ROS04 Ema Maria imelise andeksandmise rosaarium (invokatsioon)

Loe ka: Mida teada andestamisest

Palve

Meie Isa-Ema Jumal, kes on kogu elu sees, me austame sinu Kohalolekut, MINA OLEN, meie sees. Me aktsepteerime sinu kuningriigi ilmumist Maa peal meie läbi. Me aktsepteerime oma vastutust ilmutada sinu tahet Maa peal, nii nagu ta on ilmunud Taevas.

Me aktsepteerime, et sina annad meile igapäevast võimalust olla kõik see, mis sina oled. Me tunnistame, et sina andestad meile meie ebatäiused, kui meie üksteisele andestame ja allutame oma tahte kõrgemale tahtele meie sees. Sellepärast aktsepteerime me seda tõde, et universum tagastab meile selle, mille me välja saadame.

Me võtame vastutuse oma elu ja planeedi eest. Me tõotame tõusta kõrgemale madalama mina kiusatustest nii et sina saaksid vabastada meid kõikidest ebatäiuslikest energiatest. Me kinnitame, et sinu kuningriik, jõud ja hiilgus on ilmunud Maa peal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Oo, Ema Maria, õpeta mulle andeksandmise jõudu.

1. Oo, Ema Maria, aita mul mõista, et kui ma luban endal tunda viha, süüdistamist või kättemaksuiha teise isiku vastu, loon ma või tugevdan negatiivse energia keerist, mis tõmbab mu hinge alla põrgusse.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

2. Oo, Ema Maria, aita mul jõuda sisemise kindlameelsuse seisundini, mis annab mulle spontaanse meelekindluse, et ma ei ohverdaks oma hinge kättemaksu verisel altaril.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

3. Oo, Ema Maria, aita mul ära tunda igavene tõde, selle kohta et ma ei saa siseneda Taeva kuningriiki niikaua, kui ma hoian kinni mingistki negatiivsest tundest mistahes elu osa suhtes. 

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

4. Oo, Ema Maria, aita mul jõuda sisemise teadmiseni, et mitte see, kui paljust ma kinni hoian, ei vii mind Taevasse. Vaid see, kui paljust ma lahti lasta suudan, viib mind Taevasse.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

5. Oo, Ema Maria, aita mul tunda puhast armastust, mis on mu hingel MINA OLEN Kohaloleku vastu, et ma saaksin kogeda kõikehaaravat soovi taas jälle olla ühendatud selle oma Olemuse osaga.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

6. Oo, Ema Maria, aita mul tunda kõiketeostavat otsusekindlust, et ma ei laseks ühtki negatiivset tunnet takistada end olemast üks oma MINA OLEN Kohalolekuga, üks Jumalaga.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

7. Oo, Ema Maria, aita mul tunda täiuslikku armastust, tingimusteta armastust, mis on minu MINA OLEN Kohalolekul minu hinge vastu nii, et see armastus saaks hävitada negatiivsetest tunnetest lahtilaskmise hirmu.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

8. Oo, Ema Maria, aita mul tõeliselt alistada kõik negatiivsed tunded Jumala vastu, nii, et Jumala tuli saaks need puhastada ja hävitada kõik selle, mis pole tema sarnane.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

9. Oo, Ema Maria, aita mul tunda negatiivsete tunnete tingimusteta lahtilaskmist, kõikehaaravat vabadusetunnet ja rõõmu, mis tuleb läbi täieliku andeksandmise.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Oo, Ema Maria, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist

Oo, Ema Maria, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde, et oma hingetasandil olen ma see, kelle ma arvan enese olevat. Aita mul mõista, et universum on peegel, mis peegeldab tagasi mulle kõik selle, mille ma iganes välja saadan.

Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailma olukorrad peegeldavad mulle mind ennast.

Oo, Ema Maria, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusooviga ühinemise, siis kahjustan ma tegelikult iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teadvustada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad vangla minu hinge ümber.

Oo, Ema Maria, aita mul näha, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja kadumatu identsus. Aita mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas ja täiuslik, kui päeval, mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles. Seepärast, mida iganes ma olen teinud selles maailmas või mida on teinud mistahes jõud minule, pole kahjustanud ega määrinud seda jumalikku täiust, kes ma tõeliselt olen.

