vaimse valguse saamiseks ei ole järelikult mõistlik lahendus. Võtmeks oma mina-väe avastamisel ja avamisel on meele tühjendamine neist elementidest, mis valguse voolamist takistavad. Kui su meel on puhastunud, siis voolab valgus spontaanselt ja loomulikult. Kui sinu meele sees on valguse voolu pidurdavad takistused, tuleb need lahendada. Lahendamine saab toimuda vaid läbi teadlike otsuste tegemise, mille puhul sa näed, miks teatud uskumused sind varem piirasid. Jätkates seda teed, saad  sa teha otsuse aktsepteerida kõrgema reaalsuse olemasolu, mis avaneb sulle läbi müstilise kogemuse.

Ülestõusnud meistrite ees on delikaatne ülesanne. Nad annavad meile väliseid õpetusi, kuid välise õpetuse olemasolu iseenesest kedagi muuta ei saa. Välise õpetuse ainukene väärtus on olla kasutamiskõlblikuks abivahendiks müstilise, intuitiivse kogemuse saamisel. Niisuguse kogemuse saamine aitab muuta inimese teadvuse seisundit.

Järgmisena vaatame, kuidas ülestõusnud meistrid kirjeldavad vormimaailma loomist. Üldpildi tundmine aitab kaasa ka detailide mõistmisele.

 

4. Vormimaailma loomislugu

Selles peatükis vaatleme ülestõusnud meistrite nägemust vormimaailma loomise eesmärkidest, loomisest endast ning  seaduspärasustest, mis on vajalikud selle funktsioneerimiseks. Ma tean, et järgnev võib mõnele lugejale tunduda teoreetiline või abstraktne, kuid  nende teemade lahtimõtestamine aitab kaasa inimolemuse paremale mõistmisele ja kõrgematele jõududele oma südames ukse avamisele.

UNIVERSUMI HIERARHILINE STRUKTUUR

Teadus on meile tõestanud, et universum on hierarhilise ülesehitusega. Kõik makrotasandil olev koosneb molekulidest ja järelikult peab kogu makrotasandil olev alluma neile seadustele ja seaduspärasustele, mis juhivad molekulide moodustumist ja organiseerumist.

Ülestõusnud meistrid pooldavad üldjoontes teadlaste avastatud hierarhilist struktuuri, kuigi tegelikult ulatub see struktuur palju kõrgemale - Loojani välja, sest Looja moodustab elupüramiidi tipu.

Ülestõusnud meistrite kirjeldus Loojast erineb oluliselt traditsioonilisest meesjumala kujust, kes istuvat suurel valgel troonil ja mõistvat inimeste üle kohut, saates need, kes talle meelepäraselt ei käitu, igavestesse põrgupiinadesse.

Samuti on suur erinevus ülestõusnud meistrite oluliselt kõrgemavibratsioonilise sfääri ja selle maailma vahel, kus elame meie. Nad nimetavad meie maailma “vormimaailmaks,” sest iga selles maailmas olevat vormi või objekti on võimalik eristada kõigist teistest vormidest. Vormimaailma niisugune kujundatus võimaldab meil uskuda, et me oleme maailmast, üksteisest ja Jumalast lahusolevad olevused.

Selline elukorraldus on vormimaailma olevustele eneseteadlikkuses kasvamise aluseks. Sest eneseteadlikkuses kasvamine toimub teadlikus arusaamises sellest, et me oleme piiratud eneseteadlikkuse seisundis, kuigi eksisteerib paljusid võimalikke eneseteadlikkuse astmeid. Me saame teha teadliku otsuse, et tõusta kõrgemasse seisundisse. Ükskõik, kui piiratud on meie praegune tasand, on see siiski alus meie vaimsele kasvamisele.

MAAILM MATERIAALSE MAAILMA KOHAL

Ülestõusnud meistrid on meid õpetades täheldanud, et inimesed peavad elu niisuguseks, nagu nad näevad seda vormimaailmas ehk materiaalses maailmas olevat. Me oleme harjunud suhtlema läbi sõnade. Sõnad on lahusolevate vormide sarnased ja need sobivad kõige paremini kirjeldama erinevusi, mis eristavad mingit objekti teisest või tervikust. Inimmeel aga töötab vastupidiselt sõnadele.

Joonis 5 - Mitte-lineaarne kõiksus

 

Sõnades on raske kirjeldada vormimaailma kohal asuvat reaalsuse osa. Meistrid ongi seda harva kirjeldanud. Nad on andnud sellele nimetuse “Kõiksus” (ingl. keeles Allness). Lineaarne mõistus tahaks kohe küsida, kust niisugune sõna on tulnud, millal ja kes selle välja mõtles ning miks. Kuid niisugused küsimused omavad tähendust vaid erinevate vormide maailmas, sest siin eksisteerib kõiges ajaline järjestus. Kõiksus on alati eksisteerinud ning sellel puudub algus ja lõpp. “Kõiksus” on mittelineaarsusele viitav sõna ja seda on lineaarsuses viibijatel raske hoomata.

Kõiksuses puuduvad eraldiolevad vormid ja seepärast pole niisugustes tingimustes võimalik alustada piiratud eneseteadlikkusest ja kasvada avaramasse teadvuse seisundisse. Vormimaailma loomiseks pidi Looja alguses looma täiesti teistsuguste omadustega sfääri, kui on seda Kõiksus.

MEIE MAAILMA LOOMINE

Iga konkreetse vormimaailma on loonud individuaalne olevus, kelle teadvuse tasand on Looja tasemel. Looja alustas vormimaailma loomisprotsessi, eraldades ennast Kõiksusest. Sõnad on üsna kohmakad selle protsessi edasiandmiseks. Võiks öelda, et Looja tekitas enese ümber sfääri, sellise, mis asub Kõiksuses, kuid mis ei oma nii kõrget vibratsiooni kui ülejäänud Kõiksus. Selles mõttes oli uus loodud sfäär eraldiolev.

Joonis 6. Ainulisus

Nüüd tõmbas Looja end singulaarsesse punkti ja kogu sfääris valitses tühjus. Tegelikult täidab sfääri väga kõrge vibratsiooniga energia, mis ei võimalda luua eristatust ega muljet, et miski on Kõiksusest lahus. Näiliselt eraldiolevate vormidega maailma loomisel peab Looja looma kõigepealt tühjuse, milles pole energiat ega vorme. See on täiesti tühi. 

Järgmise sammuna loob Looja algse energia, mida saab kasutada vormimaailma ülesehitamiseks. Meistrid nimetavad seda kõrge vibratsiooniga energiat Ma-ter Valguseks, Ema Valguseks. See nimi kõlab väga naiselikult põhjusel, et eristatavate vormidega maailma loomiseks pidi Looja määratlema kaks erinevat jõudu või elementi - maskuliinse ja feminiinse.

Vormimaailma loomise eelduseks on väljapoole suunduva, laieneva jõu olemasolu. Seda jõudu kasutab Looja millegi väljapoole projitseerimiseks keset tühjust asuvast singulaarsuse punktist. Aga kui väljapoole suunduv jõud pole tasakaalus kokkutõmbava jõuga, siis pole võimalik vorme luua ja vormid ei saaks ka püsida.

Kirjeldatu mõistmiseks tulgem nüüd tagasi Suure Paugu teooria juurde. Teadlased ütlevad, et materiaalse maailma loomine algas kogu energia surumisega ainulisse punkti ja seepeale vabanes kokkusurutud energia ning toimus hiigelplahvatus. Plahvatuse puhul suundub energia plahvatuse tsentrist eemale ilma organiseeritud struktuure moodustamata. Suure Paugu mudel töötab vaid siis, kui eksisteerib kokkutõmbav jõud, mis tasakaalustab laiendavat jõudu. Vaid laiendavat jõudu tasakaalustades on võimalik luua spetsiifilisi ja ajas püsivaid vorme.

Joonis 7. Esimene sfäär tühjuses

Meistrid ütlevad, et laiendav jõud pärineb Looja enda olemusest. See on nimelt algne kosmiline energia, mida kasutatakse vormimaailma loomismaterjalina. Siin tekib kõige esimene polaarsus. See on polaarsus Looja kui maskuliinse elemendi ja Ma-ter Valguse vahel, mis on oma olemuselt feminiinne, kokkutõmbav element. See maskuliinse ja feminiinse energia polaarsus on analoogne mõnes religioonis kasutatavale. Näiteks Taoismis kasutatakse selle kirjeldamiseks Yini ja Yangi kontseptsiooni.

Võib ka öelda, et väljapoole suunatud jõud esindab teadvust. Eneseteadlik olevus võib formuleerida mentaalse kujutise mingist vormist, mida ta soovib luua. Siis pannakse või projitseeritakse see kujuteldav kujund Ma-ter Valguse peale. Ma-ter Valgus võtab üle kujuteldava vormi maatriksi. Seega võime me öelda, et teadvus osaleb loomisel aktiivse elemendina, mis paneb passiivse elemendi – Ma-ter Valguse energia võtma teatud vorme.

Pärast Ma-ter Valguse kujutlemist projitseeris Looja Ma-ter Valguse singulaarsest punktist väljapoole ja lõi tühjusse esimese sfääri. Tühjuse esimene sfäär sisaldas nüüd energiat, mis vibreeris teatud võnkesagedusel.

ENESETEADLIKE OLEVUSTE LOOMINE

Pärast esimese sfääri loomist kujundas Looja sinnasamasse sfääri teatud struktuurid: lõi oma meeles kujutise ja projitseeris selle Ma-ter Valguse peale. Me võime võrrelda Ma-ter Valgust filmiekraaniga. Ekraanil pole ühtki kujutist, kuid sellele on võimalik projitseerida mistahes pilte.

Järgmise sammuna lõi Looja hulga eneseteadlikke olevusi ning saatis või projitseeris nad esimesse sfääri. Need olevused olid loodud Looja enda olemusest ja seepärast omasidki nad eneseteadlikkust. Aga nende eneseteadlikkus polnud kõikjaloleva Loojaga samal tasemel. Nende eneseteadlikkus oli piiratum. Loodud olevused pidasid end individuaalseteks olevusteks, mis andis neile võimaluse alustada piiratud eneseteadlikkusega ja järk-järgult seda laiendades saavutada Loojaga samane tasand,  säilitades seejuures oma individuaalsuse.

Esimesed eneseteadlikud olevused alustasid piiratuma eneseteadlikkusega selles keskkonnas, mille Looja neile loonud oli. Kuidas peaks vastloodud olevus olema suuteline välja mõtlema struktuure ja neid ise looma? Uus olevus alustab etteantud keskkonnas ja omandab õppimise käigus aste-astmelt oma tõelised loovad võimed. Kui olevus avardab teadvust loovate võimete alal, siis suudab ta vastavalt visioonile ise oma keskkonda muuta.

Nimetatud printsiip laieneb kõigile vormimaailma eneseteadlikele olevustele, sealhulgas ka meile. Kõik olevused alustavad lokaliseeritud eneseteadlikkusega etteantud keskkonnas. Vastavalt sellele keskkonnale õpivad nad tasapisi tundma oma loovaid võimeid. Kõigil eneseteadlikel olevustel on algselt sarnased loovad võimed nagu Loojalgi, kuid mitte samas astmes. Nad omavad võimet formuleerida mentaalne kujund, projitseerida see Ma-ter Valgusele, mille tagajärjel võtab valgus kujutise vormi.

Kõik eneseteadlikud olevused omavad täielikku vaba tahet, mis tähendab, et neil on võime formuleerida oma mõttes mistahes kujutisi. Neil on ka võime ja õigus projitseerida mistahes kujutis Ma-ter Valgus peale. Niisuguse tegevuse tagajärjel kujuneb eneseteadlikele olevustele just niisugune keskkond, missuguseid kujundeid nad Ma-ter Valguse peale projitseerivad. Samal põhimõttel toimib see ka meie füüsilises keskkonnas. Formuleerides oma mõttekujutise Ma-ter Valgusele ja kogedes tagasipeegeldusena oma loomingu tagajärgi, toimubki meie eneseteadlikkuses kasvamise protsess.

SFÄÄRIDE JÄRGNEVUS

Mingem nüüd tagasi esimese sfääri juurde. Esimese sfääri olevused alustasid oma loovate võimetega eksperimenteerimist, saavutades meisterlikkuse oma keskkonna üle, hakates oma keskkonda kujundama. Selle tegevuse käigus teadsid nad, et on suurema, kõrgema ja teadlikuma olevuse pikendused. Kui nad said veelgi teadlikumaks oma ühendusest Loojaga, hakkasid nad püüdlema Loojaga üksolemise tunde poole. Kuna iga individuaalne olevus saavutas niisuguse üksolemise tunde, jõudis ta järgmisele äratundmisele: “Kui mina pärinen Loojast, siis kogu minu sfääris olev peab pärinema täpselt samast allikast.” Nüüd sai vertikaalsest üksolemisest horisontaalne üksolemine ja kõik esimese sfääri olevused tundsid üksolemise tunnet oma sfääri elanikega, säilitades samas oma individuaalsuse. Nad saavutasid oma tõelise  individuaalsuse suurema terviku osana.

Nii olid nad suutelised tõstma oma sfääri kõrgemale vibratsioonisagedusele. Kui sfääri vibratsioon tõusis, polnud võimalik enam uskuda, et esimene sfäär koosneb mingist eraldiolevast substantsist ja on Loojast lahus. Esimesest sfäärist sai jäävalt vaimse maailma osa.  

Pärast seda, kui esimese sfääri olevused koos oma sfääriga tõusid, saavutasid nad meistri tasandi. Nad polnud küll Loojaga samal eneseteadlikkuse astmel, kuid nad olid jõudnud kõrgemale sellest tasandist, millelt nad alustasid. Nüüd andis Looja neile olevustele võimaluse oma meisterlikkust veelgi rohkem arendada. Looja määratles tühjusse järgmise, teise sfääri.

Looja lubas nüüd esimese sfääri ülestõusnud meistritel luua struktuure teise sfääri. Selle asemel, et saata iseenda pikendusi teise sfääri, lubas Looja esimese sfääri ülestõusnud meistritel endi olemusest pikendused luua ja saata need vastloodud sfääri. Nii said esimese sfääri olevustest “jumalad” või vaimsed vanemad teise sfääri olevustele.

Niisugune sfääride loomise protsess jätkus pärast eelmise sfääri ülestõusmist. Meistrid ütlevad, et materiaalne universum on seitsmes sfäär. Oluline on tähele panna, et iga järgmine loodud sfäär sisaldas tihedamat baasenergiat, kui see oli eelmisele sfäärile omane. See tähendab, et arvestades energia tihedust, tundub igas järgmises sfääris olles järjest ilmsem, et see sfäär on Loojast lahus ja elab omaette elu. See fakt ka selgitab, miks inimkond usub kaht klassikalist illusiooni:

 • Traditsiooniline religioon väidab, et Jumal on olemas, aga see asub kaugel taevas. Materiaalne maailm on jumalariigist eraldi. Neid kaht eraldab barjäär ja me saame selle barjääri ületada vaid religiooni kaasabil.
   
 • Materialism ütleb, et Jumalat pole olemas ja mateeria saab eksisteerida sõltumata millestki. Mateeria ei vaja oma eksistentsiks midagi, mis asub temast kõrgemal. Järelikult pole materiaalne universum loodud läbitunnetatud tegevuse tulemusena intelligentse olevuse poolt. Universum sündis täieliku materialistliku protsessi läbi juhuslike sündmuste tagajärjel.

Mõlemad nimetatud illusioonid põhinevad meie maiste meelte piirangul, sest me suudame tunnistada vaid nende vibratsioonide olemasolu, mis võnguvad mateeriat moodustavas spektris. Me ei näe vahetult, et mateeria on suurema vibratsioonikontiinumi osa, uskudes mateeria iseseisvasse eksistentsi ja lahusolemisse Vaimust. Müstiku tee on teadvuse tõstmise protsess, kuni meile saavad osaks müstilised kogemused, mis purustavad inimliku illusiooni usutavuse.

VAIMSED KIIRED

Meenutagem Einsteini valemi põhjal tuletatud valemit:

 E/c² = m.

Nagu juba öeldud, näitab see valem, et materiaalne universum on loodud kõrgema vibratsiooniga energiast, mille võnkesagedust on vähendatud. Einstein on öelnud, et c² on vaid viimasele sfäärile omane vibratsiooni vähendamistegur.

Ülestõusnud meistrite käsitlusele vastavalt koosneb meie sfäär vaimsest valgusest, mille sagedust on vähendatud kõigi seitsme vähendusteguri läbi. Neid seitset tegurit või faktorit võib kirjeldada kui seitset tüüpi vaimset energiat. Seitsme energia kombinatsioon moodustab materiaalse sagedusspektri. Neid seitset energialiiki nimetavad ülestõusnud meistrid seitsmeks kiireks. Meistrid ütlevad, et kõik materiaalses universumis oleva moodustavad seitsme vaimse kiire erinevad kombinatsioonid. Planeedi Maa lõid seitse vaimset olevust, keda kutsutakse Elohimiks. Need seitse olevust ühendasid vaimses sfääris oma loovad jõupingutused ja lõid meie planeedist algse kavandi. Pärast algse kavandi loomist hakkasid nad järk-järgult loodava maailma kavandit Ma-ter Valguse peale projitseerima. Liikumapanevaks jõuks selles protsessis olidki seitsme kiire energiad ja omadused. Osaliselt toimus loomine läbi heli jõu. Elohimid kasutasid rütmilise vibratsiooni saamiseks spetsiaalset heli, mille käigus hakkasid energiad võtma algse plaani vormi. (Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumalaga ja Sõna oli Jumal).

Tegelikkuses oli see protsess palju keerukam ning sõnadega edasiantav kirjeldus sellest on üsna lineaarne. Võib ka öelda, et seitse kiirt moodustavad seitse vibratsioonikihti, mis “eraldavad” materiaalse maailma energiaid vaimsest maailmast. Kui me püüame tunnetada vaimset maailma, siis oleks ees justkui seitse loori, mis takistavad meil vaimset maailma selgelt nägemast.

Me vaataksime nagu läbi seitsme värvilise klaastahvli. Senikaua, kui meie teadvust mõjutab tervikust lahusoleku illusioon, ei näe me läbi seitsme kiire energia, mis tähendab, et me ei näe selgesti vaimset sfääri. Me näeme vaid mina- kaleidoskoobi värvide kirevust.

Järelikult püüd teadvuse tõstmise ja enesemeisterlikkuse saavutamise poole tähendab sisuliselt seitsme kiire tee läbimist alates esimesest ja lõpetades seitsmendaga.

Kiirte initsiatsioone läbides häälestame me oma meele konkreetsele kiirele
ja saame üheks selle kiire vibratsiooniga.

Esimese kiire initsiatsioone läbides häälestame me oma meele esimese kiire energiatele ja saame osa selle kiire vibratsioonist. Me võime ka öelda, et sel juhul meie meel hakkab vibreerima sünkroonis esimese kiirega. Niisuguse häälestumise tulemusena kaob meie jaoks esimese kiire loor, mis seni meid pimestas. Me hakkame läbi nägema esimese kiire energiatest ja meie ettekujutus elu vaimsest poolest selgineb. Nii saame me avatud ukseks meie Mina läbi voolavatele esimese kiire energiatele.

Analoogne protsess jätkub kõigi seitsme kiire alal, kuni me hakkame ära tundma kõige nähtava taga olevat ühist. Nüüd näeme me looridest läbi ja mõistame kogu mitmekesisuse taga olevat üksolemist. Niisugune protsess annab meile järk-järgult täieliku meisterlikkuse materiaalse valdkonna üle. Niisugust seisundit nimetavad ülestõusnud meistrid Kristus-teadvuseks.

Selle protsessi läbimise tulemusena saavutame me aste-astmelt täieliku meisterlikkuse materiaalse elu valdkonnas,  mis tähendab, et me suudame teha kõike seda, mida tegi Jeesus. Me suudame kujundada puhtama kujutise ja pannes selle Ma-ter Valguse peale, tühistame me vana mustri, mis tundub meile nüüd ebapuhtana. Kui enamik maakera elanikest seda tõusuteed läheb, kaovad õnnetused, katastroofid ja loodusressursside nappuse näivus.

Seitsme kiire initsiatsiooniteed juhivad ülestõusnud meistrid, keda nimetatakse chohanideks (sõna “chohan” tuleneb sanskritikeelsest sõnast ja tähendab “valitsejat”). Chohan on meister, kes on kui konkreetsel kiirel olev “vanemõpetaja.” Hiljem heidame me lähema pilgu vaimsetele kiirtele ja initsiatsiooniteele - seitsme loori läbimise teele.

