7.01 Dikrii Arcturus'ele ja Victoria'le

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun kõikvõimsal Elohim Arcturusel ja Victorial vabasta Violetse Leegi igavestivoolav transformeeriv voog, mis muundab kõik selle, mis ei pärine valgusest minu teadvuses ja kogu maailmas, sealhulgas...
 
 [Tee isiklikud abikutsed]

(9, 24 või 36x):
 
1. Võimas Arcturus, Violetne tulevoog,
me elule anna nüüd uuendav kasvuhoog,
on valguse sfäärid paisuvas voos,
elav sära on tukslemas aatomi sees.
 
Võimas Arcturus, suur vabadustunne
viib südame uuele avatusele,
lõputuks avaneb südameruum,
nii valguse võitu ma pühitsen suurt.

 
2. Võimas Arcturus, hoia mul käest,
uue alguse sündi koos sinuga näen,
ei miski, mis maine, mind kinni ei pea,
saan sündida uueks su leegis, ma tean.
 
Võimas Arcturus, su puhastav leek,
kõik vaevused tervendab tõeliselt see
ja pimedusjõud teel minema paiskab
mu priiusel tõeliseks kasvada aitab.

 
3. Võimas Arcturus, su säravas leegis
ka aatomid valguse kergusse teel on,
su valgusest kiirgamas aatomiruum -
on nõnda mateerial valgusse suund.
 
Võimas Arcturus, ümbersündimisime
julgustab töötama valguse nimel,
violetne ja vabastav on sinu leek
ses vaimsesse tõusta on minu tee.

 
4. Võimas Arcturus, uus ajastu too,
et valguse valda me suunduks ses koos.
su kirgastav valgus mus kindluse loob,
ja ajastu kuldse planeedile toob.
 
Võimas Arcturus, on kadund siis hirm,
su lähedalolu kui tajub mu hing,
su vabadussõnumi tabab mu kõrv,
mind Jumala lapsena saatmas ta arm. 

 
Lõpposa:
Kiirenda Vabadusse mu tõeline Mina,
kiirenda Vabadusse,  tervenda elu,
kiirenda Vabadusse, ületan end,
kiirenda Vabadusse, vii valgusse kõik. 
 
Kiirenda vabadusse! (3X)
Võimas Arcturus ja Victoria.
 
Kiirenda vabadusse! (3x)
Võimas Zadkiel ja Amethyst.
 
Kiirenda vabadusse! (3X)
Võimas Saint Germain.
 
Kiirenda vabadusse! (3X)
Võimas MINA OLEN.

(9, 24 või 36x lõpeb):

Kinnitamine:
Jumaliku Ema nimel kinnitan ma, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter Valguse vabastamiseks nii, et ta suudaks väljendada Kristus-täiuslikku visiooni minu enda, kõigi inimeste ja meie planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.


Inglisekeelne näide selle dikrii rütmilise osa lugemisest

Tõlke allikas: Kuldajastu.ee

Originaal Inglise keeles: Transcendencetoolbox.com