Oo, Ema Maria, aita mul aksepteerida seda jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel lasta sellel täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt andeks andma iseendale ja kogu elule, et ma suudaksin loobuda kogu ebatäiuslikust identsusest, uskumustest, tunnetest ja ilmingutest, mis mu tõelist identsust katavad ja müüri mu MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.

Oo, Ema Maria, aita mul näha, et kui ma andestan tingimusteta, siis lasen ma oma MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andestan, siis töötab mu Isa tänini ja mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks!

Oo, Jeesus, õpeta mulle andeksandmist iseendale.

1. Oo, Jeesus, aita mul näha, et sinu kutse teha teistele seda, mida ma tahaksin, et nad minule teeksid, kehtib ka minu enda suhtes. Seepärast pean ma tegema enesele seda, mida ma tahaksin, et teised minule teeksid.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

2. Oo, Jeesus, aita mul näha fundamentaalset tõde, et enne, kui ma teistele andeks annan, pean ma kõigepealt andestama enesele.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

3. Oo, Jeesus, aita mul mõista, et minu teod on mu teadvuse seisundi peegeldused. Järelikult on iga viga, mille ma eales teinud olen, piiratud identsustunde tulemus.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

4. Oo, Jeesus, aita mul aktsepteerida fundamentaalset tõde, et ma talitasin alati oma parimas teadmises, mida antud teadvuse seisund võimaldas.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

5. Oo, Jeesus, aita mul näha, et süütunne või enesesüüdistus hoiab mind jätkuvalt sellesama teadvuseseisundi lõksus, mis põhjustas mind viga tegema.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

6. Oo, Jeesus, aita mul aru saada ja aktsepteerida, et süütunde, süüdistamise või enesevihkamise suurus ei paranda mu viga, ega aita mul vigadest vabaneda.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

7. Oo, Jeesus, aita mul näha, et ainus tee jäädavalt oma vigu vältida, on tõusta kõrgemale sellest teadvuseseisundist, mis mind vigu tegema põhjustas.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

8. Oo, Jeesus, aita mul näha, et Jumalal pole soovi mind süüdistada, mind karistada või panna mind tundma end patusena. Jumal tahab vaid, et ma tõuseksin kõrgemale kogu patust ja patumeelest nii, et ma saaksin tagasi pöörduda koju tema kuningriiki.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

9. Oo, Jeesus, aita mul tõeliselt omandada ümberlükkamatu tõsiasi, et Kristus-teadvus on ainuke pääsemine patust ja kui ma lasen sellel teadvusel, mis sinus oli, olla ka endas, siis on mulle andeks antud kogu patt ja seepärast saan ma anda ja annan andeks ka iseendale.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Oo, Jeesus, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist

Oo, Jeesus, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde, et oma hingetasandil olen ma see, kelle ma arvan enese olevat. Aita mul mõista, et universum on peegel, mis peegeldab tagasi mulle kõik selle, mille ma iganes välja saadan.

Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailma olukorrad peegeldavad mulle mind ennast.

Oo, Jeesus, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusooviga ühinemise, siis kahjustan ma tegelikult iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teadvustada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad vangla minu hinge ümber.

Oo, Jeesus, aita mul näha, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja kadumatu identsus. Aita mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas ja täiuslik, kui päeval, mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles. Seepärast, mida iganes ma olen teinud selles maailmas või mida on teinud mistahes jõud minule, pole kahjustanud ega määrinud seda jumalikku täiust, kes ma tõeliselt olen.

Oo, Jeesus, aita mul aksepteerida seda jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel lasta sellel täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt andeks andma iseendale ja kogu elule, et ma suudaksin loobuda kogu ebatäiuslikust identsusest, uskumustest, tunnetest ja ilmingutest, mis mu tõelist identsust katavad ja müüri mu MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.

Oo, Jeesus, aita mul näha, et kui ma andestan tingimusteta, siis lasen ma oma MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andestan, siis töötab mu Isa tänini ja mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks!

Oo, Püha Vaim, aita mul andestada kogu elule

1. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista seda, et kui teised inimesed mind kahjustavad, siis kehtib Jumala muutumatu seadus, et nad lõikavad seda, mida nad on külvanud. Seepärast ei pea mina ise kätte maksma või „neid maksma panema oma vigade eest.”