MAAILMA NELI TASANDIT

Nagu selgitatud, algas uue sfääri eksistents teatud vibratsioonilisel tasandil. Kui selle sfääri eneseteadlikud elanikud tõstsid oma teadvuse tasandit, siis tõstsid nad seda tehes ka kogu sfääri vibratsiooni senikaua, kui nende sfäär tõusis üles vaimsesse vibratsioonisagedusse ja sellest sai vaimse sfääri osa. Kui sfäär on loodud, siis koosneb ta teatud vibratsiooniga baasenergiast, mis on selle sfääri kõige madalam ja tihedam energia. Iga uue järgmise sfääri energia on järjest tihedam ehk eelmisest sfäärist madalama sagedusega. See tähendab, et meie sfääris on baasenergia ja vaimse sfääri energia vahel väga suur erinevus.

Energia toomine otse vaimse sageduse sfäärist alla meie baasenergia vibratsioonitasandile on võimatu. Pealegi, kui see olekski võimalik, ei suudaks materiaalse maailma olevused sellele vaatamata tõusta vaimsesse sfääri, sest nad peaksid ületama võimatuna näivalt suure vibratsioonilise sageduse vahemiku. Energiasageduse vähendamise protsess toimub neljaastmelisena. Toimub laskumine läbi nelja tasandi, mida on mõnikord nimetatud materiaalse maailma oktaavideks. Illustreerigem seda hoone ehitamise näitega.
 

MATERIAALSE UNIVERSUMI NELI TASANDIT

1. Eeter- ehk identiteeditasand

See on kõrgeim tasand, kus asuvad kõigi materiaalses sfääris leiduvate vormide kavandid. Seda võib võrrelda arhitektitasandiga, kus arhitektil tekib visioon ehitatavast hoonest.

2. Mentaaltasand

Siinkohal on tegemist konkreetsema, üksikasjalikuma ehitusprojektiga. Sellel tasandil tegutsevad insenerid, kes tegelevad konkreetsemate ja detailsemate plaanidega, mis puudutavad ehitatavat hoonet.

3. Emotsionaaltasand

Sellel tasandil sõlmitakse lepingud ehitajate, ehitamise finantseerijate ja omanike vahel. Omanikud teevad otsuse alustada hoone ehitamisega. Käivitub ehitusprotsess.

4. Füüsiline tasand

Füüsilisel tasandil on tegemist veel konkreetsemate tööplaanidega ja - projektidega ning konstruktsiooniarvutustega.

Materiaalse maailma neli tasandit vastavad inimmeele neljale tasandile: identiteedi-, mentaal-, emotsionaal- ja füüsilisele tasandile. Oma Minas peituva väe avastamiseks ja selle avaldumiseks on tarvis puhastada kõik neli meeletasandit neist elementidest, mis blokeerivad vaimse valguse vaba voolu läbi meele. Ma kirjeldan edaspidi lähemalt, kuidas seda teha. 

MEIE VAIMSED VANEMAD

Meie oleme loodud olema kaasloojad. Meie maailma lõid ülestõusnud meistrid, asudes vaimses sfääris meie maailma kohal. Meie oleme nende meistrite pikendused, vaimsed järeltulijad ja me oleme tulnud osalema selle maailma kaasloomise protsessis, viibides ise selle maailma sees, kuni meie maailm tõuseb oma vibratsioonis vaimse sfääri osaks. Meie meeled omavad selleks ülesandeks vajalikke võimeid.

Meie osalemine kaasloomises toimub seitsme vaimse kiire energiate kaudu. Seni, kuni me ei ole õppinud tundma nende vaimsete kiirte energiaid, moodustab iga kiir justkui loori, mis ähmastab meil selle kiire olemust lõpuni mõistmast. Liikudes oma vaimsel teel, saavutame me meisterlikkuse järjest kõigi nende kiirte alal. Me õpime kasutama iga kiire loovaid energiaid ja häälestama oma meelt iga konkreetse kiire vibratsioonile. Kui me oleme läbinud seitsme kiire initsiatsioonid, siis oleme jõudnud etappi, milles avanevad meie kaasasündinud jumalikud võimed, me õpime ära tundma oma tõelist loomingulist potensiaali ja oskuslikult kasutama endas peituvat vaimset väge.

Kogu seda olukorda komplitseerib aga hiigelsuur vahe vaimse ja materiaalse maailma vibratsioonis. Vaimse valguse toomine materiaalsesse sagedusse toimubki sellepärast läbi nelja astme. Selle tulemusena on ka meie meelel kihid, mis vastavad meie maailma neljale tasandile. Need on identiteedi-, mõtte-, emotsioonide ja füüsiline tasand. Enamuse inimesi ei teadvusta endas oma olemuse ja meele kõrgemaid tasandeid. See omakorda teeb raskeks märgata alateadvuse kihtidesse kuhjunud takistusi, mis blokeerivad loovaid jõude – nagu meelekaleidoskoobi värvilised klaasitükid.

Liikudes seitsme kiire teel, kõrvaldame me blokeerivad takistused kõigil neljal meele tasandil. Seega on ülestõusnud meistrite tee nelja meeletasandi blokeeringutest puhastamise tee ja sama ajal meisterlikkuse saavutamine seitsme kiire alal. Selle tulemusel avaneb meie seesmine vägi ja me saame täita oma sellesse maailma tulemise eesmärgi, nimelt aidata kaasa kaasloomise protsessile maailmas, mis on oma algselt kujunduselt ja olemuselt midagi hoopis enamat, kui me oleme harjunud arvama. 

5. Enese Mina tundmaõppimine

Mäletan, et lapsena huvitasid mind väga elu olemust puudutavad küsimused. Ma tahtsin teada, kuidas toimib maailm ja seda, miks mina siin olen. Ma lihtsalt pidin neile küsimustele vastused leidma ja ei lõpetanud oma otsinguid enne, kui ma leidsin ülestõusnud meistrite õpetused. Ja praegugi olen ma alati avatud sügavmõttelisematele vastustele. Tõenäoliselt oled ka sina kogenud midagi sarnast.

Selles peatükis tahaksin ma rääkida sellest, kuidas ülestõusnud meistrite õpetused aitavad meil leida vastuseid olulistele, elu puudutavatele küsimistele. Ma ei taha sugugi väita, et tegemist on lõplike vastustega, aga see teadmine avab sügavamad nüansid elu mõistmiseks. Elule lähenemine on meistrite õpetustes siiski teistsugune kui enamuses religioossetes ja vaimsetes õpetustes.

KES MA OLEN?    

Kogu mateeria  koosneb aatomitest. Kuid mateeria ise ei pane aatomeid teatud skeemi järgi organiseeruma; aatomid tekitavad erinevaid vorme – nii galaktikaid kui ka väiksemaid kooslusi. Aatomid koosnevad elementaarosakestest ja need omakorda energialainetest. Teisisõnu: mateeria ei tekita energiat; energia tekitab mateeriat. 

Me kõik teame, et meie aju on materiaalne ja meie mõtteid moodustavad energialained. See ei kõla sugugi loogilisena, et mateeriast aju hallollus meie kõrvade vahel produtseerib teadvust. Teadvus on vool, mis siseneb materiaalsesse vormimaailma kõrgemast sfäärist. Meie meel on kas enamal või vähemal määral teadvuse voolule avatud ukseks ja meie ajus tekivad mõtted. Aju toimib pigem kui värviline lavavalgus. Ta ei tekita valget valgust, aga toonib temasse siseneva valguse.

Ülestõusnud meistrite õpetustes tehakse vahet meelel ja teadvusel, mõtetel ja tunnetel. Meel on nagu konteiner või mahuti ja mõtted kui selle konteineri sisu. Meie aju tekitab ja mõjutab meie mõtteid, kuid meie aju ei ole suuteline tekitama teadvust. Mõtted ja teadvus ei ole üks ja seesama; oleme sama mis on meie meel, meie mina-taju mahuti.

Me pole materiaalsed olevused ja meie eneseteadlikkus pole füüsilisest mateeriast koosneva aju poolt tekitatud. Me oleme mitte-materiaalsed olevused, kes kasutavad oma keha ja aju kahel eesmärgil. Nimelt materiaalse maailma kogemisel selle sees olles ja oma loovate võimete väljendamisel selles maailmas.

KUST PÄRINEB MINA?

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et me oleme vaimsed olevused, kes on vaimsest maailmast laskunud füüsilisse kehasse. Me ei ole eraldiolevad olevused, vaid me oleme vaimse maailma olevuste pikendused, kes on loonud selle maailma, asudes sellest ise väljapool. Nad on meid saatnud materiaalsesse maailma, et meie jätkaksime nende poolt algatatud loovat protsessi, asudes ise selle maailma sees. Me oleme loodud olema kaas-loojad koos oma vaimsete vanematega.

Identiteet, mis teeb meist unikaalsed indiviidid, pärineb kõrgemalt, vaimselt Minalt. Ka meie vaimsed vanemad on veelgi kõrgema sfääri olevuste vaimsed järeltulijad. Niisugune olemisahel ulatub Loojani välja.

Identiteet, mis teeb inimesest unikaalse indiviidi,
pärineb kõrgemalt, vaimselt Minalt.

Ülestõusnud meistrite tõdemusel on müstikud juba tuhandeid aastaid kogenud, et tegelikult on olemas vaid üks Mina, ja see on Looja Mina. Kõik elav on loodud sellest ühest Looja Minast ja mitte miski ei saa olla temast lahus. Meile on antud osake Looja eneseteadvusest ja see teebki meist eneseteadliku olevuse. Meil on potentsiaal avardada oma eneseteadlikkust ja samas säilitada oma individuaalsus. Aga me ei saa seda teha lahusolevana. Me saame seda teha vaid siis, kui näeme end osana suurest tervikust.

Algselt oleme me tulnud siia maailma piiratud eneseteadlikkusega ja meie eesmärk on oma eneseteadlikkuse avardamine, kuni jõuame oma Looja teadlikkuse tasemele. Sellest hetkest saame siseneda Kõiksusse või saada Loojaks, kes alustab oma  vormimaailma loomist. See on meie kui eneseteadlike individuaalsete olevuste eksisteerimise üldine eesmärk.

Aga miks oleme me just siin, materiaalses maailmas? Oleme oma vaimse Mina pikendused ja oma vaimsete vanemate järeltulijad. Tulime, et aidata tõsta materiaalse sfääri vibratsiooni, kuni terve see sfäär suudab tõusta oma vibratsioonis ja saada vaimse sfääri osaks.

Eesmärgiks on kasvamine eneseteadlikkuses. Materiaalne maailm on vaid keskkond või katselaboratoorium, kus eneseteadlik olevus saab avardada oma eneseteadlikkust. Meie vaimsed vanemad on loonud meie jaoks keskkonna ja meie eesmärk on avardada selles keskkonnas oma teadlikkust loovatest või pigem kaasloovatest võimetest.

Nii saavutame me tasapisi meisterlikkuse oma keskkonna üle ja oleme suutelised looma, toetudes sellele vundamendile, mille meie vaimsed vanemad on meile andnud. Kui me niisuguse meisterlikkuse saavutame, siis tähendabki see meele meisterlikkuse saavutamist mateeria üle. Kui see ülesanne on täidetud, võime me vaimsesse sfääri üles tõusta ja saada ülestõusnud meistriteks. Me võime valida, kas tahame liikuda sealt edasi kõrgema sfääri poole või jääda planeet Maaga, et aidata veel ülestõusmata olevusi nende vaimsel teel.

MINU SUHE JUMALAGA

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et Jumal on olemas, aga ta erineb oluliselt kristlikust jumalakujust. Looja pole vihane, kohutmõistev ja kaugel taevas olev väline Jumal, kes saadab meid põrgusse, kui me teda pahandame. Kuigi ülestõusnud meistrid räägivad harva Vanast testamendist, ütlevad nad, et kaks esimest käsku kümnest annavad meile olulise võtme Jumalast õigemaks arusaamiseks.

Esimene käsk ütleb: “Sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval,” mis tähendab, et sa ei tohi lasta ühegi inimese ega religiooni poolt loodud “jumalat” enese ja oma vahetu Jumala kogemise vahele. See seondub teise käsuga: “Sa ei tohi luua endale muutumatut kuju Jumalast.” Meistrid ütlevad, et see ei tähenda puuskulptuuri, kivist või kullast kuju valmistamist selle kummardamise eesmärgil. Sügavam tähendus on siin hoiatus mentaalse muutmatu kujutluspildi loomise eest. Niisugune mõttes loodud kujutluspilt pole tõega kooskõlas, sest Looja on kõigi vormide allikas, asudes ise igast vormist kõrgemal.

Meie, inimolevused, omame kalduvust kanda vormimaailmas nähtu üle nähtamatule maailmale. Niisugune lähenemine ei saa anda õiget tulemust ja seda eriti Jumalasse puutuva puhul. Mitte miski siin maailmas olev ei anna täpset kirjeldust kõigist vormidest kõrgemal olevast Loojast. Kui me aga fikseerime oma mõtetes mingi pildi Jumalast, siis see fiktsioon blokeerib meie meele ja me ei suuda kogeda müstilist kogemust tõelisest Jumalast. Müstiline kogemus viib meid kõrgemale meie mõtetes loodud kujutistest. Kui me sunnime müstilise kogemuse kohanduma oma mõttemaailma kujutiste ja uskumustega, mis meie mõttemaailma mullis leiduvad, siis pole meie meel vaba vastu võtma seda kogemust, mis tuleb väljapoolt meie mõttemaailma.

Looja on kõikide vormide allikas,
 asudes vormidest kõrgemal.

Inimene on võimeline kogema Looja olemust. Kui keegi on saanud niisuguse kogemuse, siis tundub talle täiesti võimatu ülesandena kirjeldada Loojat sõnade või mistahes selle maailma kujundite kaudu.

Missugune on sinu suhe Loojaga? Sa oled Jumala pikendus ja seega kannad sa eneses osakest Jumala tervikolemusest. See aga tähendab, et Jumal ei mõista sinu üle kohut. Jumal on andnud sulle osakese iseendast ja ta on andnud sulle täieliku vabaduse teha selle osakesega, mida sa tahad. Kohutmõistev ja kontrolliv Jumal ei kingiks iial sulle niisugust vabadust. Tõeline Jumal armastab sind niisuguse armastusega, mis erineb meile Maa peal tuttavast  tingimuslikust armastusest.

MIS JUHTUB MINUGA PÄRAST SURMA?

Ka sellele küsimusele võib mitmeti vastata. Me oleme valmimisjärgus Loojad. Me oleme lülitunud eneseteadlikkuse avardamise protsessi ja selles protsessis jõuame Looja tasandile.

Meie ülesanne on saavutada meisterlikkus oma keskkonna üle materiaalses universumis planeedil Maa. Selle meisterlikkuse saavutamisel tõuseme me üles vaimsesse sfääri ja ka meist saavad ülestõusnud meistrid. Meie ülesandeks on saavutada meisterlikkus oma kaas-loovate võimete üle ja valmistada end ette ülestõusmiseks, millele me pühendame järgmise peatüki.

Mida tähendab meisterlikkuse saavutamine oma keskkonna üle? Ülestõusnud meistrid ütlevad, et Jeesus ja paljud teised vaimsed õpetajad tulid demonstreerima potentsiaali, mis peitub meis kõigis. Jeesuse sooritatud imeteod polnud tegelikult üldse imed. Kõik imetegudeks peetu oli tegelikult meele meisterlikkus mateeria üle, mille me oleme kõik suutelised saavutama, kui käime ülestõusmise teed. Seepärast ütles Jeesus, et need, kes temasse usuvad, teevad tegusid, mida tema tegi ja ka tema tegudest suuremaid tegusid.

Tõenäoliselt ütled sa oma elule tagasi vaadates: “Mina pole küll sinnamaani jõudnud.” Tekibki küsimus, mis saab meist pärast füüsilise keha surma? Ülestõusnud meistrid väidavad, et meie ei sure pärast oma keha surma. Eneseteadlike olevustena elame me üle oma keha surma ja läheme hoopis teistsugusesse maailma. Aga kui meil on aeg surra ja me pole veel saavutanud ülestõusmiseks vajalikku tasandit, mis saab meist siis?

Ülestõusnud meistrid selgitavad, et siis saame me võimaluse tulla tagasi maisesse kehasse. Me tuleme tagasi ikka uuesti ja uuesti, seni kuni saavutame ülestõusmise. Niisugust tagasikehastumise protsessi nimetatakse reinkarnatsiooniks. Meistrite õpetuse järgi oli meie planeet alguses pärast loomist kõrgemal ja puhtamal tasandil kui praegu. Esimesed olevused kehastusid sellele planeedile kõrgemas teadvuse seisundis, kui me tänapäeval “tavapäraseks” peame. Ülestõusmiseni jõudmiseks vajasid nemad vaid üht elu.

Pärast seda, kui enamus Maale kehastunud inimesi laskus siia madalamas teadvuse seisundis tänapäevase tasandiga võrreldes, ilmnesid siin ka mitmed erinevad tasakaalutuse vormid. Selle tulemusena muutus võimatuks säilitada füüsilist keha niikaua, kuni ülestõusmise ettevalmistumiseks aega kuluks. Tänu sellele ja ka faktile, et madalamas teadvuse seisundis olles kulub ülestõusmise ettevalmistamiseks niigi rohkem aega, polnud enamuse inimeste jaoks enam mõeldav ühe kehastuse jooksul ülestõusmise seisundisse jõuda. Reinkarnatsioonist sai paratamatus.

REINKARNATSIOONI VAJALIKKUS

Reinkarnatsioon annab ka vastuse mõnele muidu selgusetuks jäävale küsimusele. Paljud vaimsed otsijad on teadlikud inimpsüühika keerukusest, ent millest niisugune keerukus tuleneb?

Vastavalt materialistlikule filosoofiale algabki elu inimese füüsilise keha sünniga. Tavapärane teadmine ütleb, et meie psüühika on kombinatsioon pärilikest omadustest ja keskkonna mõjutustest. Aga mõnel inimesel on ometi keerukam psühholoogia kui teistel ja mõnes on kurjust märksa rohkem kui teises.

Näitena võiks vaadelda mõnd ajaloolist suurkuju, kelle teod on olnud kurjust täis. Paljudel niisugustel inimestel polnud tegelikult pahatahtliku algega perekonda. Nad ei kogenud ka lapsepõlves mingit erakordset traumat, vaid tegemist on niisuguste inimolevuste taaskehastustega, kes on  kurjust endasse elude vältel kogunud. Taaskehastumine selgitab ka, miks iga inimene, kes hakkab tegelema oma psühholoogiaga, avastab oma alateadvusesse kuhjunud ulatuslikud ja keerukad ladestused. Tunduvalt kergem on käia vaimset teed kõrgema teadvuse tasandi saavutamiseks, kui me teadvustame endile inimolevuse psühholoogia keerukust, mis on tingitud asjaolust, et me oleme siin planeedil viibinud väga paljude kehastuste jooksul. Me ei saavuta edu oma teel, kui ei tegele arvukate oma psüühikasse ladestunud kihtidega. Järelikult peaksime me edu saavutamiseks kannatlikult ja pikaajaliselt tegelema oma psüühikaga, mitte lootma kiirele ajutistele lahendustele, mida pakutakse mõnikord vaimse õpetuse pähe. 

 

6. Enese ankurdamine vaimsele teele

Nagu öeldud, on ka paljud ülestõusnud meistrid kunagi kehastunud planeedil Maa. Nad teavad selle planeedi raskusi ning tunnevad massiteadvuse madalust. Nad on pühendunud küll inimeste abistamisele, olles teadlikud siinsetest paljudest teadvuse tasanditest, aga nad ei saa kõigile inimestele samade meetoditega läheneda. Meistrid teavad, et paljusid inimesi ei saa nad vahetult aidata.

Pole raske märgata, et üks osa inimkonnast viibib ohvri meeleseisundis ja tunneb pidevalt vajadust kellegagi võidelda. Niisugused inimesed pole ülestõusnud meistritele ega nende õpetustele avatud. Nemad peavad õppima oma tegude tagajärgedest – kosmiline peegel peegeldab inimesele tagasi kõik selle, mis inimene välja saadab. Niisugust õppimisviisi nimetavad meistrid “karmide koputuste kooliks” (ingl. keeles “School of Hard Knocks”).

