2.01 Dikrii Apollole ja Luminale

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja lugema neid dikriisid täies võimsuses. Ma kutsun kallist võimast Apollot ja Luminat valla päästma tarkuse kuldse valguse tulvavat voogu, et aidata meil läbi näha duaalsusejõudude ka kõige kaval-peenematest pettustest, sealhulgas...

[Tee isiklikud abikutsed]

1. Oo kallis Apollo, koos oma teise kiirega,
sa avad mu silmad uut päeva nägema,
ma näen duaalsuse valed ja pettuse läbi,
ületades hävingut tekitava meeleseisundi.

Kallis Apollo, sa kuldne elohim,
sinu särav valgus on nüüd mu silme ees,
kui tarkuselehekülgi sa õrnalt avad,
tunnen ma, et olen vaba kõigest, mis on vana.

2. Kallis Apollo, sinu leegis ma tean,
et sinu elav tarkus on alati voolamine,
sinu valguses näen ma omaenda kõrgemat tahet,
mis on ühinenud vooluga, mis kunagi ei seisku.

Kallis Apollo, sinu valgus toob selguse selles,
miks me oleme siia kehastusse tulnud,
töötama selleks, et tõsta meie kosmilist sfääri,
koos moodustame me oda otsa.

3. Kallis Apollo, paljastades kõik valed,
loobun ma seeläbi kõigist ego-sidemeist,
ma tean, et mu taju on tõesti võti,
maoduaalsuse ületamiseks.

Kallis Apollo, me võtame nüüd kuulda sinu kutset,
tõmmata meid suurde tarkuse kotta,
paljastades kõik langemist põhjustavad valed,
aitad sina meil tagasi nõuda üksolemist kõigega.

4. Kallis Apollo, sinu selge tarkus
üksolemises sinuga ei karda ma madu,
palki oma silmas tahan ma näha,
ma olen vaba mao enda duaalsusest.

Kallis Apollo, ma tõstan nüüd oma silmad,
ma näen, et Maa on uues faasis,
ma seisan meelsasti sinu läbitungiva pilgu ees,
see annab jõudu duaalsuserägastikust väljasaamiseks.

Kiirenda mu teadlikuks saamist, MINA OLEN tõeline,
Kiirenda mu teadlikuks saamist, kogu elu tervenda,
Kiirenda mu teadlikuks saamist, MINA OLEN ENAMAT,
Kiirenda mu teadlikuks saamist, kõik saab kõrgendatud.

Kiirenda mu teadlikuks saamist! (3x)
Kallis Apollo ja Lumina.

Kiirenda mu teadlikuks saamist! (3x)
Kallis Jophiel ja Christine.

Kiirenda mu teadlikuks saamist! (3x)
Kallis meister Lanto

Kiirenda mu teadlikukssaamist! (3X)
Kallis MINA OLEN.

[9, 24 või 36x lõpeb]

[Pitseerimine:]

Jumaliku Ema nimel, ma võtan täielikult omaks, et nende abikutsete jõudu kasutatakse Ma-ter valguse vabastamiseks nii, et see saaks väljendada Kristuse täiuslikku visiooni minu enda elu jaoks, kõigi inimeste ja planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.