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

2. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista seda, et kui ma taotlen kättemaksu, siis loon ma negatiivsed tagajärjed iseenda jaoks. Seega loon ma negatiivse energiaahela, mis seob mind selle isiku külge, kes mind kahjustas. Aita mul mõista, et ma ei saa vabaks sellest ahelast enne, kui andestan kõigile täielikult, kes mind kahjustasid ja ei meenuta nende üleastumisi enam.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

3. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista fundamentaalset tõde selle kohta, et kui ma teistele inimestele andeks annan, siis ei lase ma mitte neid „konksu otsast lahti;” vaid ma lasen enese konksu otsast lahti, vabastades end sellest energiaahelast, mis mind nende inimestega seob.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

4. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista seda, et kui Jeesus käskis teise põse pöörata, tegi ta seda selleks, et aidata mul vältida negatiivse energiakeerise loomise lõksu, mis tõmbab mu hinge põrgu-teadvusse. 

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

5. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista seda, et kui Jeesus käskis mul andeks anda oma vaenlastele, tegi ta seda selleks, et aidata mind vabaks saada kõigist sidematest oma vaenlastega, et neil poleks enam mingit võimu minu üle.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

6. Oo, Püha Vaim, aita mul mõista fundamentaalset tõde, et üritades kättemaksu, kahjustan ma ennast ja annan oma vaenlastele ja mustadele jõududele võimu enda üle. Seepärast on ülim kättemaksu viis pöörata teine põsk ja andeks anda neile, kes kahjustasid mind.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

7. Oo, Püha Vaim, tule mu teadvusse ja olemusse ja hävita kõik andeksandmatuse harjumused ja impulsid. Hävita ära kõik deemonid ja mustad jõud, kes neid impulsse võimendavad.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

8. Oo, Püha Vaim aita mul taibata seda, et kui ma reageerin täieliku andeksandmisega, toon ma Jumala kohtumõistmise nende peale, kes mind kahjustavad.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

9. Oo, Püha Vaim, aita mul tunda täielikku ja tingimusteta andeksandmist iga inimese vastu ja iga tumeda jõu vastu, kes mind iial on kahjustanud selles elus ja minu aja algusest alates materiaalses universumis. Aita mul lihtsalt loobuda ja aktsepteerida sinu vabastavat jõudu.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Oo, Püha Vaim, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist

Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde, et oma hingetasandil olen ma see, kelle ma arvan enese olevat. Aita mul mõista, et universum on peegel, mis peegeldab tagasi mulle kõik selle, mille ma iganes välja saadan.

Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailma olukorrad  peegeldavad mulle mind ennast.

Oo, Püha Vaim, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusooviga ühinemise, siis kahjustan ma tegelikult iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teadvustada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad vangla minu hinge ümber.

Oo, Püha vaim, aita mul näha, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja kadumatu identsus. Aita mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas ja täiuslik, kui päeval, mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles. Seepärast, mida iganes ma olen teinud selles maailmas või mida on teinud mistahes jõud minule, pole kahjustanud ega määrinud seda jumalikku täiust, kes ma tõeliselt olen.

Oo, Püha Vaim, aita mul aktsepteerida seda jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel lasta sellel täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt andeks andma iseendale ja kogu elule, et ma suudaksin loobuda kogu ebatäiuslikust identsusest, uskumustest, tunnetest ja ilmingutest, mis mu tõelist identsust katavad ja müüri mu MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.

Oo, Püha Vaim, aita mul näha, et kui ma andestan tingimusteta, siis lasen ma oma MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andestan, siis töötab mu Isa tänini ja mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks!

Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul teadvustada, et sa oled tõeline 

1. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul kogeda kas või viivuks, et sa oled tõeline ja et mu hing on tõeliselt sinu pikendus.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

2. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul mõista, et ma tõesti olen sina ja et kogu Jumalast lahusolekutunne, üksindus- ja mahajäetusetunne on vaid illusioon.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

3. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul meenutada, et mina tegin valiku laskuda materiaalsesse universumisse ja ma tegin seda suure rõõmu ja kõikehaarava sooviga tuua oma vaimne leek kingituseks sellele maailmale.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

4. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul mõista, et ma hakkasin tundma lahusolekutunnet sinust nende valikute tulemusena, mida ma tegin. Seepärast saavad vaid minu enda valikud mind tagasi tuua ühendusse sinuga. 