Paljud inimesed on avatud religioossetele õpetustele, kuid nad pole valmis selleks, mida mina nimetan müstiliseks lähenemiseks. Meistrid saavad aidata meid läbi oma välise õpetuse, aga paljudel juhtudel kohandavad inimesed meistrite õpetuse oma tõekspidamistega või teevad saadud õpetusest surnud dogma või filosoofia, millest pole eneseületamise teel abi. Dogmaatiliste uskumuste süsteem lubab ülestõusmist siis, kui inimene on nõus mingeid väliseid nõudeid täitma, näiteks olema kiriku liige või kinnitama, et Jeesus on tema päästja. Aga senikaua, kuni inimene pole ära tundnud niisuguse lähenemise mõttetust ja pole hakanud otsima midagi enamat, ei saa meistrid teda vahetult abistada.

Mul pole kavatsust kehtestada siin mingit väärtushinnangute paremusjärjestust, mille järgi ühed on paremad kui teised. Kuid pole raske ära tunda, et ühed inimesed on valmis otseseks ühenduseks ülestõusnud meistritega ja teised ei ole. Inimene on valmis, kui ta on jõudnud lihtsa tõe äratundmisele: “Kui mina tahan muuta oma väliseid olukordi, siis pean ma alustama oma seesmiste olukordade muutmisest. Kui ma tahan muuta maailma, pean ma alustama iseenda muutmisest.”

Niisugusele äratundmisele jõudmiseks peab inimene kõigepealt võtma vastutuse oma vaimse kasvamise ja oma lunastuse eest. Müstiku tee on protsess, mis vabastab meid oma allikast lahusolemise illusioonist. See on tee üksolemisse jõudmiseks millegi suuremaga, kui seda on iseenese mina. Võtmeks niisuguse eesmärgi saavutamisel on oma minataju muutmine, oma teadvuse seisundi muutmine. Inimesel on tarvis välja kasvada lahusolemise teadvusest ja lasta eneses sündida uuel identiteedil ehk mina-tajul, kes näeb end suurema olevuse, suurema terviku osana.

Olukorrad planeedil Maa on inimeste endi teadvuse seisundi peegeldus. Võti nende olukordade muutmiseks on oma teadvuse seisundi muutmine. Inimlikest keerdkäikudest väljajõudmiseks ja ülestõusmiseks vaimsesse sfääri on tarvis muuta oma teadvuse seisundit. Kui inimene jõuab niisugusele äratundmisele, siis on ta valmis vahetult vastu võtma ülestõusnud meistrite õpetust. Selle raamatu leidmine on märk sinnapoole liikumisest. 

TESTIMISE PERIOOD

Nagu öeldud, peaksime me ülestõusnud meistritega ühenduse saamiseks olema valmis iseennast ja oma teadvuse seisundit muutma. Muidugi ei tähenda valmisolek millegi muutmiseks veel muutuse reaalset toimumist. Ülestõusnud meistrid ei nõua oma õpilastelt täiuslikkust. Koostöö eelduseks on tahe õppida. Kui me oleme leidnud meistrite õpetused, siis oleme jõudnud teatud küpsuse astmesse, kuid sellele vaatamata lohistame endaga kaasas mingit pagasit nii selle kui ka möödunud elude taagaga. Me peame läbima perioodi, mille jooksul tuleb meil lahti lasta võimalikult suurest osast vanast kaasaveetavast pagasist. 

Selle tee alguses ilmuvad meie ellu mitmed probleemsed olukorrad. See on täiesti normaalne. Need võivad olla meistrite õpetuse mingid aspektid, mida meil on raske omaks võtta või mõned nõuanded, millega me ei haaku või me oleme omaks võtnud mingid käitumisviisid ja harjumused, mida tundub olevat raske muuta. Aga kui me järgime meistrite poolt pakutavat vaimset teed, hakkame me – ja mõnikord kulub selleks suhteliselt vähe aega – tundma, et püsime kindlalt sel ülesviival teel. Meil on selge visioon sellest, kuhu me läheme ja mida me sinna jõudmiseks tegema peame. Me teame, et ennast kokku võttes ja jälgides ning teadvustades enese käitumist, saavutame me oma eesmärgi. Millele me peame eesmärgile jõudmiseks tähelepanu pöörama?

VAIMSE TEE KAKS TUGISAMMAST

Meie maailm koosneb energiast, mis on võtnud teatud vormid. Järelikult on sinu kõrgem potentsiaal, sinu loomulik olek avatud ukseks olemine kõrgemast sfäärist tulevale valgusele. Sa katsetad oma jumalikku väge, luues mentaalse visiooni sellest, mida sa vormimaailma tuua tahad ja paned selle visiooni läbi oma meele voolava jumaliku ehk vaimse valguse peale. On ilmselge, et mida rohkem valgust voolab läbi sinu meele, seda suuremad on ka sinu loovad jõud. Oma meele avamiseks suuremale valgusvoole on tarvilik kõrvaldada niisugused elemendid, mis takistavad valgusel sinusse sisenemast.

Jumaliku Valguse ehk energia voolu läbi sinu meele blokeerivad kaks elementi. Need on piiravad uskumused, mis asuvad inimese kõigil neljal meeletasandil ja väärkasutatud, juba madalaks muudetud energia, mis on kuhjunud inimese energiavälja kõigile neljale tasandile. Seega on edu saavutamise tugisammasteks vajalikesse õpetustesse süvenemine (vaimsed, psühholoogilised, eneseabi jne alased õpetused). Õpetustega tegelemine aitab läbi näha kõik piiravad uskumused. Teiseks sambaks on vaimsete abivahendite ja tehnikate kasutamine oma energiavälja ladestunud väärkasutatud, madala vibratsiooniga energiate puhastamiseks.

Vaimsetesse õpetustesse süvenemine ei tähenda mitte nende õppimist ülikooli materjalide omandamise põhimõttel. Ülestõusnud meistrid pole huvitatud sellest, et sinust saaks usin õpilane selles mõttes, et tead kogu õpitavat materjali peast. Meistrid loodavad, et sa saad tänu neile materjalidele oma müstilised ja ahhaa-kogemused, sest niisugused kogemused aitavad tõeliselt tõsta sinu teadvust. Meistrite õpetusi võib mitmeid kümneid aastaid uurida ja õppida ilma, et sellele järgneks müstilist kogemust. Niisugustel juhtumitel on tegemist õpetusest intellektuaalse arusaamisega, millega kaasneb tavaliselt uhkus oma suurte teadmiste üle. Uhkus blokeerib ahhaa-kogemuse ja seeläbi ka edasimineku.

Jumaliku valguse voolu blokeerivad kaks elementi:
need on piiravad uskumused, mis asuvad inimese kõigil neljal
meeletasandil ja väärkasutatud energia,
mis on kuhjunud inimese energiavälja.

Vaimse õpetuse puhul on ahhaa-kogemuse saavutamine tõeliselt edasiviiv nähtus. See nõuab igasuguste eelarvamuste ja tõekspidamiste läbinägemist, mille paikapidavust ego ei ole nõus kahtluse alla seadma. Niisugune kaemus või taipamine, mis on suuteline muutma sinu teadvust, ei tule sinu praeguste uskumuste suletud mõtteraamistikust. Kui see sealt tulla saaks, siis oleks su teadvuses muutused juba toimunud. Sa jõuad jumalikku impulsi äratundmiseni vaid siis, kui vaatad omaloodud mentaalsest mõttemullist kaugemale. See tähendab avatust neile ideedele, mis esitavad sinu praegusele mõttemullile väljakutse ja ulatuvad sellest välja. Kui ülestõusnud meistrite õpetustega tegelemisel on inimesel eesmärgiks saada kinnitust oma praeguste uskumuste paikapidamisele, siis ahhaa-kogemust talle osaks ei saa. Sel puhul pole ka mõtet ülestõusnud meistrite õpetustega tegelda. Selle asemel võiks teha midagi muud.

ENESE VAIMSE VALGUSE AKTIVEERIMINE

Maailmas on miljoneid inimesi, kes on kokku puutunud mõne vaimse õpetusega. Missugust kasu võiksid need inimesed saada ülestõusnud meistrite õpetustest? Mida on meistritel pakkuda niisugust, mida otsijad mujalt ei leia?

Paljud õpetused, mida inimesed tänapäeval praktiseerivad, on nendeni jõudnud Idast. Need õpetused on tihtipeale kas meditatsiooni, jooga või häälega heli tekitamisega seotud. Ülestõusnud meistrid ei taha küll kuidagi nende õpetuste ja praktikate väärtust alahinnata, aga neil on soov pakkuda tänapäeva inimestele oma teedrajavate õpetuste ja tehnikate kaudu võimalikult suuremat kasu. Nende poolt pakutavate abivahenditega on võimalik äratada vaimset valgust läbi lausutud sõna jõu.

Seitse Elohimi kasutasid rütmilisi helisid füüsilise
aailma loomisel Ma-ter Valgusest.

Me kõik oleme kavandatud osalema kaas-loomise protsessis koos Elohimidega ja kuidas me saaksime teha seda muidu, kui õpime kasutama sama tehnikat, mida kasutasid Elohimid maailma luues? Ma-ter Valgust saab mõjutada läbi mõttejõu mingit vormi võtma. Ent tänapäeva maailmas leidub nii suurel määral väärkasutatud energiat ja piiravaid ideid, et õpilasel on väga raske saavutada meeleselgust üksnes meditatsiooni abil. Paljud läänemaailma inimesed, kes püüavad vaigistada oma meelt, avavad end massiteadvusest tulevatele madalatele energiatele ja ebapuhastele mõtetele. See on peamine põhjus, miks mõned on küll saavutanud mediteerides mõneks ajaks positiivse efekti, kuid siis on see efekt kahanenud või neile on osaks saanud isegi negatiivseid kogemusi.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et tänapäeva väga intensiivses energeetikas on oluline kasutada kõige võimsamat meile kättesaadavat vahendit. Niisuguseks võimsaks vahendiks on meie hääl, lausutud sõna vägi palves või rütmilises loitsus. Kui sind ümbritsevad madalad energiad, siis oleks mõistlik esmalt luua enese energiavälja ümber ümbritsevate energiate eest kaitsetsoon. Selleks pole tõhusamat vahendit kui kasutada lausutud sõna jõudu läbi rütmilise loitsu (ingl k “decree” ehk kindlameelne tahteavaldus või määratlus) või valguse kutsungi, mille on meile lugemiseks edastanud ülestõusnud meistrid.

MASSITEADVUSE KOOREM

Siiani pole me eriti rääkinud massiteadvusest, mis samuti meid mõjutab. Niisugune seotus toimib teadvuse kaudu. Kui liikuda aatomist väikemate osakeste tasandi sügavuste poole, siis jõuame välja teadvuseni. Pole raske mõista, et kõik inimesed on tavateadvuse kaudu üksteisega ühendatud. Massiteadvus toimib sisuliselt kollektiivse energiaväljana. Kui mõelda inimkonna verisele ajaloole ainuüksi selle lühikese ajaperioodi jooksul, mille moodustab meile teadaolev ajalugu, pole raske mõista, et kollektiivne energiaväli koosneb olulises osas väärkasutatud madalavibratsioonilisest energiast. 

Kollektiivses energiaväljas leidub kõiksuguseid illusioone, mis pärinevad duaalsusest ja lahusolekutundest. Kui inimene on kasvõi ühe duaalsusel põhineva illusiooni omaks võtnud – ja seda on meil kõigil raske vältida – siis saavad neist omaksvõetud illusioonidest avatud uksed inimese energiavälja, mille kaudu kollektiivteadvuse energia hakkab inimese isiklikku energiavälja voolama.

Kollektiivteadvuse mõju selgitab nii mõndagi meie elus esmapilgul mõistmatut. Miks me tunneme mõnel päeval end loiult ja rõhutuna ilma ühegi välise põhjuseta? Kas oleme sel päeval rohkem avatud massiteadvuse energiatele? Kas on võimalik, et kollektiivne energiaväli võib inimesi enese alla matta, rõhuda, põhjustada sõltuvusi või mentaalseid haigusi? Kas on võimalik, et need energiad mõjuvad pärssivalt inimesele tema vaimsel teel?

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et enamus vaimseid inimesi on energiatele väga tundlikud. See on hea, sest nad on sel juhul rohkem avatud vaimsele energiale. Pahupooleks on aga suurem avatus samal ajal ka massiteadvuse energiatele. Kui sa oled avatud kõrgematele energiatele, siis oled sa avatud ka madalamatele energiatele. Väga oluline on valida sobiv tehnika oma energiavälja kaitsmiseks massiteadvuse eest ja luua enese ümber energeetiline kaitsev vöönd, et kuulda iseenese (kõrgemast Minast) tulevat inspiratsiooni ja mõtteid, mitte massiatmosfäärist tulevat müra. 

Paljud on juba kogenud, et efektiivse vaimse kaitse loob lausutud sõna jõud. Paljud inimesed tunnevad ära järgmised stsenaariumid:

 • Sa tunned end olevat sisemises kaoses, segaduses, erutatud selle määrani, et sa ei suuda lõdvestuda ega leida rahu.
 • Tunned end tõugatuna, isegi depressioonis. Millestki, mida sa teed, ei ole kasu, kõik on mõttetu ja tehtul puudub kõrgem eesmärk.
 • Oled segaduses, sul puudub selge visioon ja eesmärgitunnetus.
 • Tunned, et mingi väline jõud tahab sinu pähe tungida, sinu mõtteid ja tundeid juhtima hakata.
 • Sa tunned, et mõned inimesed tahavad sind enda kontrolli alla saada ja sa oled võimetu sellele olukorrale vastu seisma. Sa tunned, et pead kogu aeg kulutama energiat enese kaitsmisele.

Kõigi niisuguste tunnete,  ja veel mõnede sarnaste ühisnimetajaks on sinu energiavälja kaitsetus teistelt inimestelt või massiteadvusest tulevate energiate eest. Niisugune väljapoolt tulev energia paneb tundma ärritust, koormatust, rõhutust. Uut suunda aitab sul leida põhiliselt kahe mooduse kasutamine:

 • Kaitse oma energiavälja teiste inimeste ja massiteadvuse energiaväljade eest.
 • Kõrvalda madalsageduslik energia, mis on juba kuhjunud sinu energiavälja.

Niisugust tegevust võiks nimetada ka energiahügieeniks. Paljude ülestõusnud meistrite õpilastele on oma energiavälja kaitsmine ja ebapuhta energia transmuteerimine oma energiaväljast saanud igapäevaelu osaks, mis on oluline ja loomulik nagu duši all käimine. Oma energiakeha eest hoolitsemine ja selle kaitsmine on sama oluline nagu oma füüsilisegi keha kaitsmine ja hooldamine. Energiakeha saab kaitsta teatud kindla “energiavormiga” ja teist, violetse leegi energiavormi võib kasutada oma energiavälja puhastamiseks.   

MIS ON PIMEDUSE JÕUD?

Kuigi selle raamatu eesmärk pole pimeduse jõudude põhjalik tutvustamine, peaksime me kõik olema teadlikud pimeduse jõudude eksisteerimisest. Sellel planeedil eksisteerivad jõud, mis püüavad meid mõjutada ja agressiivselt oma kontrolli all hoida. Ülestõusnud meistrid peavad oluliseks, et me neid jõude ei kardaks, kuid arvestaksime kindlasti nende olemasoluga. Meistrid räägivad kaht tüüpi pimeduse jõududest:

 • Me oleme põgusalt rääkinud, et neljandast sfäärist langesid mõned olevused duaalsuse teadvusse. Osadel langenud olevustel lubati tulla planeedile Maa. Mõned neist on siin kehastunud füüsilisse kehasse ja mõned Maa emotsionaalsel, mentaalsel ja madalamas identiteedisfääris.
 • Meie materiaalse maailma tasandeil loodud pimeduse jõud. Need pimeduse jõud on loodud negatiivse, madalaks muudetud energia (väärkasutatud energia) kontsentreerimise tulemusel ja need on võtnud algelise teadvuse vormi.

Teadmine agressiivsete pimeduse jõudude eksisteerimisest on oluline kahel põhjusel. Nende jõudude olemasolu selgitab, miks inimesed on suutelised mõnikord toime panema ebainimlikke, elajalikke tegusid, mille tunnistajaks me oleme olnud läbi ajaloo ja mida me näeme ka tänapäeval. Koolipoiss, kes tulistab surnuks oma kaaslased, ei viibi tavateadvuse seisundis. Tema meele on hõivanud pimeduse jõud, kelle eesmärk on varastada valgust kõigilt neilt inimestelt, kes on seotud selle veretööga või selle ohvrid.

Pimeduse jõud ei saa inimesi mõjutada nende tahte
vastaselt. Sageli kasutavad need jõud mingit pettust, et
meelitada meid oma energiavälja neile avama.

Oluline on teada, et pimeduse jõud ei saa inimest tema vaba tahte vastaselt mõjutada. Nad püüavad inimest üle kavaldada ja eksiteele viia ning selle pettuse ohvriks langedes avab inimene oma energiavälja. Paljud langevad pettuse ohvriks ise sellest endale aru andmata. Seepärast on oluline teada pimeduse jõudude eksisteerimisest ja osata end kaitsta nende mõjutamise eest.

Pimeduse jõudude olemasolust teades saame teha teadliku valiku kasutada abivahendeid vaimse valguse aktiviseerimiseks ja äratamiseks, eesmärgiga kaitsta oma energiavälja niisuguste jõudude eest ja igasuguste enese peale projitseeritud energiate eest. Me võime aktiviseerida vaimset valgust eesmärgiga lõigata end vabaks ka igast niisugusest jõust, mis on juba meie energiavälja sisenenud. Pimeduse jõudude kohta võib saada rohkem informatsiooni minu veebilehelt ja minu teistest raamatutest. Selles raamatus tahaksin ma rõhutada, et vaimse valguse aktiviseerimine, appikutsumine kaitseb inimest ja lõikab ta vabaks teda mõjutada tahtvatest pimeduse jõududest.

VALGUSE KUTSUNGID (ingl k “invocations”) ehk PALVED JA LOITSUD (ingl k “decrees”)

Ülestõusnud meistrid on andnud kaks põhilist abivahendit vaimse valguse aktiviseerimiseks, appikutsumiseks või äratamiseks. Üks neist on rütmiline mantra või loits ja teine valguse energiate appikutsumine, palve või kutsung. Loits on rütmiline kinnitus värsilises vormis, mida loetakse valjusti ja mitmeid kordi järjest. Valguse kutsung on pikem, kinnitusi sisaldav rituaal, kus kinnitused vahelduvad korduvate värsiridadega. Mõnikord vahelduvad kutsungis kinnitused ja loitsu värsiread. Üldiselt võiks öelda, et põhiline erinevus on selles, et loits on kõige võimsam viis mingi vaimse kiire valguse aktiviseerimiseks, aga kutsungid ja palved on mõeldud nii valguse aktiviseerimiseks kui ka otseseks appikutseks inimese vabastamiseks mingist piiravast uskumusest. Loitse loetakse jõuliselt ja hoogsalt. Niisugune lugemine loob võimsa efekti ja aktiviseerib suure hulga vaimset energiat. Kutsungeid loetakse aeglasemalt, nii, et saaks kinnitustele tähelepanu pöörata, märgata oma uskumuste piiratust ja võtta omaks kutsungis esitatud mõtted. Loitsud on mõeldud teatud konkreetse vaimse kiire valguse aktiviseerimiseks. Valguse kutsungis keskendutakse mingist spetsiifilisest probleemist ülesaamisele. Selleks võib olla näiteks vaimsest kriisist ülesaamine, suurema külluse loomine oma ellu, oma nelja materiaalse keha puhastamine, minevikust lahtilaskmine, enese aktsepteerimine või paljud analoogsed teemad.

Nii loitsu kui valguse kutsungit loetakse valjult ja nii mõnedki vaimsed otsijad peavad sellega algul harjuma. Meie hulgas on palju neid, kes nii selles kui ka eelmistes eludes veetnud palju aega vaikuses ja meditatsioonis. Me oleme harjunud minema enese sisse, kuid sõna valjusti ütlemine on aktiivne tegevus. Algul me tunneme mõningast vastumeelsust valjusti lugemise suhtes osalt seepärast, et meile on see harjumatu ja osalt seepärast, et meie ego hoiab meid tagasi, sest tema ei taha vaimset valgust aktiviseerida. Ego teab, et tema saab elada varjus, mitte valguses ja mida rohkem vaimset valgust aktiviseerida, seda väiksemaks jäävad seesmised varjud ja egol on vähem võimalusi end peita.

Paljudele on palvete, kutsungite ja loitsude lugemisest suurt kasu, eriti kui nad on jõudnud lähedale järgmisele tasandile oma vaimsel teel ja valmis astuma järgmist sammu uue teadvuse taseme suunas. Loitsude lugemine võib sel juhul aidata vaimses arengus järgmisele astmele tõusmisel. Viimased köidikud, mis inimest tema eelmisel astmel hoiavad, võivadki olla takistuseks nimetatud tehnikate kasutamisel ja selle sisemise vastuolu kõrvaldamiseks tuleb alguses tegutseda otsusekindlalt. Kui murda läbi oma seesmisest vastupanust kasutades lausutud sõna jõudu, on tuntav, kuidas valgusevool, mida aktiviseerida, annab uue tundeselguse, energia ja lõpuks ka sisemise rahu ja vaikuse tunde. Esmapilgul tundub olevat vastuoluline isegi mõte, et aktiivne lähenemine toob seesmise rahu. Aga kui sa mõistad, et sinu energiaväljas olevad jõud röövivad sinult seesmise rahu, siis mõistad sa aktiivse hoiaku võtmise vajadust, aktiviseerides kõrgemast sfäärist tulevat vaimset valgust.

Lausutud sõna jõu kasutamine võib purustada
viimased köidikud, mis hoiavad kinni vaimse tee
praegusel astmel. Kuid needsamad viimased köidikud,
mis inimest kinni hoiavad, võivadki olla ka takistuseks
lausutud sõna tehnika kasutussevõtmisel.

Nagu me juba teame, on olemas seitse vaimset kiirt. Igal kiirel teenivad kolm ülestõusnud meistrit. Üks meistritasandeist on Elohimi tasand. Elohimid lõid materiaalse maailma, sealhulgas ka meie maakera. Peale selle on olemas veel peainglite tasand. Selle tasandi olevustel on samuti omad ülesanded, näiteks on nad enda peale võtnud meie kaitsmise ülesande. Samuti on olemas Chohani tasand. Chohan on igal kiirel olev vanemõpetaja. Nii me näeme, et seitsmel kiirel on kokku 21 ülestõusnud meistrit, kelle valgust on võimalik aktiveerida. See kõik tundub esmapilgul keerulisevõitu. Kuid selle keerukuse vältimiseks on mul lihtne soovitus. Oma kogemuste põhjal võin öelda järgmist:

 • Väga oluline on esimese kiire aktiviseerimine. Esimene kiir on kaitsva iseloomuga ja just enese kaitsmiseks on mõeldud väga mõjusad loitsud ja peaingel Miikaeli kutsungid.
 • Väga oluline on neljanda kiire ehk jumaliku puhtuse aktiveerimine. Neljanda kiire abil suudad sa end lahti lõigata mistahes seosest massiteadvuse või pimeduse jõududega. Niisugust ülesannet täidab mõjusalt Elohim Astreale suunatud loits.   
 • Väga oluline on violetse leegi aktiveerimine madalsagedusliku energia transformeerimiseks, mis on juba sisenenud inimese isiklikku energiavälja. Sellel otstarbel võib kasutada loitsu seitsmenda kiire valitsejale Saint Germainile. Võib ka lugeda mistahes seitsmenda kiire loitsu või kasutada mõnd paljudest mingile spetsiaalsele probleemile pühendatud kutsungitest, näiteks andeksandmise, tänulikkuse või minevikust vabaks saamise kutsungit.

Järgides seda lihtsat kava ja aktiveerides esimese, neljanda ja seitsmenda kiire energiaid, võid sa, olenevalt ajast, mille sa nende lugemise alla paned, suhteliselt kiiresti hakata tundma, et sa ei upu enam negatiivsesse energiasse. Nüüd on sul pea juba veest väljas ning sa suudad vaadata enese sisse ja avastad, et hakkad saama seesmist juhatust oma kõrgemalt Minalt ja ülestõusnud meistritelt, kes juhendavad personaalselt just sind. Selline seesmine juhendamine aitab sul tõusta uuele vaimse tee tasandile.

Ülestõusnud meistrid on niisugust juhatust alati kõigile pakkunud. Ainuke probleem on selle abi vastuvõtmisega: kas sinu väljas on piisavalt vaikust, et sa suudaksid need juhtnöörid teadlikult vastu võtta. Sõna jõudu kasutades saab olema lihtsam ka seesmist juhatust vastu võtta, sest see pääseb hõlpsamini läbi sinu alateadliku meele ja jõuab teadlikku meelde. Sõna jõud aitab sul ühendada oma elu ülesmineva spiraaliga.         

PRAKTILINE PROGRAMM

Loomulikult on vaimne tee väga individuaalne. Ka sinu olukorrad on unikaalsed. Seepärast on väga raske anda üldisi soovitusi, mis võiksid sobida kõigile lugejaile samavõrdses headuses. Mõned inimesed tunnevad, et pakutavad abivahendid vaimse valguse aktiveerimiseks on just need, mida nad vajavad ja nad kasutavad neid suure pühendumusega. Ka mina olen kasutanud neid abivahendeid usinasti alates ajast, kui ma need peaaegu 30 aasta eest avastasin.

Olles tegelenud meditatsiooniga, olin ma alguses nende suhtes kõhklev. Kui ma ületasin oma algse vastureaktsiooni, hakkasin varsti tundma, et see aeg, mille ma olin kulutanud valguse äratamisele, tõi suurt kasu. Ma jagaksin selle “kasu” põhimõtteliselt kolmeks­:

 • Ma tundsin, et äratades peaingel Miikaeli vaimset kaitset, kaitsesin ma oma energiavälja negatiivse energia eest. Ma muutusin rahulikumaks, kadusid erutus ja närvilisus. Võõrad mõtted ei pääsenud mulle ligi ja mul polnud enam kalduvust mingi probleemi lahendamise eesmärgil kedrata ohjeldamatult mõtteid lahendataval teemal.
   
 • Tundsin, et Elohim Astrea valgust appi kutsudes saavad läbi lõigatud kõik seosed madalamate energiatega ja pimedusejõududega. Suurenes seesmine rahu, kuid kõige tähelepanuväärsem efekt oli selles, et ma suutsin nüüd voodisse minnes hästi ruttu uinuda. Kogu senise elu vaevasid mind probleemid uinumisega, sest mu mõtted segasid mind. Ma võisin keerata 2-3 tundi ühelt küljelt teisele enne, kui suutsin lõpuks uinuda. Tulemuseks oli väljamagamatus ja unisus järgmisel päeval. Kui ma hakkasin aktiivselt kasutama Elohim Astrea loitsu, siis kulus vaid paar nädalat ja ma uinusin 15 minuti jooksul. See oli minu jaoks väga tähelepanuväärne efekt.
   
 • Kutsudes appi seitsmenda kiire energiat, mida nimetatakse Violetseks Leegiks, hakkavad lahenema vanad emotsionaalsed haavad. Teismelisena oli mu elus paar juhtumit, mis aeg-ajalt jälle meelde kerkisid ja ma kogesin taas suurt emotsionaalset valu. Kuid pärast paari nädalat Violetse Leegi kasutamist mõistsin ma ühel päeval, et neile sündmustele tagasi mõeldes ei tunne ma enam emotsionaalset valu. Ma ei kasutanud selle probleemi lahendamisel mingeid muid vahendeid ja siit võib järeldada, et Violetne Tuli transmiteeris minu emotsionaalses väljas olevad selle probleemiga seonduvad energiad. Kui ma neile minevikusündmustele tagasi mõtlesin, siis polnud seal enam negatiivse energia kuhja ja ma ei tundnud enam valusaid tundeid.
   
 • Toetudes oma isiklikule kogemusele, soovitaksin ma seda lihtsat, kuid mõjusat programmi enese igapäevasesse ellu inimestele, kes sooviksid astuda kindla sammu vaimse valguse äratamise teel. Allpool leiad sa kolm loitsu, mille on andnud ülestõusnud meistrid. Need on loits peaingel Miikaelile oma energiavälja kaitsmiseks, loits Elohim Astreale enese lahtilõikamiseks massiteadvusest ja loits Saint Germainile madalaksmuudetud energia transmiteerimiseks. Ma soovitan võtta endale eesmärgiks nende loitsude lugemine vähemalt kolme järjestikuse kuu jooksul ja siis hinnata saavutatud tulemusi. Ma soovitan lugeda peaingel Miikaeli loitsu 15 minutit hommikul, seejärel 15 minutit Saint Germaini loitsu. Õhtul võiksid lugeda Astrea loitsu 15 minutit ja seejärel jälle Saint Germaini loitsu 15 minutit. Kui sa paned sellesse igapäevasesse rituaali oma pühendunud panuse, näed üsna pea, et see ajakulu tasub end kuhjaga ära ja sa oled hea meelega nõus oma aega panustama valguse äratamisele ning valguse kutsungite lugemisse ka edaspidi. See on kõige tõhusam võimalus, mida ma oskan soovitada vaimse kasvamise kiirendamiseks ja meistrite pakud teel kindlalt püsimiseks.

Ma soovitan ka vaadata veebilehele: www.transcendencetoolbox.com, kus saab kuulata nimetatud loitsude lugemise helisalvestusi inglise keeles. Valguse kutsungite eestikeelseid tõlked on kättesaadavad www.kuldajastu.ee veebilehel. Minu kogemus näitab, et loitsude ja valguse kutsungite ning palvete lugemine on parim investeering oma vaimsesse kasvamisse.

Programm, mida ma siin välja pakun, pole muidugi see ainuke, mida sa vajad. Minu poolt pakutu annab sulle väga hea stardi, kõrvaldamaks suuremaid takistusi vaimse visiooni nägemisel ja energiablokeeringute puhstamisel sinu energiaväljast. Kui sa saavutad suurema vilumuse, võid katsetada mõne invokatsiooni lugemist, mis esitab väljakutse mõnele sinu piirangulisele tõekspidamisele ja samas aktiviseerib vaimset valgust. Samal ajal võid sa tegelda ülestõusnud meistrite õpetuste järjepideva tutvumisega. Sa leiad need mitmelt veebilehelt (vaata raamatu viimaselt leheküljelt veebilehtede aadresse).

Nagu ma olen mitmel korral öelnud, lihtsalt õpetuste läbilugemisest ei piisa. Sel juhul on see raamat vaid järjekordne intellektuaalne teooria, mis ei muuda sinu teadvuses midagi ega too soovitud tagajärgi. Mäletad, progressi kaks tugisammast on õpetuste omandamine ja vaimse valguse aktiveerimine.

 

7. Reaktsioonidest jagusaamine

Oletame, et sinu elus on olukordi, mis mõjuvad piiravalt, sest näib, et need olukorrad valitsevad sinu üle. Tekib küsimus, kas sa oled suuteline neist olukordadest üle saama?

Igapäevatarkus ja tavakogemus ütlevad, et ainus viis piiranguist lahti saada on muuta väliseid olukordi. Teiste sõnadega, ainus viis muuta oma elukogemust, on läheneda sellele välise muutmisega.

Probleemiks on aga asjaolu, et meist väljaspool asub nii palju piiranguid, mille üle meil osaliselt või täielikult puudub võim. Kuidas me saame muuta oma elukogemust, kui olukord on meie kontrolli alt väljas? Kuidas kõrvaldada ummik või ületada “nokk kinni, saba lahti” olukord? Lähenegem sellele olukorrale läbi erinevate küsimuste. Kas välised olukorrad tõesti valitsevad meie elukogemust või on neil mõju meie üle vaid sel määral, kui palju me ise mingil olukorral oma mõtte kaudu enda üle võimutseda laseme? Teiste sõnadega, kus asub see valitsemiskeskus, mis jagab võimu meie ja väliste olukordade vahel? Kui see asub meist väljapool, siis tundub, et meie ei saa midagi ette võtta oma elukogemuse muutmiseks? Või asub see meie sees, mis tähendab, et me suudame alati ise midagi enese heaks ette võtta? 

Nagu ma eelnevalt ütlesin, pole mitte kõik inimesed valmis ülestõusnud meistrite õpetusteks. Valmisolek tähendab siin kriitilise lävise ületamist ja äratundmisele jõudmist selles, et sa oled suuteline muutma oma väliseid olukordi oma seesmiste olukordade muutmise läbi. 

Ülestõusnud meistrite õpetuse kohaselt on suur vahe välise ja seesmise olukorra vahel. Väline olukord on just niisugune, nagu ta olla saab – oluline on see, kuidas sina seda olukorda võtad, missuguseid tundmusi see sinu seesmistel tasanditel tekitab. Meistrid ütlevad, et võti väliste olukordade muutmiseks on inimese meele sisu muutmine. Kõik, mis sinus või sinuga toimub, pole tingitud välistest asjaoludest, vaid sellest, kuidas sa välistele olukordadele reageerid. Sinu kogemust ei saa määrata välised tingimused; sinu kogemus sõltub sinu reageeringust neile välistele olukordadele. Sinu reaktsioon toimub sinu sees ehk reaktsiooni määravad ainult sinu seesmised faktorid, mida sa suudad valitseda. 

 Ühtki sinu kogemust EI määra välised tingimused,
vaid selle määrab sinu seesmine REAKTSIOON neile.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et võti oma seesmise väe avamiseks on oma kõikide reaktsioonide valitsemise võime. Kui sa suudad valitseda oma reaktsioone, siis suudad sa ka muuta oma väliseid olukordi. Olles saavutanud meisterlikkuse oma meele üle, ei sekku sa teiste inimeste vabasse tahtesse ja oma väliseid olukordi muutes ei satu sa sel juhul ka vastuollu teiste inimeste vaba tahtega. 

Vastavalt ülestõusnud meistrite poolt öeldule on inimesed omaks võtnud ühe märkimisväärse valearusaama. See koosneb kahest osast. Üks osa sellest valearusaamast peab reageerimist välistele, maistele tingimustele õigeks lähenemiseks. Teine osa ütleb, et sinu välised tingimused määravad ka sinu reaktsiooni. Aga ülestõusnud meistrite õpetuse järgi oled sa vaimne, mitte materiaalne olevus. Nagu me järgmises peatükis näeme, ei saa sinu olemuse tuuma mõjutada mitte miski selles maailmas olev. Järelikult pole olemas ühtki seadust, mis ütleb, et reageerimine on kohustuslik või et sinu reaktsiooni peavad määrama sinu maised olukorrad.   

Selleteemalise õpetuse on toonud maailma Jeesus, kuid kahjuks on enamus kristlasi tema õpetusi valesti tõlgendanud. Mõelgem näiteks teise põse pööramise ideele. Ütleme, et keegi annab teisele valusa laksu vastu põske. Mis oleks niisuguse juhtumi korral “normaalne” reaktsioon? See oleks kas vastulöömine või hirmuga jalgalaskmine. See tähendab, et löödav kas lööb kartma või saab vihaseks ja lööb vastu. Mida ütleb Jeesuse õpetus niisuguses olukorras? Kas peaks tuimalt paigal püsima ja laskma lööjal enda suunas uusi hoope jagada? Tegelikult õpetab Jeesus läbi teise põse pööramise mõistujutu pöörama tähelepanu oma reaktsioonidele, valitsema oma reaktsioone.

Enamusele inimestest on omane automaatne reageerimine, aga reageerimisest hoidumiseks peaks inimene üle kasvama kalduvusest kas lüüa vastu või lüüa araks. Inimene peaks valitsema oma meelt niivõrd, et temas ei tekikski reageerimisvajadust, vähemalt mitte tavainimlikku reaktsiooni juhul, kui teda on piltlikult öeldes otse “näkku löödud.” Ta peaks valitsema oma meelt sel määral, et teine ei saa teda manipuleerida reageerima ega kallutada kas vastu võitlema või temas hirmu tekitama. Mitte miski siin maailmas olev ei tohiks mõjutada inimese sisemaailma. See on võti enesemeisterlikkusele ning seda on müstikud läbi aegade õpetanud. Vaadakem enesemeisterlikkuse võtit lähemalt.

ENESEVALITSEMISE VÕTI

Sa oled vaimne olevus ja sinu kõrgeim potentsiaal on oma meele avamine vaimsest sfäärist tulevatele energiatele. Tulgem nüüd põgusalt tagasi eelmiste peatükkide juurde ja vaadakem, mida sisuliselt tähendab jumalik vägi või jõud. Me elame maailmas, kus kõik koosneb energiast. Mistahes jõu või väe taga peab samuti olema energia, on see siis mateeria sfäärile või kõrgemale sfäärile iseloomulik energia. Ülim vägi, mis meisse saab siseneda, tuleb ülestõusnud meistritelt. Kuid on oluline vahe enamuse religioossete ja ülestõusnud meistrite õpetuse vahel. Enamus religioone kujutavad inimest kui abitut olevust, kes vajab enese päästmiseks mingit välist päästjat. Väline päästja peaks välja ilmuma ja tegema inimese eest kõik vajaliku ära. Kristlus religioonina on välist päästjat propageerides teinud niisuguse vea. Ta on teinud Jeesusest jõuluvana ja supermehe kummalise segu, jättes inimesele mulje, et kui ta on piisavalt oma välist usku Jeesusesse  kinnitanud, siis teeb Jeesus talle kingitusi selles maailmas ning kannab ta kätel taevasse. Tegelikult tuli Jeesus meile eeskuju näitama, sest meis on kõigis potentsiaal olla temaga võrdsel tasemel ja kasutada teadlikult oma jumalikku väge.

Tõeline vägi ei tule sinusse kusagilt väljapoolt sind. Ülestõusnud meistrid ei ole imetegijad, kes võivad inimeste heaks teha mistahes imetegusid. Nad õpetavad sind avama oma vaimset väge iseendas, et õpiksid iseenese meele ja olukordade valitsemist. Oluline on mõista, et meistritelt saadav vägi ei saa tulla sinusse läbi välise allika. See saab ja peab ja tulebki sinusse sinu enese seest. See tähendab, et seesmine vägi ei avane sinus enne, kui sa lõpetad otsimise väljastpoolt ennast. 

 Tõeline seesmine vägi ei tule sinusse välisest allikast.

Ülestõusnud meistrid pole imetegijad,
kes teevad sinu eest töö ära.
Nad annavad sulle vaimse väe,
et sa saaksid ise enese heaks midagi teha.

 Vaatame öeldut nüüd teisest vaatevinklist. Me teame juba, et meie kõrgeim potentsiaal on olla avatud ukseks vaimsest sfäärist tulevale energiale. Kuid kuidas saab inimene olla avatud ukseks? See saab teoks siis, kui inimene ei lase selle maailma nähtustel ja olukordadel kujundada oma reaktsioone ja ületab reageerimisvajaduse selle maailma sündmustele. 

Kui inimene, kes sai laksu vastu üht põske, reageerib viha või hirmuga, siis sulgeb ta end kõrgemale väele. Ta saadab välja signaali: “Ma saan oma olukorraga ise hakkama. Ma tean ise, mida teha. Ma ei vaja teilt, sõbrad seal kõrgustes, mitte kui midagi.” Jeesus tahtis meile öelda, et kasvades välja niisugustest inimlikest reaktsioonimustritest, suudame me hoiduda reageerimast madalal moel. Selle asemel jääme me neutraalseks, me ei haaku ühegi situatsiooni madala energeetikaga ja jääme avatuks vaimsele. Läbi niisuguse avatuse saab meisse voolata vaimne vägi. 

Võiks arvata, et teise põse pööramine on täiesti passiivse hoiaku võtmine, kuid tegelikult on see kõige võimsam ja aktiivsem viis toimida. See on tõeline energiavahetus. Inimene “lööb” sind, olles mitte eriti helges inimteadvuses. Tegelikult suunab ta sinu peale materiaalses spektris oleva madala energia. Kui sa lööd vastu või lööd araks, siis suunad sa temale omakorda vastu omapoolse materiaalse spektri energia. Sellest saab materiaalse tasandi võitlus teemal, kes on tugevam materiaalse energia projitseerija. Aga kui sa ei lase ennast kõigutada, ei haaku selle madala energiaga, lased sa vaimsel jõul endasse voolata. Sel juhul kohtab “lööja” materiaalne energia võimsat vaimset energiat. Arva nüüd ise ära, kes tuleb kirjeldatud situatsioonist välja võitjana? 

Jeesus andis meile võtme niisuguste situatsioonide lahendamiseks juba 2000 aastat tagasi, öeldes: “Ma ei tee omast jõust midagi,” mis tähendab, et seni, kuni ta samastab end tervikust lahusoleva üksiklasena, puudub tal seesmine vägi. Ta lisas ka, et Isa tema sees on tegija, mis tähendab, et vägi tuleb kõrgemast allikast, kuid uks, mille läbi see vägi tulla saab, on meie eneste sees.  

Jeesuselt pärineb ka järgmine sügavmõtteline väide: “Jumalariik on teie sees.” Mõistes selle ütlemise sisu, suudad sa jõuda enese sees oleva seesmise jõuni. Kuid selle väite lõpuni mõistmiseks oleks tarvilik tunda oma mina ja selle erinevaid komponente ehk koostisosi.