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

5. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul aktsepteerida täielikku vastutust iga puuduliku valiku eest, mida ma eales teinud olen, et ma võiksin saavutada täieliku vabaduse, mis tuleneb teadmisest, et mul on vaja tühistada kõik puudulikud valikud, asendades need paremate valikutega.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

6. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul aktsepteerida , et ma tegin puudulikud valikud, sest et ma valisin nende valede uskumise, mis olid madude poolt kavandatud hingede põrgu-lõksu püüdmiseks.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

7. Oo, MINA OLEN Kohalolek, anna mulle absoluutne sisemine teadmine sellest, et läbi sinu eksimatu juhendamise ja minu Kristus-mina juhendamise võin ma näha läbi kõik mao valed ja sealjuures teha valiku nad maha jätta.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

8. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul teadvustada, et andestades madudele ja kõigile, kes eales mind petnud on, võtan ma neilt ära jõu mu hing lõksu püüda piiratud identsustundesse, mis on põrgu.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

9. Oo, MINA OLEN Kohalolek, aita mul tõeliselt aktsepteerida tõsiasja, et kui ma valin selle teadvuse ületamise, mis pani mind madude valedesse uskuma, siis andestab Jumal mulle viivitamatult kõik minu vead. Aita mul tõeliselt tunda Jumala tingimusteta armastust ja andeksandmist nii, et ma suudaksin andeks anda iseendale ja enam mitte meenutada oma üleastumisi.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Oo, Jumal, õpeta mulle tingimusteta andeksandmist

Oo, Jumal, aita mul mõista, aktsepteerida ja omandada fundamentaalne tõde, et oma hingetasandil  olen ma see, kelle ma arvan enese olevat. Aita mul mõista, et universum on peegel, mis peegeldab  tagasi mulle kõik selle, mille ma iganes välja saadan.

Seepärast on minu väline olukord minu identsustunde peegeldus. Minu maailma olukorrad  peegeldavad mulle mind ennast.

Oo, Jumal, aita mul mõista, et kui ma valin viha, süü või kättemaksusooviga ühinemise, siis kahjustan ma tegelikult iseennast rohkem kui kedagi teist. Aita mul teadvustada, et universum peegeldab mulle tagasi kõik negatiivsed tunded ja need ehitavad vangla minu hinge ümber.

Oo, Jumal, aita mul näha, et minu MINA OLEN Kohaloleku tasandil olen ma see, kelleks Jumal mind peab ja see on minu tõeline ja kadumatu identsus. Aita mul mõista ja aktsepteerida, et minu MINA OLEN Kohalolek on niisama puhas ja täiuslik, kui päeval, mil mind loodi rikkumatu kontseptsioonina Jumala meeles. Seepärast, mida iganes ma olen teinud selles maailmas või mida on teinud mistahes jõud minule, pole kahjustanud ega määrinud seda jumalikku täiust, kes ma tõeliselt olen.

Oo, Jumal, aita mul aksepteerida seda jumalikku tõde, et ma saan igal hetkel lasta sellel täiusel särada läbi oma hinge ja välise teadlikkuse. Ma pean lihtsalt andeks andma iseendale ja kogu elule, et ma suudaksin loobuda kogu ebatäiuslikust identsusest, uskumustest, tunnetest ja ilmingutest, mis mu tõelist identsust katavad ja müüri mu MINA OLEN Kohaloleku valguskiire ümber vormivad.

Oo, Jumal, aita mul näha, et kui ma andestan tingimusteta, siis lasen ma oma MINA OLEN Kohaloleku valgusel särada läbi enese ja tuua Jumala täiust sellesse maailma. Aita mul aktsepteerida, et kui ma andestan, siis töötab mu Isa tänini ja mina töötan. Seepärast mina ja mu Isa oleme üks!

Oo, Jumal, ma annan andeks kogu elule!

1. Oo, Jumal, ma andestan sulle, et sa andsid mulle elu kingituse. Ma haaran võimalusest olla osa sinu suurejoonelisest loomingust.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

2. Oo, Jumal, ma andestan sulle, et andsid mulle vaba tahte ja võime vigu teha. Ma haaran võimalusest kasutada oma vaba tahet, et olla kaas-looja koos sinuga.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

3. Oo, Jumal, ma andestan sulle, et sa lõid seaduse, mis tagastab mulle selle, mille ma välja saadan. Ma haaran võimalusest õppida kõigist oma valikutest nii, et ma saaksin kasutada mõlemat, nii häid, kui ka mitte nii häid valikuid trepiastmetena võidule jõudmiseks.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

4. Oo, Jumal, ma andestan endale Jumala süüdistamise, või mistahes elu osa süüdistamise valikute pärast, mida ma tegin. Ma haaran võimalusest võtta täielik vastutus kõikide oma valikute eest.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

5. Oo, Jumal, ma andestan endale madalamasse teadvuse seisundisse langemise. Ma haaran võimalusest jätta see seljataha ja lasta endas olla sellel teadvusel, mis oli ka Kristuses Jeesuses.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

6. Oo, Jumal, ma andestan endale kõik vead, mis ma eales teinud olen. Ma haaran võimalusest näha neid katsetena ja kasutada neid paremate valikute tegemisel täna ja homme.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

7. Oo, Jumal, ma andestan kõikidele jõududele või inimestele, kes eales mulle on valetanud. Ma haaran võimalusest läbi näha nendest valedest ja kasutada neid paremate valikute tegemisel.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

8. Oo, Jumal, ma andestan kõigile jõududele või inimestele, kes iganes on mind kahjustanud. Ma haaran võimalusest vabastada nii ennast kui kogu elu kõigist ebatäiustest.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

9. Oo, Jumal, ma andestan iseendale, et olen tundnud klammerdumist selle maailma asjade külge. Ma haaran võimalusest allutada kõik klammerdumised Jumalale ja astuda otse Jumala kuningriiki. 

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi 
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Ma annan andeks Jumalale kogu kahjustamise, tegeliku või kujutletud, mis iganes mulle tehtud on. (3X)

Ma annan andeks iseendale kõik vead, tegelikud või kujutletud, mis iganes ma teinud olen. (3X)

Ma annan andeks kogu elule kogu kahjustamise, tegeliku või kujutletud, mis iganes mulle on tehtud. (3X)

Jeesuse Kristuse nimel, kutsun ma Andeksandmise Leegi lõputut jõudu ümbritsema Maad ja hävitama kogu viha, vihkamine, meelepaha ja kättemaksusoov inimeste keskel. Ma aktsepteerin, et see on tehtud Ema Maria ja Ülestõusnud Väe lõputu jõu abil. See on lõpetatud!

Jumala oma on Maa ja kogu tema täius. (3X) Aamen.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime-Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen.

Pitseerimine

Ma aktsepteerin, et ma olen kinnitatud Jumala lõputusse ja tingimusteta armastusse nüüd ja igavesti. Ma aktsepteerin, et Ema Maria täidab mind Andeksandmise Leegi lõputu jõuga , andeksandmise vaimse leegiga , mis võidab ära ja hävitab kogu üleastumise, kõik vead, kõik ebatäiused ja kõik piirangud. Ja seega olen ma vaba Jumala lõputus andeksandmises.

Ma tõotan järgida oma kõrgemat armastust ja tõusta kõrgemale. Ma kinnitan, et ma olen vaba surelikkuse ja patu ahelatest. Ma aktsepteerin kõikide ebatäiuste

andeksandmist Jumala poolt, mida mu hing on kohanud oma reisi jooksul materiaalse maailma madalamates vibratsioonides. Ma kinnitan, et ma olen vaba neist ebatäiustest, sest ma aktsepteerin täielikult, et ma olen vaba, Ma andestan täielikult iseendale ja ma aktsepteerin oma tõelist identsust vaimse olendina, keda pole kunagi puudutanud miski selles maailmas.

Ma kinnitan igavest tõde, et ma olen see, kes ma olen, vaimne olend. Ma lõpetan mõtlemise, et ma olen ebatäiuslik olend ja aktsepteerin oma tõelist identsust vaimse olendina. Ma aktsepteerin, et olen täiuslik, nagu Isa Taevas on täiuslik.

Imelise Andeksandmise Ema nimel see on lõpetatud ja see on suletud vaimsesse ja mateeriasse,  nagu Üleval, nii ka all, nüüd ja igavesti. Aamen.


Tõlke allikas: kuldajastu.ee

Originaal inglise keeles: transcendencetoolbox.com