 

8. Vaimse maailma Mina

Võtame nüüd kokku oma teadmised vormimaailma loomisest. Ülestõusnud meistrite õpetuse järgi on materiaalne universum viimatiloodud sfäär. Iga järgmine loodud sfäär on tihedama vibratsiooniga kui eelmised, mis tähendab, et meie elame seniloodud sfääridest kõige tihedamas. Kui vaimne olevus kehastub füüsilisse kehasse, siis läbib ta dramaatilise muutuse kõige ümbritseva tajumise suhtes. Kuigi mateeria tundub tihedana, koosneb ta sellele vaatamata vibreerivast energiast. Aga füüsilise keha tajumisorganid ei taju tahkuses vibratsioonilisust ning seepärast tundubki mateeria meile tahke ja püsivana.

Nagu öeldud, laskusime me siia eesmärgiga aidata tõsta selle sfääri vibratsiooni nii, et meie sfäärist saaks vaimse maailma osa. Kui sfäär on tõstetud, muutub “mateeria” vibratsioon peenemaks. Mateeria muutub selle tagajärjel vähem tihedaks ja eeterlikumaks. Praegu on planeet Maa üsnagi madalas vibratsioonis, kuid vibratsiooni tõustes hakkab inimene tajuma, et mateeria ei saa eksisteerida iseenesest. See koosneb peenematest energiatest, mis tähendab, et meie maailm on kõrgema vibratsiooniga maailma osa, mitte eraldiseisev üksus.

Kui me kehasume füüsilisse kehasse, siis teeme me läbi “unustamise” tsükli, kaotades teadlikkuse enesest kui vaimsest olevusest. Selles ei ole midagi halvaendelist, vaid nii ongi algselt kavandatud. Nagu juba öeldud, on vormimaailmas olemise eesmärk Looja individuaalse pikenduse ehk inimolevuse kasvamine eneseteadlikkuses. Me alustame piiratud minatajuga ja avardame oma tajumisvõimet ning teadvust vaimse kasvamise käigus.

Kui me kehastume füüsilisse kehasse,
siis teeme me läbi „unustamise“ tsükli,
aotades teadlikkuse enesest kui vaimsest olevusest.

Laskumine tiheda energiaga materiaalsesse sfääri on suur väljakutse vaimse kasvamise mõttes. Me tuleme siia, olles unustanud oma teadlikkuse endast kui vaimsest olevusest. Ideaalse stsenaariumi kohaselt ei kaota me kunagi tunnet, et oleme ühendatud millegiga kõrgemaga, millegiga, mis asub väljapool füüsilist maailma. Me ei unusta kunagi, et oleme osakene kõrgemast vaimust ega lakka kunagi igatsemast oma kõrgema mina-tunde järele, mis oli meil enne sellesse maailma laskumist. 

Eelnevalt märkisime, et vormimaailmas olemise eesmärk on Looja individuaalse pikenduse ehk inimteadvuse vaimne kasvamine eneseteadlikkuses. Kuid elu kogemine füüsilises tiheduses teenib ka veel teist eestmärki, nimelt laskumine piiratud mina-tundesse on võimalus avardada ka oma kõrgemat Mina. Kui me siia laskume, võtame me omaks mina-tunde, mille määravad ja mida mõjutavad selle maailma tingimused. Just füüsiline keha tajub kõike selles maailmas olevat tahkena, püsivana, raskesti muudetavana, ja selle maailma piirangulisus tundub nii usutav. Tasapisi ärkame me piiratud mina-tundest ja saavutame meisterlikkuse materiaalse maailma üle. See ongi kasvamine eneseteadlikkuses.

Eneseteadlikkuse kasvamise tagab vaba tahte seaduse olemasolu. Materiaalsesse maailma laskunud mina-taju omab vaba tahet. Kuid oma vaba tahet saame me kasutada selle piiratud teadlikkuse baasil, mida me parasjagu omame. Laskudes maisesse maailma, hakkame me vastu võtma otsuseid vastavalt oma mina-tundele ja tajumisvõimele, mida me siin maailmas omame. Nüüd aga märkame, et meie tajumisvõime on palju piiratum, kui oli enne sellesse maailma kehastumist.

Siin olles võib tekkida olukordi, kus meie piiratud tajumisvõime ütleb meile, et meie allume mateeriale ehk mateeria valitseb meie üle. Sellest tingituna loome me uue mina-tunde ja süvendame oma mateerial põhinevat mina-taju ning unustame, et oleme ühenduses kellegi/millegi kõrgemaga. Me kaotame tasapisi oma igatsuse kõrgema järele, mida materiaalsest maailmast “ei näe.” Nii võime isegi hakata eitama oma vaimseks olevuseks olemist ning lepime oma uue, vaimselt surnud mina-tundega, peame end abituks patuseks või ahvi järeltulijaks. Me hakkame uskuma, et niisugust jumalikku väge, mis tõstab meid sellest maailmast kõrgemale, pole üldse olemas, et meil polegi mingit jumalikku väge enese sees, sest me oleme materiaalse maailma produktid. Materiaalse maailma juhuslikud tagajärjed inimolevuste näol aga ei saa ju ometi pidada end valitsejaks kõige selle üle, mis nad “tekitas.” 

KAASASÜNDINUD RISK

Laskumine füüsilisse kehasse pole riskivaba. Materiaalses maailmas eksisteerib võimalus, et siia laskunud olevus võibki luua endale niivõrd tõekauge minatunde ja jääda selle lõksu nii, et ta pole suuteline ületama oma piiratust ja tõusma tagasi vaimsesse sfääri.

Nagu me oleme öelnud, on kõik vormimaailmas olev loodud kõrgema sfääri vaimsete olevuste poolt.  Sina kui unikaalne olevus, oled loodud vaimses sfääris oleva ülestõusnud meistri pikendusena. Ülestõusnud meistrid on juba läbinud protsessi, mille käigus nad laskusid tiheda energiaga Maale ja ületanud siin oma piiratud mina-tunde. Nad on väga teadlikud sellest, kui raske on elu, vaadatuna läbi tiheda ülestõusmata sfääri piiratud filtri. Kui ülestõusnud meister loob iseenda pikenduse, siis lisab ta sellesse kavandisse sisse ka kõik iseenda kogemused.

Niisugune protsess toimib sarnaselt meiega, kui saadame oma lapsed kooli või täiskasvanuellu ja oleme teadlikud sellest, et nad puutuvad kokku teatud riskiolukordadega. Kui me vähegi saame, siis kaitseme me oma lapsi nii, et nendega ei juhtuks midagi halba – me muudame omalt poolt riski minimaalseks. Kui ülestõusnud meistrid loovad iseenda pikenduse, siis loovad nad selle iseenda olemusest. Individuaalse olevuse loomine on väga keerukas ülesanne. See on segu tippteaduslikest arvestustest ja kunstiteosest. Kui ülestõusnud meistrid olevusi lõid ja nad materiaalsesse maailma kehastusse saatsid, siis eksisteeris tõsine risk, et need olevused võivad materiaalses maailmas kaotsi minna ja sel juhul kaotaksid meistrid osakese iseendast.

Riski maandamiseks kavandasid meistrid geniaalse plaani. Luues individuaalse olevuse, lõid nad kõigepealt individuaalse Mina, mis jääb alatiseks vaimsesse sfääri. Seda osa individuaalsest olevusest võiks nimetada vaimseks Minaks. Meistrid nimetavad seda Mina Olen Kohalolekuks.

Sinu Mina Olen Kohalolek sisaldab algset väga keerukat ja komplitseeritud kavandit, mis annab sulle jumalikult unikaalse individuaalsuse, mis on erinev kõigi seitsme miljardi Maa elaniku individuaalsusest. Samuti erineb see loendamatute teiste mujal materiaalses universumis elavate eneseteadlike olevuste individuaalsusest ning veelgi arvukamate erinevatel vaimsetel tasanditel asuvate olevuste individuaalsusest. 

Sinu Mina Olen Kohalolek sisaldab algset väga
keerukat ja komplitseeritud kavandit,
mis annab sulle individuaalsuse
ja erineb kõigi teiste unikaalsusest.

Mina Olen Kohalolek on teadlik vaimne kohalolek, kuid ta koondab endasse samuti energiat, nimelt Ma-ter Valgust. Siiski on Mina Olen Kohaloleku valguse energial palju kõrgem vibratsioon kui materiaalsel maailmal. See tähendab, et ükski materiaalses maailmas olev energia ei suuda teda mõjutada. Ükskõik, mis sinuga siin maailmas ka juhtub, ei saa miski sinu Mina Olen Kohalolekut mingil moel mõjutada ega kahjustada.

See on nii, sest Mina Olen Kohalolek koosneb üksne kõrgematest vaimse sfääri energiatest. Ja seetõttu ei saa Mina Olen Kohalolek laskuda nii tihedasse keskkonda, kui seda on materiaalne maailm.

Mina Olen Kohalolek saab edasi areneda ka vaimsesse maailma jäädes ja paljudel juhtudel valivadki olevused selle võimaluse. Aga Mina Olen Kohalolek suudab saavutada kasvamise maksimumi, saates vaba tahte otsuse alusel iseendast üks osa viimasesse ülestõusmata sfääri. Sel juhul loob Mina Olen Kohalolek iseendast pikenduse ja saadab selle füüsilisse maailma omandama neid kogemusi, mida ta oma vaimse arengu jaoks kogeda soovib. Selle toimumise protsess on järgmise peatüki teema. Selles peatükis vaatame me Mina Olen Kohaloleku omadusi. Mina Olen Kohaloleku ja tema materiaalsesse maailma laskunud pikenduse omavahelist seost kirjeldab järgmine pilt.

SINU KÕRGEM MINA

Pilt 8 – Sinu Mina Olen Kohalolek ja Kristus-mina

Mina Olen Kohalolek on värviliste ringidega ümbritsetud sfäär sinu kohal. Värvilised  ringid sümboliseerivad sinu kausaalset keha (sellest räägime lähemalt edaspidi). Maailma kehastunud on sinust pildil nähtav kõige alumine kuju ja sa oled oma Mina Olen Kohalolekuga ühendatud valgustunneli või kristallniidi kaudu. Mina Olen Kohaloleku ja maise kuju vahel asub Kristus-mina (selles hiljem lähemalt), mis on vahendaja, ühendav lüli sinu Kohaloleku ja madalama olemuse vahel.

Oluline on teada, et juuresolev pilt on vaid üks võimalikke viise inimese Kohaloleku kujutamiseks. Tegemist on lihtsustatud variandiga. Siit tekib näiv mulje, et vaimne sfäär asub geograafiliselt meie maailmast kõrgemal. Keskajal uskusidki kristlased, et Maast taeva poole minnes põrkame me ühel hetkel vastu vaheseina, murrame sellest läbi ja olemegi Jumalariigis. Moodsate rakettide ajastul teame me, et niisugust vaheseina ei eksisteeri ja tänu sellele oleks aeg omaks võtta avaramapilgulisem lähenemine. Veelkord rõhutan, et  pakutud illustratsioon on vaid üks paljudest võimalikest inimese kõrgema osa kujutamisviisidest.

See pilt kujutab Mina Olen Kohalolekut ja kausaalset keha asumas otse sinu ümber. Selle kujutluspildi aluseks on vormimaailma hierarhiline struktuur.

Pilt 9 – Avatud ukseks olemine oma Mina Olen Kohalolekule

Nagu selgitatud, lõi Looja esimese sfääri omaenda olemusest. See tähendab, et Looja olemus on kõiges. Pärast esimese sfääri ülestõusmist, lõid esimese sfääri olevused iseendi olemusest teise sfääri. Niisugune protsess jätkus kuni materiaalse sfääri loomiseni, mille osa on meie universum. Järelikult traditsiooniline kontseptsioon kaugest Jumalast kõrgel taevas ei vasta tõele. Loojast meieni ulatub vaimsete olevuste hierarhia läbi seitsme tasandi. Ükski sfäär pole eraldatud tema kohal olevast sfäärist, vaid see on eelmise sfääri pikendus. Iga järgmine sfäär “on tehtud samast materjalist,” kui eelminegi, kuid see on lihtsalt madalama vibratsiooniga. Nende vahel pole läbimatut barjääri, on vaid vibratsioonivahe.

See tähendab, et eraldatust ei eksisteeri. Sinu Mina Olen Kohalolek on vaimses sfääris oleva meistri pikendus ja see Mina, kes laskus maisesse sfääri on sinu Mina Olen Kohaloleku pikendus. Sina ei ole lahus oma Kohalolekust, vaid viibid oma Kohaloleku sfääris ehk selle “ruumis.”

Lahusolek oma Kohalolekust on sulle omase tajumisfiltri tulemus. Kui sa arvad, et sinu filtri läbi nähtu ongi tõde, siis samastad sa end selle tasandiga, mis selle filtri läbi paistab. Kui sa sellest filtrist välja kasvad (kasvad välja minatundest, kus samastud oma tajumisfiltriga), saavutad sa puhta teadlikkuse seisundi. Sel juhul koged sa süvendatult üksolemist oma Mina Olen Kohalolekuga ja saad öelda Jeesuse kombel: “Mina ja mu isa – me oleme üks.” Nüüd tunned sa ka Jeesuse teise väite sisemist sõnumit: “Ma olen avatud uks, mida ükski inimene sulgeda ei saa.” Sa oled saanud avatud ukseks oma Mina Olen Kohalolekule, et väljendada kõike seda, mida sinu Kohalolek siin läbi sinu maise olemuse vabalt väljendada tahab. Kui sa samastad end oma välise minaga, blokeerib sinu tajumisfilter (või filtreerib välja) suurema või väiksema osa sinu Kohalolekult tulevast puhta energia voolust.

Lahusolek oma Kohalolekust ongi tegelikult inimese
tajumisfiltri tulemus. Kui inimene arvab, et tema
tajumisfilter näitab talle reaalsusest adekvaatsest pilti,
siis hakkabki inimene end pidama oma Kohalolekust
ja kõigest lahusolevaks, isoleeritud maiseks olevuseks
.

Tegelikult pole keegi eraldi ega oma Kohalolekust lahus. Samuti pole sinu ja su kõrgema olemuse vahel läbimatut seina ega barjääri. Sinu Kohalolek on siinsamas nüüd ja praegu koos sinuga. Küsimus on vaid sinu häälestumisvõimes oma Kohaloleku vibratsioonitasandile. Sinu Kohaloleku ja madalama mina vahel on mitu astet.    

Aste 1: Sul puudub teadlik ühendus oma Kohalolekuga. Sa ei teagi oma Kohaloleku olemasolust midagi või tead ainult teoreetiliselt tema eksisteerimisest, kuid sul puudub Kohalolekuga sisemine intuitiivne ühendus.

Aste 2: Sul on mõningane ühendus oma Kohalolekuga, kuid sa pead oma Kohalolekut ikkagi barjääritaguseks või kaugeks. Sa töötad küll oma Kohalolekuga kontakti suurendamise nimel, kuid näed neid oma kaht osapoolt ikkagi suure vahemaa taga eraldiseisvana. Sellel astmel olles saad sa tihtipeale müstilisi kogemusi või ühendustunde millegi kõrgema ja suuremaga ning niisugused tundmused hoiavad sind vaimsel teel. Sellest hoolimata takistab tajumisfilter vaimsel teel edasi jõudmast.

Aste 3: Hakkad tundma vajadust oma tajumisfiltrist vabanemiseks ja puhtasse teadlikkusse jõudmiseks. Sa hakkad süstemaatiliselt kahtluse alla seadma oma tajumisfiltri adekvaatsust, püüad maailma näha ilma selle filtrita. Hakkad aru saama, et “ruum,” mis jääb sinu ja su Kohaloleku vahele, ei saa sind oma Kohalolekust eraldada, vaid lahusolek oma Kohalolekust, eraldatusetunne on sinu ettekujutuse vili.

Aste 4: Sa tunned end oma Kohalolekuga olevat üks. Sa ei samasta end oma madalama olemusega ega oma kehaga, kuigi keha kannab sind maises elus ja võimaldab sul materiaalses maailmas end väljendada. Sa ei samasta end oma välise isikuga ega egoga, vaid oled  avatud ukseks oma Kohalolekule justkui puhas läbipaistev klaas. 

“MINA OLEN KOHALOLEKU” KAKS ASPEKTI

Ülestõusnud meistrite poolt antava õpetuse oluliseks osaks on  idee sellest, et kõik vormimaailmas olev on Ühe, üksoleva Looja väljendus. Kuid erinevate ja eristatavate vormidega maailma loomise eesmärgil väljendas Üksolev Looja end kahe üksteist täiendava polaarsusena. Need on Yin ja Yang, maskuliinne ja feminiinne, laienev ja kokkutõmbav või Alfa ja Omega.

Iga vorm on loodud selle kahe jõu tasakaalustatud kombinatsioonina. Igas vormis, mille on loonud vaimne hierarhia, on need mõlemad aspektid esindatud. See tähendab, et ka sinu Kohalolekus on need mõlemad aspektid olemas.

Nimi “Mina Olen Kohalolek” viitab nimele, mille Jumal andis Moosesele. Enamuses maailma piibleist on see tõlgitud järgmiselt: „Mina olen, kes ma olen“ (I AM THAT I AM). Aga mõned usuteadlased väidavad, et täpsem tõlge sellele nimele on „ma saan selleks, kelleks ma saan“ (I WILL BE WHO I WILL BE). Sinu Kohalolekul on kaks aspekti:

 • “Mina olen, kes ma olen” on sinu Kohaloleku Alfa-aspekt. See on muutumatu kese, mis ühendab sind vaimse hierarhiaga ja Looja ülima “Mina olen, kes ma olen”  printsiibiga.
   
 • “Ma saan selleks, kelleks ma saan” (I WILL BE WHO I WILL BE) aspekt annab sinu Kohalolekule ajendi väljendada end materiaalses maailmas. Sa laskusid Maa peale väljendama oma “ma saan olema” aspekti (I WILL BE aspect).  Oluline on aru saada, et “Mina olen” aspekt on Mina Olen Kohaloleku muutumatu keskus, aga “mina saan olema” aspekt on pidevalt muutuv ja ennastületav. See teadmine peaks aitama mõista, et sa oled suuteline üle saama mistahes maisest tõkkest ja igast minevikus tehtud “veast.”

Eneseületamise tõelisel teel oled sa siis, kui lülitud “ma saan olema” aspekti voolu ega lange enam ego ja selle maailma valeõpetajate lõksu, kes väidavad, et sa pead alluma maistele piirangutele ja sa ei saa tehtud vigu heastada. Jeesus ütles, et “selle maailma vürst” tahab sind – vaimset olevust – piirata maiste takistustega ja koormata tehtud vigade süükoormaga. Mina, kes on laskunud materiaalsesse maailma, on sinu Kohaloleku “ma saan olema” aspekti pikendus ja kui sa jõuad tõelisele äratundmisele sellest, siis oled sa suuteline ületama mistahes olukordi; nii piiravaid tingimusi kui süükoorma raskusi.

Siiski on juba pikka aega selle maailma vürsti väga jõulised ja kaval-peened skeemid imbunud massiteadvusse ja see mõjutab meid kõiki. Ainus viis sellest puutumatuks jääda, on ära tunda, et vaimu ei saa mõjutada mitte miski selles maailmas olev ja vaim saab igal hetkel väljendada end nii, nagu ta ise tahab.

„Mina olen, kes ma olen“ on sinu Kohaloleku
Alfa-aspekt, muutumatu kese,
mis ühendab sind sinu Loojaga.
„Mina saan selleks, kelleks ma saan“ aspekt
annab sinu Kohalolekule impulsi
äljendada end materiaalses maailmas.

See pole egoistlik ajend või impulss teha mis pähe tuleb ilma tagajärgedele mõtlemata. See on vaimu soov ületada oma kõrgemas potentsiaalis maailma piiravad tingimused. Aga sa ei suuda selle maailma mõjuväljast üle tõusta, kui arvad, et sinu eneseväljendamist saavad kärpida selle maailma tingimused. Vaid siis, kui sinu teadvus muutub avatud ukseks vaimu energiale, oled sa suuteline voolama koos oma Kohalolekult tuleva piiramatu ja tingimusteta loova voolu Omega-aspektiga.

Sinu Kohaloleku “Mina olen” aspekt ei muutu, aga “mina saan olema” aspekt on kujundatud pidevalt kaasa voolama Elu kõikvõimsas ennastületavas voolus. Mina, kes Maa peale laskub, omab vaba tahet sattuda mistahes olukordadesse, kogeda, mida ta kogeda valib, või tunda end, kellena ta tunda tahab, aga mitte miski neist valitud olukordadest ei saa olema tema jaoks igavesti kestvad. Siin maailmas pole mitte midagi niisugust, mida inimene ei suudaks ületada ega eksisteeri olukorda, mille lõksu võiks igaveseks jääda. Vaba tahte seaduse tõttu, on inimesel õigus siiski arvata, et maised olukorrad või minevikus tehtud vead mõjuvad talle piiravalt. Niisugune lõksujäämine leiab aset inimese enda meeles ja see lõksulangemine lõpeb siis, kui ta taasühendab end oma mina-saan-olema-aspektiga, otsustades lõksusolemisest vabaks saada.

Mina ei saa mistahes maisest olukorrast mõjutatuna väita, et: “Mina olen,” sest maisest mõjutatuna on ta oma madalamas potentsiaalis olev mina ja annab läbi niisuguse kinnituse ära oma ennastületava väe. Mina peaks mõtlema alati oma kõrgema potentsiaali poole liikumise terminites: “ma saan olema.”  Kui sa mõtled, et: “mina olengi see piiratud mina,” siis su ainuke võimalus olukorra lahendamiseks oleks muuta midagi oma minas. Kui sa ütled: “ma saan olema...,” siis ei pea sa täiustama oma maist mina, vaid sa tajud võimalust kasvada välja hetketadvuse piiranguist, jättes oma vana identiteedi ja lubades endal vaimus ümber sündida uueks mina-tajuks, kelleks sa soovid saada.

Järgnevas peatükis vaatame seda mina-komponenti, kes laskus planeedile Maa. 

 

9. Materiaalsesse sfääri laskumine

Nagu näha, on ülestõusnud meistrid loonud Mina Olen Kohaloleku kui hoiupaiga sinu unikaalse individuaalsuse alalhoidmiseks. Tänu sellele ei hävine sinu individuaalsus ega saa kahjustada ükskõik milliste maiste kogemuste käigus. Nüüd me teame ka seda, et vaatamata kõigele ei saa Mina Olen Kohalolek ise füüsilisse kehasse laskuda. Maisesse kehasse laskub tema pikendus.

Alustagem sellest, kuidas Mina Olen Kohalolek näeb oma pikenduse kehastusse saatmise protsessi. Oma pikenduse saatmiseks siia maailma on tal kaks eesmärki:

 • Ta tahab kasvada eneseteadlikkuses.
 • Ta tahab abiks olla viimatiloodud sfääri vaimsel tõstmisel, kuni sellest sfäärist saab vaimse sfääri osa.

Mis võimaldab Kohalolekul oma ülesannet täita?

 • Kohalolek soovib kogeda materiaalset maailma seestpoolt. Ilmselge vahe on vaadata maailma vaimse olevusena kõrgemast sfäärist või kogeda seda seespool olles, puutudes kokku kõigi nende tingimustega, mis eksisteerivad siin. Mina Olen Kohalolek soovib selle maailma sees olemise kogemust, sest seda kõike otseselt kogedes ning selles keskkonnas viibides ja sealjuures ennast ületades avardab Kohalolek ennast.
 • Kohaolek soovib väljendada on loovat potentsiaali selles maailmas. Sa tood siia maailma vaimset valgust läbi oma individuaalsuse prisma, valgustades seda maailma läbi täiesti unikaalse, vaid sulle omase aspekti. Lihtsustatud näitena võiks öelda, et ülestõusmata sfääris on vaid väike kogus valgust võrreldes täiesti pimeda ruumiga. Sfäär kerkib ülestõusmispunktile lähemale siis, kui Mina Olen Kohalolek kiirgab sellesse ruumi oma vaimset valgust. Aga see saab sündida vaid siis, kui Kohaloleku fookus asub seespool seda maailma ja sinu teadvus ning energiaväli sinu ümber on avatud ukseks Kohalolekult voogavale vaimsele valgusele.

IGAVESTI ALLESJÄÄV MINA

Ülalloetletud eesmärke saab täita juhul, kui Mina Olen Kohalolek loob pikenduse iseendast ja saadab selle materiaalsesse sfääri. Samal ajal tuleb hoolt kanda, et siia maailma laskunud pikendus ei jääks jäädavalt selle maailma lõksu. Võiks öelda, et Mina Olen Kohalolekul on kaks aspekti:

 • Teadvus, eneseteadlikkus või Kohalolek. See aspekt on vormitu.
 • Individuaalsus. Individuaalsus omab vormi ja tahab end vormimaailmas väljendada.

Nagu varem öeldud, tunnistab ka teadus, et kogu universum on kui üks hiigelsuur Meel. Müstikud on juba ammu öelnud, et eksisteerib vaid üks meel ja see on Looja Meel ning see üks meel võib väljendada end väga erinevate individuaalsustena. Mina Olen Kohalolek loob enda olemusest eneseteadliku pikenduse ja see pikendus laskub materiaalsesse universumisse. Samal ajal säilitab Kohalolek vaimse sfääri turvalises keskkonnas oma unikaalse individuaalsuse. Individuaalsus omab eneseteadlikkust, mis asub vormimaailmast kõrgemal ja seda ei saa mõjutada miski vormimaailmas olev. Aga individuaalsusel on ka vorm ja sellele individuaalsuse vormile saavad mõjuda vormimaailmas olevad teised vormid, mille kogemise kaudu toimub eneseteadlikkuse kasv. Puhas individuaalsus ei lasku Maa peale, vaid jääb vaimse maailma turvalisse keskkonda. Maa peale laskub sinu puhta eneseteadlikkuse pikendus, millel tegelikult puudub füüsilises sfääris kaasasündinud individuaalsus. Maa peale kehastunud (laskunud) mina-taju on mõeldud olema Mina Olen Kohalolekule avatud ukseks ja väljendama individuaalsust igas hetkes läbi oma Kohalolekult tuleva impulsi. 

Seda olukorda illustreerib näitlikult üks politseiekipaaži töövahend, nimelt painduv toru, millel on ühes otsas lääts ja mille saab vajadusel otsapidi uuritavasse ruumi lükata. Toru on ühendatud videokaameraga ja tänu sellele võib toru vahendusel näha, mis toimub suletud ruumis. Mina Olen Kohalolek – see on väga üldistav näide – sirutab oma “valgustoru” materiaalsesse universumisse. Universumipoolses otsas asub puhas klaaslääts. Lääts töötab kahel moel. Mina Olen Kohalolek võib läbi selle läätse saata valgust materiaalsesse maailma ja ta saab ka kogeda materiaalset maailma läbi läätse vaadates. Lääts kujutab endast puhast teadlikkust ja see ei saa kaotsi minna ja materiaalne maailm ei saa seda kahjustada. Seda läätse on võimalik avardada juhul, kui sa kasvad kõrgema teadvuse tasandite suunas. Sa muutud avatud ukseks, muutudes ise samal ajal järjest rohkem avatuks.

ÄRATUNDMINE LÄBI MÜSTILISE KOGEMUSE (GNOSIS)

Ülestõusnud meistrid on öelnud, et nende õpetuse tõeline sisu jõuab inimeseni vaid juhul, kui talle on osaks saanud müstilised kogemused. Tavaliselt on inimmeel fokuseeritud teatud konkreetsetele mõtetele ja on suuteline mõtteid endasse koguma. Neid mõtted on võrreldavad konteineri sisuga. Aga konteineriks on tegelikult puhas teadvus. Müstikud on läbi aegade öelnud, et juhul, kui me suudame vaigistada oma meele, kui me suudame olla kättesaamatus kõrguses igasuguste mõtete eest, siis on meil võimalik kogeda teadvust selle puhtas vormis. Filosoof René  Descartes´i kuulus tsitaat kõlab järgmiselt: “Ma mõtlen, järelikult ma olen olemas.” Müstik võiks seda mõtet edasi arendades öelda: “Jah, aga mis on see, mis võimaldab sul mõelda? See on sinu Kohalolek, eneseteadlikkus.” Me võiksime Descartes’ poolt öeldu siis ringi sõnastada hoopis nii: “Ma olen olemas ja seepärast on mul eneseteadlikkus, mis võimaldab mul mõelda.”

Ülestõusnud meistrid teavad, et paljude jaoks on idee individuaalsust või kindlat vormi mitteomavast minast vastuolus kõige sellega, mida nemad on siiani arvanud. Sellised inimesed võivad leida poolt ja vastuargumente niisuguse mina eksisteerimise kasuks või kahjuks, kasutades analüütilist mõistust. Aga meistrid on öelnud, et analüütiline mõistus sisaldab teatud piiranguid. Nimelt on analüütiline meel suuteline tegelema vaid kõige sellega, mis omab vormi.

Analüütiline meel võimaldabki meil tõemeeli uskuda, et me oleme materiaalsed olevused, kes ei ole suutelised ületama maiseid piiranguid. Analüütiline meel võrdleb inimeseni jõudvat informatsiooni tema isiklikus andmebaasis juba olemasolevaga. Aga juba Einstein ütles: “Sa ei suuda probleemile lahendust leida, olles selles teadvuse tasandis, milles see probleem loodi.”

Nagu me hiljem detailsemalt vaatame, loob inimene maises maailmas viibides oma mina maiste kriteeriumide järgi. Kui mina laskub materiaalsesse maailma, hakkab ta ennast samastama maise minaga, kes on lahus oma tõelisest allikast. Mina hakkab teda ümbritsevaid maiseid piiranguid tunnistama kui paratamatuid ja ületamatuid. Sellest saab tõeline inimdilemma, “nokk kinni, saba lahti” olukord. 

Niisugusest olukorrast aitab välja otsene vaimne kogemus, oma vaimse päritolu äratundmine, mille puhul inimene mõistab, et ta on enamat kui maine, oma tõelisest allikast lahus olev mina. See aga saab juhtuda siis, kui inimene kogeb, et ta suudab olla kõrgemal oma tavamõtetest, olles sealjuures elus ja täie teadvuse juures. Ta on teadvusel, kuid see pole sama teadvus kui see, millega ta end tavapärase mina-tunde puhul samastab. Sellest saab müstiline kogemus, vundament algavale protsessile, mille puhul inimene haagib end lahti talle senini tavapärasest mina-tajust. Sel juhul suudab materiaalsesse maailma laskunud mina-taju saavutada oma algse seisundi, olles oma Kohalolekule avatud ukseks. See on ülim, mida ta teha saab.

Paljudele vaimsetele inimestele on niisugused kogemused juba osaks saanud ja sina võid olla üks nende hulgast. Kas on sulle osaks saanud kogemus ühendusest millegi/kellegi kõrgemaga, kogu elutervikuga, võib-olla isegi Jumalaga? Kas oled sa kogenud olukorda, kus su teadvus on selge, kuid sa ei teadvusta oma ümbrust, oma tavapäraseid mõtteid? Kas on sul olnud tunne, et sa oled palju suurem oma füüsilisest kehast või tundnud end olevat rakuke suuremast kehast? Niisuguseid müstilisi kogemusi on väga erinevaid ning samuti erinevad need kogemused oma puhtuseastmes. Aga iga niisugune kogemus, mis on kõrgemal sellest, mida inimteadlikkus “normaalseks” peab, näitab, et sinu olemuse tuum, sinu mina-taju, kes laskus maisesse maailma, on tegelikult puhta teadlikkuse vorm.

Kui su meel on puhtaks saanud väärkasutatud
energiatest, siis koged sa müstilisi kogemusi loomuliku
ergusega  ilma igasuguse pingutuseta.

Kui niisugused kogemused pole sulle osaks saanud, siis ära heida meelt. Nagu me juba teame, on ülestõusnud meistrid andnud meile kõrgema teadvuse seisundi kogemiseks palju abivahendeid. Kui sa puhastad oma neli meeletasandit sinna kogunenud madalasageduslikust väärkasutatud energiast, siis suudad sa kogeda müstilisi kogemusi loomuliku kergusega  ilma igasuguse jõupingutuseta. Maisesse maailma laskunud minale on puhas teadlikkus loomulik seisund.

Oluline on teada, et maisesse maailma laskunud mina ongi puhas teadlikkus, mis tähendab seda, et tal puudub vorm. Niisugusena ei saa teda miski maises maailmas olev ei kahjustada ega hävitada. Ta ei saa ka igavesti maise lõksu ega vangi jääda. Vaatamata sellele, missugune on sinu mina-tunne praegu, omab puhas mina-olen taju, kes sa tegelikult oled, potentsiaali ületada oma praeguse minatunde iga aspekt. Vaatamata sellele, mida sa oled kogenud või koged, on sinus alati potentsiaal oma mina-tunnet muuta nii, et sa saad avatud ukseks ja suudad vabalt väljendada oma vaimset individuaalsust selles maailmas. Aga mis põhjusel sa oma vaimse päritolu unustasid? Me vaatamegi seda peatüki ülejäänud osas.

Nimetagem “seda mina, kes laskus maisesse maailma” praktilisema terminiga. Kuigi selle tähistamiseks kasutatakse mitmeid sõnu, on ülestõusnud meistrid võtnud kasutusele termini “Teadlik Mina,” märkimaks, et see mina võimaldab sul olla ülimalt teadvuslik ja teadlik. Sa saavutad niisuguse ülima teadlikkuse seisundi, kui teadvustad igas hetkes, et sa oled  oma Kohalolek, kes viibib maises kehastuses ja sa omad potentsiaali osaleda kõrgemate vormide kaasloomise protsessis.

TEADLIKU MINA ENESEVÄLJENDAMINE

Teadlik Mina on loodud maises maailmas kadumaminemise riski maandamiseks. Kuna vaimse ja maise maailma vaheline vibratsioonisagedus on väga suur, ei saa Teadlik Mina otseselt füüsilist keha mõjutada. Et üldse kehastusse tulla saaks, alustab Teadlik Mina enese projitseerimist niisugusesse mina-tundesse, mille sagedus vastab maisele vibratsioonile. Niimoodi looduna on ta suuteline füüsilises kehas tegutsema.

Teadliku Minaga ei saa juhtuda midagi halba ka juhul, kui maine keha saab kas kahjustada või hävib. Materiaalse maailma madalamad energiad lihtsalt ei suuda mõjutada Teadliku Mina puhast eneseteadlikkust. Sellest pole raske aru saada, kui sa usud reinkarnatsiooni. Sa tead, et hing ei hävi füüsilise keha surres. Samuti ei hävi Teadlik Mina, kui sureb väline keha või mina-olen taju.

Kehastumise protsess on keerukas ja me vaatame siinkohal lihtsustatud varianti. Algse kavandi kohaselt laskume me kaitstud keskkonda, mida nimetatakse identiteedisfääriks ja mis on kõrgeim materiaalse universumi neljast sfäärist. Me viibime siin mõnda aega, õppides müsteeriumikoolis.

Siin alustame me teadmiste omandamist selle kohta, kuidas maises kehas viibida nii, et me ennast maisega ei samastaks. Senikaua, kui me ei samasta end maise mina-olen tajuga, saame me ennast ületades selles viibida ja tänu eneseületamise võimele eneseteadlikkuses kasvada. Kui me saavutame suuremad kogemused, saame me rohkem eksperimenteerida, kujundades ise oma identiteedi ja see annab meile juba kogemuse füüsilisse kehasse laskumiseks.

Identiteedi ja füüsilise maailma vibratsioonisageduse vahe on väga suur. Füüsiline maailm on tunduvalt suurema tihedusega. Füüsilisse kehasse laskudes muutuvad väga olulisel määral meie nägemus ja arusaamine iseendast ning oma päritolust. Inimkeha on maise poolt suuresti piiratud, mis tähendab, et kui me oma maise kehaga ennast samastame, siis tundub vägagi usutav, et mateeria omab meie üle võimu.

MIKS MA EI MÄLETA, KES MA OLEN?

Materiaalse maailma tihedusse laskudes ühendab Teadlik Mina end maise mina-tajuga, kes koosneb selle maailma energiatest. See mina-olen taju omab tajumisfiltrit ja näeb maailma läbi “värviliste prillide.” Kujutage ette, kui keegi on juba sündimisel sinu silmadesse paigaldanud punased kontaktläätsed. Sa kasvad üles teadmises, et taevas on punakaslilla ja ei kahtle selles üldse. Me anname mateeriale võimu enese üle läbi nende uskumuste, mis põhinevad illusioonidel, aga mida me läbi filtri vaadates tõeks peame. Seda olukorda iseloomustasime eespool meele kaleidoskoobi näitega. Värvilised klaasikillud kaleidoskoobis on kui sinu meeles olevad hulgalised uskumused. Need uskumused ütlevad, et sa oled mateeria võimule alluv, mateeriaga piiratud olevus.

Ühel hetkel hakkad sa mõistma, et sinu nägemus elust võib olla mingi konkreetse tajumisfiltri moonutatud tulemus. Nüüd võid sa esitada endale elumuutva potentsiaaliga küsimuse: “Kas minu praeguse mina tõlgendus on ainukene võimalus näha maailma või on olemas ka teistsuguseid nägemusi - niisuguseid, mis aitavad mul ületada mu praeguse piiratuse?”

Inimeksistentsi dilemma:

Me kogeme elu läbi tajumisfiltri, kuid me ei mõista,
et see on vaid üks paljudest võimelikest filtritest.

Me kõik teame, et teised inimesed näevad elu meist erinevalt. Nemad kogevad elu läbi hoopis teistsuguse mina, läbi täiesti teistsuguse tajumisfiltri. See ka selgitab, miks mõnega on raske nõustuda või isegi suhelda. Kui üks näeb kõike läbi kollaste prillide ja teine läbi punaste, siis taeva värvuse osas ei jõua nad kokkuleppele, sest nad näevadki seda erinevalt.

Mida siis teha? Me saame avardada oma arusaamist elust ja vaimsetest teemadest. Seda on paljud ka teinud, tegeledes vaimsete eneseabi õpetustega. See aitab meil vabaneda oma elu nägemise filtritest. Aga selles lähenemises on teatud kitsaskohad. Nimelt ei suuda me oma filtreid alati lõpuni tuvastada või loobudes mingist filtrist, loome endale järgmise. Näiteks mõnel vaimsel inimesel on siiski veel mõned niisugused omadused, millest ta ei suuda üle saada. Mõned on kasutanud vaimset õpetust selleks, et luua uus, järjekordne tajumisfilter, mis tegelikult piirab neid rohkem kui eelmine, mis oli neile omane enne vaimse õpetuse leidmist. Mõned on asunud võitlusse teistega, püüdes tõestada, et tema filter on õigem kui teise oma. Niisugune heitlus on sellel planeedil kestnud juba pikka aega. Mõned inimesed on saavutanud selle käigus üleolekutunde, arvates, et nende guru või õpetaja annab neile niisuguse filtri, mis olevat teiste omast parem.

Ma ei taha öelda, et vaimne õpetus oleks vale või oleks vale tegeleda oma filtritega. Ülestõusnud meistrid ütlevad, et see on ainult üks faas ja vaimsel teel on veel astmeid. Missugune võiks olla järgmine aste?

Järgmisena võiksime küsida: “Kas on võimalik kogeda elu üldse ilma igasuguse filtrita?” Ehk kas on võimalik kõigist tajumisfiltritest loobuda selle asemel, et neid arendada või vahetada? Ja pealegi, nagu me nüüdseks teame, on Teadlik Mina loodud olema avatud ukseks Mina Olen Kohalolekule. Avatud ukseks olemine tähendab igasuguse tajumisfiltri puudumist. Sel juhul ei vaata inimene materiaalset maailma mistahes selles maailmas leiduvate energiate filtri läbi. Selle asemel näeb ta maailma nii, nagu näeb seda tema Mina Olen Kohalolek – tajudes kõike elavat selle puhtal kujul ehk nn naturaalses teadlikkuses.

Sarnast kontseptsiooni võib kohata paljudes müstilistes õpetustes. Näiteks Tiibeti budismi rajaja PadmaSambhava nimetas seda “puhtaks teadlikkuseks” või “algseks teadlikkuseks.” Zen-budism nimetab seda “algaja meeleks” ja Jeesus rääkis vajadusest muutuda väikesteks lasteks, et siseneda taevariiki. Kui sa tajud maailma läbi puhta avarusteadvuse ehk naturaalse teadlikkuse taju, siis näed sa, et kõik selles maailmas olev koosneb madalamast energiavormist kui see, mis voolab sinu Mina Olen Kohalolekult. Selles tähenduses võibki öelda, et “koos Jumalaga on kõik võimalik.” Energia koosneb lainetest ja madalasagedusliku energia võnkesagedust saab muuta kõrgema vibratsiooniga laineks. Nende jaoks, kes on avatud ukseks vaimsele energiale, ongi tegelikult kõik võimalik.

TAJUMISFILTRI PAIKAPIDAVUS

Vaimne kasvamine tähendabki jõudmist kõrgemasse teadvusesse seeläbi, et me kasvame välja oma eelnevalt loodud tajumisfiltrist. Senikaua, kui me vaatame elu läbi filtri, mis hakkab defineerima meie mina-tunnet, tundub kogu meid ümbritsev olukord koos oma piirangutega nii reaalsena, et ei tekigi kahtlust selles, et mateeria meie üle võimutseb. Ainukene viis piiratuse küüsist pääsemiseks on selle tajumisfiltri kahtluse alla seadmine, mis näitas piirangulisust tõesena. Enne, kui inimene on jõudnud niisuguse äratundmiseni, vaatab ta jätkuvalt elu läbi oma filtri. Seda me nimetasimegi “nokk kinni, saba lahti” olukorraks. Seni kui Teadlik Mina ei suuda oma tajumistulemuse reaalsust kahtluse alla seada, vaatab ta iseennast läbi maise mina tajumisfiltri.

Avatud ukseks olemine tähendab tajumisfiltri puudumist.
Ilma tajumisfiltrita näed sa materiaalset maailma nii,
nagu näeb seda sinu Mina Olen Kohalolek.

Sellest nõiametsast väljasaamiseks on üks võimalus – sa jõuad äratundmisele, et sinu maine mina-tunne pole sinu tõeline olemus. Tegelikult oled sa vaimsest maailmast maisesse laskunud olevus ja vaimse olevusena ei saa miski selles maailmas olev sulle mingit jäävat mõju avaldada. Vaimse olevusena oled sa üle võtnud piiratud mina-taju ja hakanud ennast sellega samastama. Aga vaatamata oma praegusele omaksvõetud mina-tundele oled ja jääd sa siiski vaimseks olevuseks.

Piltlikult võiks öelda, et keegi on andnud sulle binokli. Kui sa vaatad maailma läbi binokli, siis näed sa kõike seda, millele sa binokli suunad palju selgemini ja suuremana, kui samas kauguses seistes sa neid objekte palja silmaga näeksid. Aga selgema ja suuremana näed sa vaid neid asju, mis binoklitoru ette jäävad ja kõik ülejäänu on su vaateväljast varjus, sest binoklil on kitsas vaateväli. Täielikuma perspektiivi saavutamiseks pead sa vaatama niiöelda palja silmaga, ilma binoklita. Samamoodi saad sa õppida mitte võtma tõepähe välise mina binoklist vaadatud maailma.

Miks ja kuidas on Teadlik Mina omaks võtnud maise mina arusaamad? Teadlik Mina on seda teinud, projitseerides ennast maisesse minasse nagu näitleja, kes kehastab teatrietenduses või filmis mingit rolli. Sinu praegune mina on vaid roll mida sa oled valinud eluteatris mängimiseks. Aga kui sul hakkab selle elunäitemängu osast juba küllalt saama, siis võid sa näitlejakostüümi seljast heita.

Kuidas kasvada välja oma praegusest mina-tundest? Jõudes äratundmisele, et sinu Teadlik Mina on projitseerinud ennast sinu praegusesse mina-tundesse, mis aga samas tähendab, et ta võib sellest mina-tundest ka välja tulla. Seda suudab Teadlik Mina teha juhul, kui mõistab, et tal on potentsiaal saavutada puhta teadlikkuse seisund, mis tähendab puhast, filtrivaba tajumist. Sa lihtsalt võta maiseid olukordi ilma neile hinnanguid andmata, ilma neid hukka mõistmata või neist paremusjärjestust tegemata.  

Kui sa taipad, et sinu väline mina ongi üks suur filter ja kõik, mida sa näed läbi selle välise filtri, ei anna sulle tõeseid tulemusi, siis pole sul raske lõpetada enese samastamine oma välise minaga, kuigi lõplik loobumine enese samastamisest oma välise minaga võtab teatud aja.

Oluline on mõista, et Teadlikku Mina ei saa sinu väline, maine mina jäädavalt muuta – sinu tegelikku silmanägemist ei saa muuta ajutine kollaste klaasidega prillide kandmine. Teadlik Mina on suurepäraselt suuteline saavutama puhta teadlikkuse seisundit, mille puhul sind ei mõjuta ükski maine tajumisfilter. Sa näed siis kõike nii, nagu see tegelikult on.

Ka Jeesus ütles: “Kui sinu silm on Üks, siis on kogu sinu keha valguses.”Mõtle selle väite peale. Kui su nägemus on ühtne ehk kui su silm on Üks, tähendab seda, et su nägemust pole killustanud ükski tajumisfilter ja sa näed, et kõik materiaalseas universumis olev koosneb vaimsest valgusest. Kuidas niisugune äratundmine saab aidata sul oma piiranguid ületada? 

TAJUMISFILTRITEST LOOBUMINE

Nagu juba selgitatud, koosneb kõik materiaalses maailmas olev ajutise ilmingu võtnud vaimsest valgusest. Kuni sa vaatad maailma läbi maise mina tajumisfiltri, tundub see ajutine ilming reaalsena. Meie tajumisfiltril pole tegelikult mingit mõju meie üle, aga samas võib väljapool tajumisfiltrit oleva ja võrdluseks kasutatava taustsüsteemi puudumine meie Mina-väe nullida. Miks uskusid keskaja inimesed katoliku kiriku eksimatusse doktriini Maast kui universumi keskpunktist? Sellepärast, et neil polnud ühendust võrdleva taustsüsteemiga ning nendeni ei jõudnud veel varaste astronoomide hääl, mis oleks öelnud: “Vabandage, aga taevaobjektid ei käitu doktriini järgi, miks nad peaksid.”      

Kui su nägemus on ühtne ehk kui su silm on Üks,
tähendab seda, et su nägemust pole killustanud
ükski tajumisfilter ja sa näed, et kõik materiaalses
universumis olev koosneb vaimsest valgusest.

Läheme nüüd tagasi kõrgete hekkidega labürindinäite juurde. Labürinti sisenemine on kui tajumisfiltri ette tõmbamine, sest sa näed vaid rohelisi seinu ja sa ei tea, missugune näeb labürint välja ülevaltpoolt vaadates. Labürindis viibides ei tea sa tegelikult kuni sellest väljumiseni, kus kohas sa täpselt selles labürindis asud.

Mida siis teha? Sa võid ekselda labürindis ja loota hea õnne peale sellest ühel päeval juhuslikult välja pääseda. Sa võid püüda teadlikult liikuda ja oma liikumise põhjal ette kujutada labürindi skeemi vastavalt sellele, mida sa juba näinud oled. Kolmas võimalus on märgata labürindi kohal rippuvaid köisi. Kui ronida mööda köit üles, siis näed sa labürinti pealtpoolt. Köit mööda üles ronimine tähendab siin Teadliku Mina võimet astuda välja maise mina tajumisfiltrist.

Meie tajumisvõime pimestab meid. See annab meile moonutatud või eksliku pildi tegelikkusest. Kuni me elu läbi niisuguse filtri vaatame, pole meil võimalik aru saada, kuivõrd moonutatud meie nägemus on. Enese filtrist vabastamiseks vajame me niisugust tausta või taustaelementi, mis tõestab ja näitab, et reaalsus eksisteerib meie nägemisfiltrist väljapool.

Kõigi religioonide ülesanne on olnud kindlustada meid meie tajumisfiltrist väljaspool oleva taustsüsteemiga. Nii Jeesus kui Buddha püüdsid esitada väljakutse meie surelikule minapildile. Kahjuks on aga meil, inimestel, võimalus kasutada religiooni kui vahendit oma praeguse tajumisfiltri paikapidamise tõestamiseks. Seepärast on paljud religioonid mõjunud inimestele nii, et nad on nüüd hakanud tundma ennast veelgi suuremate patuste ja vaesekestena, keda saab aidata vaid keegi, kes asub väljapool neid.

Meie tajumisvõime pimestab meid, kuna annab meile
moonutatud või eksliku pildi tegelikkusest.
Kuni vaatame elu läbi niisuguse filtri,
pole meil võimalik aru saada,
kuivõrd moonutatud meie nägemus on.

Keskajal olid inimesed suuresti katoliku kiriku tõekspidamiste lõksus. Teadusest sai omaette taustsüsteem, näitamaks inimestele, et reaalsus asub väljapool kirikudoktriine. Teadus jätkab tegutsemist, aga materialism on pärssinud teaduse vabastavat jõudu. Seepärast on paljud tänapäeva inimesed pöördunud vaimsusesse ja müstitsismi, mille kaudu saab äratuntavaks meie meele sees peituv võime. Mis võime see on?

Vaimse olevusena oleme me projitseerinud ennast välisesse minasse. Sedasama võimet, mis võimaldas meil ennast projitseerida praegusse mina-filtrisse, saab kasutada ka sellest filtrist enese väljaprojitseerimiseks. Me juba teame, et ainus viis teada saada, kas ülestõusnud meistrid on reaalselt olemas, on saada nende olemasolust müstiline tõeline kogemus. Niisugune kogemus on Teadliku Mina iseenda projitseerimise tagajärg väljapoole tavapärast tajumisfiltrit.

Nagu varem öeldud, on müstilised kogemused otsene tõestus selle kohta, et Teadlik Mina on enamat kui maine mina. Kui Teadlik Mina lõpetab enese samastamise välise minaga, suudab ta kogeda põgusaid nägemusi oma tõelisest olemusest. Kui me oleme vaimsel teel, hakkab meile osaks saama rohkem niisuguseid kogemusi ja need muutuvad selgemaks. Lõpuks hakkame me kogema puhta teadlikkuse seisundit, milles pole mõtteid ega hinnanguid. Me lihtsalt kogeme maailma ilma igasuguse filtrita. Niisugused kogemused on tõestus sellele, et millesse ka Teadlik Mina end projitseerinud poleks, ei saa miski teda jäävalt mõjutada, kahjustada ega kinni pidada. 

Siis hakkame me uskuma ülestõusnud meistrite keskset sõnumit: millesse Mina astub, sellest saab ta ka välja astuda. Siin pole tegemist välise päästja otsimise või leidmisega, kes peaks meie eest töö ära tegema. Tegemist on samade võimete teadliku kasutusele võtmisega, mis võimaldas meil astuda meie praegusse mina-tundesse. Ülestõusnud meistrid pole mitte kunagi lubanud meid päästa ega midagi meie eest ära teha. Nad on lubanud meid aidata nende jõudude avastamisel, mida me oleme enesega alati kaasas kandnud. See on meie jumalik sisemine jõud. Selle jõu on blokeerinud meie tajumisfilter, mis ütleb, et mateeria valitseb meid. Kasvades üle oma tajumisfiltritest, saame olla avatud ukseks oma kõrgema Mina tõelisele väele.

MAINE MINA

Nagu me kõik teame, on planeedil Maa tänapäeval veel palju madalaenergeetilisust. Me oleme jätkuvalt inimeste ebainimlikkuse haardes. Kui me esimest korda sellele planeedile kehastusime, puutusime me kõik kokku selle planeedi ebapuhaste tingimustega ja enamus meie hulgast lõid endale uue mina vastavalt sellele, millega nad siin planeedil kokku puutusid. Siin loodud minataju oli palju piiratum kui see mina, kellena me kehastusse tulime.

Võrdleme seda olukorda teatriga. Uus näitleja saadetakse keset etendust tühjale lavale ja talle antakse ülesanne mängida iseenda loodud rolli. See olukord tundub üsna hirmutav. Uus näitleja mängiks meelsasti mingit väikest kõrvalosa, peites end kostüümi ja grimmi varju. Kui näitleja kogub enesekindlust, siis võib ta maha mängida juba keerukama rolli. Ta võib ka koguda julgust ja tulla lavale ning improviseerida oma osa kohapeal.

Kui sinu Teadlik Mina algselt kehastusse laskus, võttis ta mängida ühe paljudest võimalikest osadest, mille stsenaarium oli põhimõtteliselt olemas. Aga Maa on jätkuvalt palju madalamas seisundis, kui ta oli seda vahetult pärast loomist. Iga religioon ja vaimne õpetus sisaldab ideid selle kohta, et minevikus valitses planeedil Maa kõrgem teadvuse seisund ja meie, inimesed, oleme langenud sellest algsest seisundist madalamale. Selle tulemusena on praegu võimalik meie planeedil „mängida“ suurel hulgal niisuguseid näitlejarolle, mida algne kujundus ette ei näinud.

Ülestõusnud meistrid ütlevad, et inimese “langemine” juhtus seepärast, et paljud valisid luua endast niisugune minapilt, mis põhines eraldatuse, Jumalast ja elutervikust lahusolemise illusioonil. See võimaldas inimestel tegutseda lahusoleva olevusena, mõtlemata sellele, missugused võivad olla nende tegude tagajärjed teiste inimeste, eluterviku ja pikas perspektiivis ka nende endi jaoks. Siiamaani tegutseb enamus inimesi planeedil Maa lahusoleva mina seisundis ja niisugune olukord põhjustab hulgaliselt konflikte. Kaks peamist põhjust, miks inimene võtab omaks lahusoleva mina seisundi on järgmised:

 • Minevikus tekkis soov kogeda maailma läbi piiratud mina või teha niisuguseid tegusid, mida saab teha vaid lahusoleku teadvuses olles. Vaba tahe annab selleks sulle õiguse. Aga kui olla juba rollis, mis põhineb lahusoleku illusioonil, unustatakse oma Teadlik Mina olemasolu, kes on Mina Olen Kohaloleku pikendus. See tähendab, et lahusoleva mina filter tundub tõelisem, kui seda on kõrgema Minaga ühenduses olemine.
   
 • Kehastusse sellele planeedile tuldi seetõttu, et oli soov demonstreerida teistele, et on võimalik olla enamat kui inimolevus, keda materiaalne tasand piirab. Seda soovi illustreerib võimekus tõusta kõrgemale mistahes mina-tundest ja osaleda uue maailma kaasloomisel. 

Vaatamata sellele, mis oli põhjus siia kehastumiseks, pakuvad ülestõusnud meistrid meile abi kõrgemale tõusmise, tajumisfiltrist loobumise ja puhta teadlikkuse seisundi saavutamise teel. Kui sa niisugused ideed tõena ära tunned ja meistritelt tuleva abi vastu võtad, suudad sa täita oma siia maailma kehastumise eesmärki – olla avatud ukseks oma Mina Olen Kohalolekule.

Suurimaks väljakutseks vaimsel teel on lahti lasta kõigist eelarvamustest, uskumustest, tõekspidamistest – loobuda oma tajumisfiltritest. Paljud meie hulgast on läbinud faasi, mille jooksul nad on arvanud, et on leidnud tõelise vaimse õpetuse ja seetõttu pole neil enam tarvis lahti lasta oma senistest uskumustest, sest nemad on kindlasti taevariiki sisenejate eelisjärjekorras. Aga iga sõnades vormitud õpetus suudab väljendada palju vähem, kui vaimne õpetus tegelikult sisaldada suudab. Seepärast on tõeliseks väljakutseks lahti lasta kõigest – eriti sellest, mis ei tundu meile kahtlane.

Kinnihoidmine, sealhulgas oma ideedest - nagu budism ka õpetab – ei vii inimest ülestõusmise seisundisse. Ülestõusmisele viib kõigest lahtilaskmine ja puhta teadlikkuse seisundi saavutamine, milles puuduvad mistahes inimlikud näivuse põhjal antud hinnangud.

Vaid siis, kui sa ei anna hinnanguid maise näivuse põhjal, ei oma ka maine näivus sinu üle mingit võimu. 

 

10. Materiaalses maailmas loodud mina

Paljud erinevad inimesed on kasutanud teatud sõnu erinevate mõistete väljendamiseks ja seepärast ei anna teatud sõnad enam üheselt edasi oma tähendust. Üks niisugune sõna on “hing.” Seda sõna on sajandeid kasutanud paljud religioonid ja vaimsed õpetused erinevate mõistete tähistamiseks. Tihti on seda kasutatud ilma selgelt määratlemata, mida täpselt on mõeldud, eeldades, et inimesed teavad, mida see sõna tähendab. 

Nagu varem mainitud, on paljud vaimsed inimesed omaks võtnud mõtte reinkarnatsioonist ja tavaliselt eeldatakse, et taaskehastuja ongi hing. Siit tuleneb ka tavapärane arvamus või eeldamine, et hing on loodud kõrgemas sfääris ja et ta laskus vaimsest sfäärist materiaalsesse ning täites oma ülesande, tõuseb tagasi vaimsesse sfääri. Sellest järeldub veel kaks üldlevinud arvamust, mida tuleks teha selleks, et tagada hingele õigustatud sissepääs taevariiki:

 • Hing on “langenud” või laskunud madalamasse seisundisse ja ta ei saa enam taevasse tagasi. Seega on tarvis heastada kõik oma vead, et puhastatud hing võiks tagasi tõusta taevariiki.
 • Hing peab olema täiuslik ja sinu ülesanne on tõsta oma hing täiuslikkuse seisundisse.

Ülestõusnud meistrite käsitluses algas inimese rännak selles maailmas Teadliku Mina laskumisega materiaalsesse sfääri. Teadlik Mina on ainus, kes omab potentsiaali ülestõusmiseks vaimsesse sfääri. Aga ülestõusmisprotsess ei tähenda ebapuhtuse kompenseerimist ja täiuslikkuse seisundisse jõudmist maiste kriteeriumide järgi. Otse vastupidi, hingest või madalamast minast on tarvis välja kasvada, oma mina-taju enam sellega mitte samastada, sest sel juhul suudab Teadlik Mina täita oma kõrgema potentsiaali - tõusta puhta teadlikkuse seisundisse, kuna ta suudab nüüd toimida avatud uksena oma Kohalolekule.

 • Mina Olen Kohalolek suudab väljendada end läbi Teadliku Mina kui läbi avatud ukse, lastes oma valgusel ja individuaalsusel voolata materiaalsesse maailma.
 • Kohalolek kogeb materiaalset maailma läbi Teadliku Mina kui läbi puhta klaasi ilma igasuguse tajumisfiltrita.

Teiste sõnadega, on Teadlik Mina oma puhtaimas seisundis siis, kui  ta ei tunne end oma Kohalolekust lahusolevana. Teadlik Mina ei näe ennast ei vähema ega rohkemana kui avatud uksena Kohalolekule, et Kohalolek saaks väljendada ennast selles maailmas, jäädes sealjuures puhtaks ning puutumatuks maiste energiate suhtes. Nii annab Teadlik Mina Kohalolekule võimaluse kogeda seda maailma. Niisuguses seisundis viibiv Teadlik Mina näeb ennast Mina Olen Kohaloleku selle aspektina, kes end kogu aeg ületab.

Oma kõrgemas seisundis puudub Teadlikul Minal tajumisfilter. Sellises seisundis olles pole ükski Kohaloleku poolt tulev impulss blokeeritud. Teadlik Mina ei anna näivuse põhjal ühtki hinnangut, vaid laseb Kohalolekul ise oma kogemisi hinnata ja väärtustada ja õpib neist, salvestades tulemused oma kausaalsesse kehasse (sellest on juttu hiljem). Mõelgem selle peale, kui tihti me anname hinnangu oma intuitiivsele kaemusele või impulsile selleks, et näha või hinnata selle kõlblikkust või sobivust maiste standardite või tegutsemisreeglite põhjal. Ja mõelge, kui tihti me püüame Jumala eest midagi varjata.

Oluline on teada, et Teadlik Mina ei laskunud algselt Maale puhta teadlikkuse seisundis. Miks oli see nii?

TEADLIKU MINA KEHASTUMINE

Materiaalses maailmas olev energia on vibratsioonis vähendatud. See tähendab, et see koosneb niisugusel tasandil võnkuvast energiast, millel oli madalam võnkesagedus, kui see on vaimsele maailmale omane. Sellistes tingimustes ei suuda inimene läbi füüsiliste meelte vaimset sfääri tajuda. Füüsilised meeled on häälestatud materiaalse sageduse spektrile ja need vibratsioonid on palju madalama võnkesagedusega kui vaimsele sfäärile omased võnked. Meie meeled ei suuda sellest vahemikust üle hüpata ega “näha” vaimset sfääri (mõned vaimsed inimesed tunnetavad ja kogevad vaimset energiat intuitiivselt, kuid nad ei tee seda läbi füüsiliste meelte).

Teadlik Mina on loodud niisuguse minatundega,
et ta suudab tõusta või avarduda läbi paljude tasandite,
kuni ta saavutab Loojaga sarnase kõikjaloleku.

Suure tihedusega materiaalse maailma loomise eesmärgiks oli hõlbustada eneseteadlike olevuste, see tähendab meie, vaimset kasvamist. Laskudes maailma, kus puudub võimalus vaimse maailma vahetuks tajumiseks, on meil võimalus järk-järgult tõsta oma teadvust, kuni me suudame teenida avatud uksena vaimse ja materiaalse maailma vahel. Selle protsessi läbimise käigus aitame me tõsta materiaalse maailma vibratsiooni, kuni materiaalne maailm võngub vaimse maailma võnketasandil.

Teadlik Mina ei lasku materiaalsesse maailma oma kõrgeima eneseteadlikkuse seisundis. Teadlik Mina on loodud niisuguse mina-tajuga, et ta suudab tõusta või avarduda läbi paljude tasandite, kuni ta saavutab Loojaga sarnase kõikjaloleku. Pange siikohal tähele, et Teadliku Mina ülesanne ei ole luua selles maailmas täiuslikku mina-taju. Teadliku Mina ülesanne on avardada oma teadlikkuse sfääri selliselt, et see ületaks inimliku mina-taju ja suudaks kasvada üheks jumaliku ühtsusteadvusega. See kasvuprotsess toimub läbi piiratud mina-taju omaksvõtmise ning selle ületamise, öeldes: “Ma olen igas hetkes uus ja kasvan üha suurema ühtsusteadvuse poole,” liikudes edasi üha kõrgema mina-taju suunas. Iga kord läbib Teadlik Mina oma tegeliku olemuse ja ärkab taas, avardades oma teadlikkuse sfääri. Teadliku Mina ülesanne on lahti lasta piiratud minast.

Materiaalse universumi tihedamasse vibratsiooni laskumiseks vajab Teadlik Mina vahendit, mis teda kannaks, nimelt niisugust minatunnet, mis koosneb sellestsamast vibratsioonist, millest koosneb materiaalnegi sfäär. Teadlik Mina võtab üle selle vahendi, aga see ei tähenda, et ta saab selleks vahendiks. Kogu see protsess ei muuda Teadlikku Mina, muutub vaid minatunne, tajumisvõime. Siin on tegemist sarnase olukorraga, kus näitleja paneb selga kostüümi ja laseb teha grimmi, et etendada oma roll teatrietenduses. Aga näitleja saab kostüümi seljast võtta sama kerge vaevaga, kui ta selle selga pani.

Teadlik Mina laskus sama vibratsioonitasandiga minatundesse, millest koosneb materiaalne universum. Seda vahendit või mina võikski nimetada hingeks. Kuid pangem tähele, et hing pole loodud kõrgemas sfääris ja seepärast ei koosne hing vaimse vibratsiooniga energiatest. Järelikult ei saa ta ka vaimsesse sfääri üles tõusta. Aga Teadlik Mina saab üles tõusta, kuid vaid siis, kui ta lakkab ennast samastamast hingega, täites oma kõrgema potentsiaali – saavutades puhta teadlikkuse seisundi ja saades üheks oma Kohalolekuga.

Siin on üks tähtis moment, mida tuleks arusaamatuse vältimiseks tähele panna. Hing ei laskunud füüsilisse kehasse siis, kui Teadlik Mina esmakordselt kehastusse tuli ega tulnud ka kõrgemast sfäärist. Hing elab üle füüsilise keha surma ja Teadlik Mina võtab hinge kaasa järgmisesse kehastusse. Olenevalt sinu teadvuse tasandist, saab hing tõusta kehastuste vahel materiaalse maailma kõrgematele tasanditele - eespool rääkisime me materiaalse maailma neljast tasandist – ja sealt tuleb hing järgmisesse kehastusse jälle kaasa.

MIKS HING EI SAA TÕUSTA VAIMSESSE SFÄÄRI

Hingel on olemas individuaalsus ehk personaalsus. Kuid see personaalsus on loodud pärast Teadliku Mina sellesse maailma laskumist ja hinge individuaalsuse on vorminud selle maailma olukorrad. Individuaalsus või personaalsus, mida sa praegu enda omaseks pead, on loodud siin maailmas kogetud tegutsemise tulemusena. Algsele hingele on lisandunud elude käigus väga mitmed elemendid.

Pilt 10: Raskete energiatega täidetud hing

Kogu see väline personaalsus ei ole tõeline sina. Tegelikult on sinu tõeline olemus ankurdatud sinu Mina Olen Kohalolekusse. Seda tõelist individuaalsust saad sa väljendada läbi Teadliku Mina. Väline personaalsus on loodud reaktsioonina materiaalsele maailmale ja see blokeerib ning moonutab sinu eneseväljendust. Ülestõusmise tingimuseks pole välise personaalsuse lihvimine, vaid välise personaalsuse ületamine, sellest väljakasvamine.

Hinge moodustavad teatud tõekspidamised ja need uskumused madaldavad Mina Olen Kohalolekult tuleva vaimse energia vibratsiooni. Võiks piltlikult öelda, et ideed ja uskumused, mis moodustavad hinge, loovad maatriksi või võrgustiku vaimse energia liikumise teel ja seda võrgustikku läbides muutub energia järjest tihedamaks. Mida tihedamaks muutub energia, seda rohkem hakkab Teadlik Mina end hingega samastama ja seda raskem on inimesel end sellest samastumisest vabastada. Inimene ei suuda midagi näha ega tunnetada peale hinge uskumuste ja niisuguste energiate magnetiline tõmme koondab tähelepanu madalamale minale.

Oluline samm vaimse kasvamise suunas on hakata tõstma nende tõekspidamiste võrgu läbi tihendatud energiate vibratsiooni, mis on hinge ladestunud. Kui energia puhastub ehk tõuseb oma vibratsioonis ning pole enam nii tihe, suudab Teadlik Mina hakata vastu võtma kaemusi kõrgemast teadvuse seisundist. Alguses on need intuitiivsed sähvatused, mille käigus inimene tunneb, et elu peab olema midagi suuremat kui igapäevahetke kogemused. Seejärel tuleb äratundmine ühendusest millegi kõrgemaga ja hiljem hakkad sa kogema põgusaid puhta teadlikkuse seisundeid, jõudes äratundmisele, et Teadlik Mina on enamat kui madalam individuaalsus.

Teadlik Mina vajab vahendit – hinge, mina-tunnet -
mis on samalaadse võnkesagedusega,

kui seda on ümbritsev maine sfäär,
kuhu ta kehastub.

Kui sa hakkad tõsiselt kahtluse alla seadma nende uskumuste reaalsust, millest koosneb sinu hing, muutub sinu minatunne ja lõpuks saavutad sa üksolemise oma Kohalolekuga. Selle protsessi käigus aitad sa tõsta ka materiaalse universumi vibratsiooni ja sa annad oma osa massiteadvuses olevate tõekspidamiste küsitavaks muutmise heaks, tehes teistele kergemaks nende teadvuse tõstmise. Kui piisav hulk inimesi niiviisi käitub, tõuseb kogu planeedi vibratsioon ning kõigile inimestele saab järjest mõistetavamaks elu vaimne aspekt.

Välise personaalsuse – välise, maise mina – on inimene loonud läbi oma elude reaktsioonina materiaalse maailma ebatäiuslikkusele. Välist mina ei saa kunagi niivõrd täiustada, et see oleks suuteline tõusma vaimsesse sfääri. Vaimsesse sfääri saab tõusta üles Teadlik Mina, see mina, kes algselt materiaalsesse sfääri laskus. Aga Teadlik Mina saab tõusta vaid juhul, kui ta haagib end lahti välisest minast.

Ta saab seda teha siis, kui ta kasvab välja piiravatest tõekspidamistest ja tõstab hinge moodustavate energiate vibratsiooni. Selleks tuleb piiravatest tõekspidamistest lahti lasta ja tõsta madalavibratsioonilised energiad kõrgemasse vibratsiooni. Kui te panete veepoti pliidile keema ja lasete sel keeda seni, kuni kogu vesi on aurustunud, kas saate siis öelda, et pott kogu täiega läks kõrgemasse sfääri? Ei, vesi aurustus, aga pott jäi järele.

Enamus meie hulgast on läinud välise tee libedate lubaduste õnge, kus me kasutame vaimset õpetust oma hinge täiustamiseks vastavalt maistele standarditele. Kuid hinge ei saa täiuslikuks muutes vaimsesse sfääri kaasa võtta. Sellel tuleb lasta tasapisi surra. Paulus ütles: “Ma suren iga päev,” mis tähendab, et osake tema hingest suri, kui ta loobus järjekordsest piiratud tõekspidamisest. Jeesuse ristilöömine sümboliseeris Teadliku Mina ristilöömist (halvamist) seepärast, et Teadlik Mina on samastanud end välise minaga, hingega. Viimase teona lasi Jeesus ristil lahti “viimastest pettekujutluste tontidest,” mis on hinge viimaste jäänuste sümboliteks.

Võti vaimsel teel edasiliikumiseks on mõistmine, ei hinge salvestunud energiate vibratsiooni tuleb tõsta. Kui nende energiate tihedus pole enam nii suur, hakkab Teadlik Mina saama kaemusi kõrgemast teadvuse seisundist. Jeesus on öelnud: “Mitte keegi, kes pole taevast laskunud,  ei saa taevasse tõusta.” “Sealt laskunu” on Teadlik Mina, kes saab ka üles tõusta, saades teadlikuks oma tõelisest identiteedist, oma Mina Olen Kohaloleku Omega-aspektist. Teisisõnu, hing ei tulnud algselt kehastusse, hing on loodud ja sellele on lisandunud igasuguseid elemente paljude kehastuste jooksul. Aga Teadlik Mina kehastub siia tagasi koos hingega. Järgnevalt vaatame veel teisi madalama mina aspekte, mis on inimhinge osad.

MINA-KONTEINER JA NELI MADALAMAT KEHA

Mõnedes vaimsetes õpetustes peetakse vaimu või vaimse sfääri sümboliks ringi, mis on ka üksolemise sümbol. Materiaalset maailma kujutatakse nelinurgana. Materiaalne maailm, ühendatuna vaimse sfääriga on siis justkui “ringi muutmine nelinurgaks.” Mõned teised vaimsed õpetused seostavad nelinurka püramiidi alusega. Saavutades meisterlikkuse materiaalse maailma nelja elemendi üle, jõuab inimene füüsilise maailma püramiidi tippu, mis on singulaarne punkt ning ukseavaks vaimse ja maise sfääri vahel. Püramiidi tipp on kaheksakujulise voolu keskpunkt pildil 11. Vaimsel teel tõustes leiab Teadlik Mina oma õigusjärgse koha mina-püramiidi tipus.

Pilt 11 – Teadlik Mina kaheksakujulise voolu keskpunktis vaimse ja maise maailma vahel.

Nelinurga neli külge kujutavad endast materiaalse maailma nelja osa ehk oktaavi. Madalam mina – vahend, mille läbi Teadlik Mina end materiaalses maailmas väljendab, omab samuti nelja “keha” ehk nelja meeletasandit. Need on üksteisega seotud energiakehad, mis eksisteerivad küll samas ruumis, kuid vibreeridvad erinevatel vibratsioonitasanditel. Kehad on järgmised

 • Identiteedikeha, mida nimetatakse ka eeterkehaks. Identsustunde määrab sinu identiteedikeha sisu. Identsustundest tuleneb sinu visioon Jumalast, iseendast ja maailmast ning nendevahelisest seosest. Kas sa tunned ära, et oled vaimne olevus oma vaimset eesmärki täitmas? Või näed sa end mateeria produktina, piirangute ohvrina?
   
 • Mentaalkeha, mis sisaldab sinu mõtteid. Siin lood sa mentaalse kujutluse sellest, mida sa tahad füüsilises sfääris korda saata. Niisugused mõttetasandil tekitatavad kujutlused baseeruvad sinu identsustundel, millest tulenevalt sa arvad, et suudad või ei suuda toimida vastavalt oma kujutlustele. Mida rohkem samastab inimene end oma välise minaga, seda piirangulisemates tingimustes ta arvab end olevat.
   
 • Emotsionaalkeha on sinu tunnete asupaik. Emotsioon tähendab liikumises olevat energiat (Emotion = energy in motion). Selleks, et mõttest saaks tegu, peab energia liikuma hakkama ja see toimub energiakeha tasandil. Emotsionaalkeha sisaldab sinu soove, aga soovid võivad vastuollu sattuda sinu kõrgemate eesmärkidega. Ideaalsel juhul peaksid emotsioonid peegeldama sinu jumalikku individuaalsust. Kuid tavaliselt elavad inimese emotsioonid oma elu ja püüavad elu juhtida selle asemel, et püsida mõtete kontrolli all.
   
 • Füüsiline aju, füüsiline keha ja “keha meel.” Paljud materialistid arvavad, et mõtted ja tunded on füüsilise aju tulemus. Kuigi see pole tõene arusaam, on tõsi see, et inimese aju on keerukas “arvuti,” mis on täiesti võimeline produtseerima enamuse meie mõtteist ja tundeist. Siiski on füüsiline aju vaid selle tasandil olev riistvara, mida ülestõusnud meistrid nimetavad keha meeleks. See meel on mõeldud hoolitsema füüsilise keha vajaduste eest. Nendeks vajadusteks on näiteks enese kaitsmine, toidu hankimine ja paljunemine.


Tekib  küsimus, missugusele neist neljast kehast on Teadliku Mina tähelepanu põhiliselt koondunud. Enamusele inimkonnast on peamiseks tähelepanu objektiks füüsiline keha ja materiaalne sfäär. Sel juhul on ka paljud mõtted ja tunded aju ja keha meele produkt. Näiteks pöörab valdav osa inimesi peatähelepanu oma keha vajadustele – toidule, riietele, seksile...

Enamik vaimseid inimesi, kes on avardanud oma teadlikkust, teadvustavad mingil määral ka oma teisi materiaalsete kehade tasandeid. Jätkates oma teadlikkuse arendamist, saavutavad nad meisterlikkuse oma nelja madalama keha teadvustamise üle, mis aitab täita neil nende vaimset missiooni planeedil Maa.

KUIDAS KAOB KONTAKT OMA VAIMSE MINAGA

Neli madalamat keha moodustavad filtri, mis moonutab sinu Mina Olen Kohalolekult nelja madalamasse kehasse voolavat valgust. Kõik on energia ja kõik on loodud Ma-ter Valgusest. Varasemast teame juba, et sind hoiab elus ja sulle annab tegutsemisvõime sinu Mina Olen Kohalolekult nelja madalamasse kehasse tulev energiavoog.

Ideaalsel juhul kasutad sa seda energiat nii, et selle energia kõrge vibratsioon säilib ja tõstab nii sinu kui ka kõige elava vibratsiooni. Kui energia vibratsioon säilib piisavalt kõrgena, saab see tagasi voolata sinu vaimse mina tasandile. Seal suurendatakse tagasitulnud energia impulssi ja sulle suunatakse kasutamiseks tagasi eelnevast suurem energiakogus. Niisugusel juhul võime öelda, et meie elu toimub ülespoole kulgevas spiraalis, mis aitab täita meie vaimset eesmärki planeedil Maa.

Seda energiat võib võrrelda filmiprojektoris oleva elektripirniga. Kui valgus läbib kõik su neli keha, siis värvub valgus vastavalt nende kehade sisule, vastavalt nendes kehades olevatele kujunditele, tõekspidamistele ja energeetikale. Samal põhimõttel tekib filmiprojektori abil ekraanile kujutis, kui valgus läbib filmilindil olevad kujutised. Meie näite puhul on filmilinte neli.

Kui inimese neljas madalamas kehas olevad kujutised või tõekspidamised on tema kõrgema olemuse suhtes harmooniast väljas, eriti juhul, kui need on enesekesksed ja isekad, suunab inimene Ma-ter Valguse peale ebapuhta kujutise. Sellest tuleneb tasakaalutu tegu, mis põhjustab kannatusi. Nii on võimalik luua allaminev spiraal, mis viib järjest suuremate kannatusteni.

Sind hoiab elus ja sulle annab tegutsemisvõime
sinu Mina Olen Kohalolekult
 nelja madalamasse kehasse tulev energiavoog.

Ma-ter Valgusele suunatud ebapuhta kujutise tagajärjena madaldub sinu Mina Olen Kohalolekult tuleva energia vibratsioon. See nn väärkasutatud energia ei suuda tõusta tagasi sinu vaimse mina juurde ega saa sinu “aardeks taevas.” Selle energia vibratsioon on nii madal, et see ei suuda enam vaimsesse sfääri siseneda. Isekas tegu lõhub vaimse ja materiaalse sfääri vahel eksisteeriva kaheksakujulise energiavoolu ja väärkasutatud energia peab nüüd kusagile mujale minema. Niisugune energia ei hävi, vaid jääb sellele madaldatud tasemele võnkuma piiramatuks ajaks. Energial ei ole võimet lihtsalt kaduda ega olematuks muutuda, vaid see ladestub sinu nelja madalamasse kehasse.

Moonutatud ja valesti kasutatud energia moodustab pahelisuse loori, millest saab sinu maise tajumisfiltri üks osa. Kuri, kurjus, pahelisus tähendab energialoori (EVIL = Energy VEIL; “evil” tähendab: kuri, kurjus, pahelisus ingl. keeles ja “veil” tähendab loori). See loor takistab olla ühenduses oma vaimse minaga ja varjutab tasapisi visiooni selguse niisugusel viisil, et inimene tunnistab ainult materiaalse maailma olemasolu ja eitab selle kohal oleva vaimse sfääri eksisteerimist. Niisugune olukord pärsib ka inimese loovaid võimeid ja inimene arvab, et kõike saab ta teha vaid füüsilise keha jõu abil. Niimoodi röövib kuhjunud madalsageduslik energia inimeselt pidevalt tema loovaid jõude ja loovat potensiaali.

Mida rohkem väärkasutatud energiat mingisse kehasse ladestub, seda rohkem inimene alateadlikult sellele kehale tähelepanu pöörab. Paljudel on füüsilisse kehasse ladestunud nii suurel hulgal väärkasutatud energiat, et nende tähelepanu on vangistatud üksnes maise keha füüsilisele aspektile. Teised elavad oma elu läbi emotsioonide või intellektuaalsuse.

Kõik teadlikul tasandil toimuv, kaasa arvatud välised olukorrad, on vaid meele-ekraanile ja Ma-ter Valgusele projitseeritu. Selleks, et muuta eluekraanilt vastupeegelduvat pilti, tuleks minna projektoriruumi ja muuta nelja madalama keha filmilindi sisu. Elu on kui ekraanile kuvatav film. Kui sulle see film ei meeldi, siis kui palju on kasu sellest, kui sa üritad muuta sündmuste käiku, muutes ekraanile kuvatavat? Sa suudad muuta palju rohkem, kui lähed sündmuste allika juurde ja seeläbi muudad filmilindi sisu ehk oma neljas madalamas kehas peituvat.

Mõistes seda dünaamikat saab üsna selgeks, et vaimsel teel edasijõudmine sõltub kahest elemendist:

 • Oma meeletasandite – oma nelja madalama keha – puhastamisest ebatäisulikest tõekspidamistest ja uskumustest, sest need panevad sind vaimset energiat väärkasutama ja reageerima elule piiratud uskumuste ja tunnetega.
   
 • Väärkasutatud, oma nelja madalamasse kehasse ladestunud energia puhastamisest – transformeerimisest. Enne mäkke ronimist on tarvis kaasaveetavat koormat vähendada.

Seepärast on tarvilik vaimse valguse kohalekutsumiseks kasutada loitse ja  valguse äratamist läbi palvete ning kutsungite. Need transformeerivad inimese neljas kehas olevaid madalsageduslikke energiaid. Vaid vähendades tähelepanu tõmbamist oma neljale madalamale kehale, suudad sa suunata oma tähelepanu kõrgematele kehadele. Puhastades oma neli madalamat keha, suudad sa vabastada oma tähelepanu ja suunata selle oma Mina Olen Kohalolekule. Olen töötanud valguse äratamisega juba pikka aega ja tunnen, et need varustavad mind väega, mis aitab mul jõudsalt edeneda oma vaimsel teel. Ma ei taha väita, et vaid loitsude lugemine tagab edasiliikumise, sest on tarvis tegeleda ka oma piiravate tõekspidamistega. Aga loitsud on kui liikumisvahendi  mootor ja nende lugemine kindlustab energiate liikumise. Vaid meist endast sõltub, kuhu me selle liikumisvahendi juhtida tahame.